Årsmøtet i Frivillighet Norge

Årsmøtet er Frivillighet Norges øverste organ og holdes en gang i året. Alle medlemsorganisasjoner sender en representant. Styreleder og styret velges på årsmøtet for to år av gangen.

  • Tid: 05.12.2013
    15.00
  • Sted: Oslo