Nettverksgruppe det offentliges forhold

DAGSORDEN

 1. Forslag til høringssvar til Brochmann-2 utvalget

 

NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit. Langsiktige konsekvenser av høy innvandring er sendt på høring. Frivillighet Norge planlegger å sende høringssvar med fokus på frivillighetens rolle i integreringsarbeidet. Dette vil bli diskutert på møtet og det blir anledning til å komme med innspill. 


2. Eksempler til Frivillighet Norges 11 krav til forenkling 


Kulturdepartementet har bedt om innspill til hvilke forenklinger som kan gjøres for frivilligheten. Frivillighet Norge har allerede vedtatt 11 krav til forenkling. På nettverksmøtet ønsker vi å hente inn eksempler som kan illustrere hvordan disse utfordringene manifesterer seg konkret.

 

Påmelding: mortenj@frivillighetnorge.no innen 09.05.2017.

  • Tid: 10. mai
    14.00-15.30
  • Sted: Frivillighet Norges sekretariat, Øvre Slottsgate 2b, møterom nede til høyre