Forum for ledelse av frivillige modul 2: Kommunikasjon og krysspress

Frivillighet Norge inviterer til et felles forum for frivillige organisasjoner. Målgruppen er de sentrale personene i frivillige organisasjoner som har ansvar for rekruttering og ledelse av frivillige. Vi har som mål om å drøfte og utveksle gode løsninger for å møte kjente utfordringer samt utforske nye muligheter knyttet opp mot rekruttering og ledelse av frivillige.

I kampanjen rundt Frivillig.no har vi som mål å forebygge ensomhet ved å invitere nye frivillige inn i fellesskapene som de frivillige organisasjonene representerer. Vi retter budskapet mot unge, nye og personer i livfaseendringer som står i fare for utenforskap. Etter 2 års aktivitet ser vi behov for å utdype utfordringer og dokumentere gode metoder og tips som deles med frivillig sektor i etterkant. Dette forumet er en gratis mulighet for faglig påfyll for ansatte i frivillige organisasjoner.

Forumet vil diskutere aktuelle tema knyttet opp mot kjente utfordringer i ledelse av frivillige fordelt på 3 moduler, første i april, en i juni og en i oktober. Det settes av 3 timer til hver modul med innledere som belyser problemstillinger og tid til diskusjoner i gruppen. . Modul 1 handlet om kultur, ledelse og frivillige med særlige behov. Hva gjør organisasjoner som lykkes med å inkludere frivillige med behov for ekstra tilrettelegging eller oppfølgning? Funn fra denne modulen kan du se her: om.frivillig.no/ledelse

Modul 2: 14. juni: Kommunikasjon og krysspress

I organisasjoner med sentralledd og lokalledd oppleves det ofte utfordrende å nå ut til alle og få innspill inn fra alle. Hvordan håndteres sterke lokale initiativ av sentralleddene? Ved rekruttering av nye frivillige kan det også oppstå krevende situasjoner og spenningsfelt mellom frivillige og ansatte. Hvilke erfaringer har organisasjonene for å lykkes med lokal utvikling og godt samarbeid?

Jan Ole Hesselberg fra Extrastiftelsen innleder med kunnskap om psykologi og kommunikasjon og Kreftforeningen vil dele utfordringer og muligheter i organisasjoner med lokallag, ansatte og frivillige. Vi ønsker oss en interaktiv diskusjonsrunde og håper deltakerne stiller med både spørsmål og erfaringer som er nyttige å dele med flere.

 

Program for modul 2:

Kl. 09.00 Velkommen til kaffe, frukt og bakverk

Introduksjonsrunden. Kort litt om hvorfor dagens tema er viktig for deg

Kl. 09.30 Jan Ole Hesselberg fra Extrastiftelsen

Kl. 10.15 Kreftforeningen snakker om sine erfaringer

Kl. 11.00 Oppsummering og pause

Kl. 11.15 Diskusjonsrunden, Hva kan bidra til å inkludere flere nye frivillige med behov for tilrettelegging?

Kl. 11.45 Konklusjonsrunden, Hva må vi finne ut mer om og hva kan vi dele med andre?

Kl. 11.55 Takk for i dag og velkommen igjen til modul 3

 

Påmelding her.

  • Tid: Torsdag 14 juni 2018
    Kl.09.00 - 12.00
  • Sted: Frivillighetshuset på Tøyen, Kolstadgata 1 0652 Oslo