Møteplass folkehelse

Møteplass folkehelse

Mangler vi rom for samskaping?

Samskaping trekkes frem som løsning på hvordan kommunen kan møte økende folkehelse- og velferdsutfordringer. Det handler om å involvere og samspille med innbyggerne om tjenester og om å møte og tilrettelegge for initiativ fra sivilsamfunnet. Det forventes mer samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunene på folkehelseområdet.

Regjeringen har varslet en ny folkehelsemelding, der prinsippet om å forebygge der man kan, og reparere der man må, ligger til grunn. Hvilke aktører må på banen for at kommunen og frivilligheten skal kunne samskape og forebygge mer? Hvilke modeller må vi jobbe etter for å gjøre hverandre gode? Hvilke utfordringer følger med samskaping?

Vi ser blant annet på samarbeidserfaringer fra kulturlivet, verdien av deltagelse, opplevelser og mestring for helse og livskvalitet.

Konferansen er gratis og vil bli streamet. Meld deg på!

Konferansier: Asta Busingye Lydersen

 

Program

0930 Registrering

1000 Folkehelsearbeid - bedre helse for alle. Åpning v/Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

1020 Hvordan skaper vi rom for mer samskaping og forebygging?
Samtale med Åse Michaelsen, Heikki Holmås, styreleder i Frivillighet Norge og Lene Conradi, ordfører i Asker kommune.

1035 Ressurser i samspill v/Eugene Guribye, forskningssjef ved Agderforskning

1055 Opera Nordfjord: 20 år i samspill med lokalsamfunnet 
v/Kari Standal Pavelich, operasjef ved Opera Nordfjord

1110 Norges Husflidslag: Ung husflid.
Eksempler på samskaping mellom husflidslag og bydeler i Oslo
v/Inger Halla, leder i Østensjø Husflidslag og Kristine Fornes, Husflidskonsulent i Norges Husflidslag

1125 Minglelunsj

1200 Parallellsesjoner

1) Ny folkehelsemelding. Innspillsrunde gjennom spørreundersøkelse. 

2) Folkehelseprogrammet så langt. Hvilken plass har frivilligheten fått? v/Hildebunn Brattvåg, Seniorrådgiver i Helsdirektoratet.

3) Kulturmeldingen og folkehelse. Innledning v/ Hege Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum.

1235 Musikk: Vilde og Anna som vant MGP Junior i 2016

1245 Oppsummering av parallellsesjonene 

1255 Muligheter og utfordringer med samskaping
Lene Conradi, ordfører i Asker kommune og Ronny René Nielsen, RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

1325 Panelsamtale om muligheter og utfordringer med samskaping.

Samtale med Eugene Guribye og innlederne gjennom dagen. Det åpnes for spørsmål fra salen.

1355 Avslutning

Møteplass folkehelse er en arena for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om å bedre folkehelsen. Gjennom å dele erfaringer og kunnskap om hverandres arbeid øker vi mulighetene for mer samskaping.Konferansen er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Frivillighet Norge.

 

Møteplass folkehelse

Bildet over viser Operahuset Nordfjord som operasjefen skal fortelle om på konferansen. (Foto: Øystein Torheim)

 

Møteplass folkehelse
  • Tid: 27. april
    09.30-14.00
  • Sted: Hausmannsgate 7, Oslo