Møte i nettverksgruppa Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

Sak: Ny frivillighetsmelding ute på høring

Regjeringa har presentert sin nye frivillighetsmelding "Frivilligheita - sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken" (Meld. St. 10 (2018-2019)). Meldinga skal behandles av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, som inviterer til åpen høring 19. februar, Frist for å melde seg på høringa er 1. februar.

Vi presenterer meldinga med våre kommentarer og diskuterer Frivillighet Norges høringssvar til meldinga med utgangspunkt i vårt opprinnelige, organisasjonsbehandla innspill.

Se høringssaken her

Les Frivillighet Norges opprinnelige innspill her

Se vår kommentar til meldinga her

Påmelding til guri@frivillighetnorge.no innen 25. januar

  • Tid: 29.01.19
    12.00-14.00
  • Sted: Stort møterom (til høyre i 1. etg), Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2b