Innspillsmøte/workshop om digitalisering i frivilligheten

Velkommen til innspillsmøte/workshop om digitalisering i frivilligheten

Kulturdepartementet har bedt Frivillighet Norge sjekke hvor skoen trykker i frivillige organisasjoner når det gjelder digitalisering. 22. mars inviterer vi til workshop for å snakke om hvilke muligheter digitaliseringen gir. Har frivillige organisasjoner nok kompetanse om dette? Og hvor villige er vi til å endre oss?

I forbindelse med prosjektet, se nyhetssak her, har vi tidligere sendt ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer. På workshopen diskuterer vi resultatet fra spørreundersøkelsen, og inviterer til å komme med innspill/forslag til prosjektrapporten. Man kan delta på workshopen selv om man ikke har svart på spørreundersøkelsen.

Agenda

Presentasjon av resultatene fra spørreundersøkelsen

Workshop hvor vi diskuterer resultatet fra undersøkelsen og går dypere ned i emnet.

Det vil bli enkel servering.

Påmelding ved å følge denne linken:

https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=4ZZ25UNV96CP

 

Vel møtt!

  • Tid: 22. april
    0900-1200
  • Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo