Møteplassen 2012

Aktiviteter

 • Okt18

  Møte i nettverksgruppa Økonomiske rammevilkår

 • Okt19

  Møteplass 2017

 • Okt26

  Kurs: Nyheter innenfor MVA

 • Nov01

  Skal alle med? Seminar om inkludering av frivillige

 • Årsmøte 2017

  Velkommen til årsmøte i Frivillighet Norge torsdag 16.november.

  Frivillighet Norges årsmøte er foreningens høyeste organ.

  Kulturministeren er i år invitert til å holde et innlegg på årsmøtet, i forbindelse med den kommende Frivillighetsmeldingen.

  Dersom du vil komme, ber vi om at du melder deg på her innen tirsdag 7. november.

  Tid: Torsdag 16. november, kl. 16:00-19:00.

  Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosentkrantzgate 7, Oslo. 

  Hver medlemsorganisasjon kan i henhold til vedtektene møte med én representant med tale- og stemmerett. Jfr. vedtektene så kan observatørmedlemmer møte som gjester på årsmøtet, uten tale- og stemmerett. For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt. Ved påmelding av andre enn overnevnte må det samtidig med påmelding oversendes en bekreftelse fra generalsekretær eller styreleder på at den påmeldte har fullmakt til å representere organisasjonen med tale- og stemmerett.

  FRIST FOR FORSLAG TIL SAKER PÅ ÅRSMØTET: 5. oktober kl. 12:00. Dette sendes til anette@frivillighetnorge.no (fristen for å fremme kandidater til styret var 1. september 2017.)

  Sakspapirer til årsmøtet sendes ut 19. oktober.

  INTRODUKSJON TIL ÅRSMØTE: I forkant av årsmøtet vil det holdes en introduksjon til årsmøtet og saker som skal behandles for de som ønsker dette fra kl. 15:00 – 15:30.

  Dersom du lurer på noe i forbindelse med årsmøtet så send en e-post til anette@frivillighetnorge.no eller ida@frivillighetnorge.no. eller ta kontakt med sekretariatet på telefon 21 56 76 50. 

  (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)