Innspillsmøte: Tillit og troverdighet

I 2019 skal Frivillighet Norge vedta ny politisk plattform, og vi ønsker deres innspill i prosessen. Derfor arrangerer vi tre temamøter hvor vi vil ha innspill fra våre medlemmer på temaer som har blitt løftet som viktig for frivilligheten i årene som kommer. I tillegg til spennende innledninger blir det diskusjon rundt spørsmål vi vil ha deres meninger om. Møtene avholdes i Øvreslottsgate 2b fra kl. 13.15. 

10. april: Tillit og troverdighet. Frivilligheten nyter høy tillit i det norske samfunnet, man blir ofte sett som limet i lokalsamfunnet. For å opprettholde legitimitet og rollen som en samfunnsaktør er sektoren helt avhengig av denne tilliten. Samtidig kan svekket tillit til en organisasjon ramme sektoren som helhet. Hvilke krav må frivillige organisasjoner stille til seg selv, og hverandre, for at vi skal klare å opprettholde den høye tilliten? For å innlede til diskusjon kommer Henrik Syse for å snakke om sammenhengen mellom etikk og tillit. Henrik Syse er filosof og er forsker ved Institutt for fredsforskning.

Påmelding: http://eepurl.com/giK4yj

For mer informasjon kontakt siri@frivillighetnorge.no