Fritidsaktiviteter til besvær?

Fritidsaktiviteter til besvær?

Målet med fritidserklæringen er at alle barn skal få mulighet til å delta i en organisert fritidsaktivitet.

7. juni 2016 signerte statsministeren og 4 departementer, KS, Frivillighet Norge og en rekke frivillige organisasjoner Fritidserklæringen. Står vi nærmere dette målet etter at det har gått ett og et halvt år? Vi inviterer til Forum for inkludering med dette som tema for å øke kjennskapen til den og inspirere og dele kunnskap med hverandre om hvordan vi kan bidra til målet for fritidserklæringen.

 

Programmet vil blant annet inneholde:

Hva er et barn? v/Kari Frank, psykologspesialist og spesialrådgiver i Psykologforeningen. Kari vil også si noe om betydningen av frivillighet og Psykologforeningens handlingsplan om dette.

Sammen om å få alle med v/Martin Gustavsen, organisasjonsrådgiver i Frivillighet Norge. Frivillighet Norges arbeid med fritidsærklæringen.

Om å være ung og i korps med Erlend og Håkon fra Praktikantprogrammet i Norges Musikorps Forbund og PULSE. Erlend og Håkon forteller om å være ung og frivillig.

Jeg kan delta! v/Trine B. Gausland, Fritidsveileder for barn og unge med innvandrerbakgrunn i Sola kommune. Sola kommune bruker metoden Fritid med bistand og samarbeider med frivillige lag og foreninger.

På lag med foreldrene v/ Hege Kristin Iversen, daglig leder i MiR - Multikulturelt initiativ og nettverk. MiR er en brobyggere mellom foreldre, barn, unge og storsamfunnet med mål om økt livsmestring, gjensidig forståelse og likeverdig deltakelse for alle.

Samtale mellom deltakerne og innlederne

Lek og moro. Vi avslutter med å lære leker som kan være gode å bruke i grupper der barn og unge møtes med litt ulikt utgangspunkt. Med Erlend, Håkon og PULSE

  

Vi serverer lussekatter, frukt, kakao, kaffi og te. Vi trenger påmelding. Gå til påmeldingsskjema her.

Forum for inkludering er en møteplass der vi tar opp temaer om inkludering sammen med medlemsorganisasjonene våre. Forumet er en del av prosjektet vårt Inkludering i frivillig sektor.

 

Med forbehold om endringer i programmet 

  • Tid: 13. desember
    kl. 1730-2000
  • Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo