Brev til KKD om momskompensasjonsordning, desember 2009

Publisert   | Sist oppdatert 

KKD - statsrådens forværelse

Att: Anniken Huitfeldt                                                                                 7. desember 2009

AD UTVIKLING AV NY MOMSKOMPENSASJONSORDNING FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Vi viser til brev fra Kultur og kirkedepartementet datert 3. desember 2009.

Frivillighet Norge finner grunn til å gjenta at de frivillige organisasjonene ble lovet at den nye momskompensasjonsordningen skulle være ferdig utviklet innen 1.1. 2010 da ordningen ble lansert i juni 2009. Vi er både overrasket og bekymret over informasjonen om at arbeidet med utviklingen av ordningen skal løpe inn i vårhalvåret i 2010. Det er svært viktig for mange av våre 230 medlemsorganisasjoner at de får informasjon om hvordan den nye momskompensasjons-ordningen vil arte seg allerede ved årskiftet. Dette fordi organisasjonene må innrette seg i forhold til budsjettering og andre administrative rutiner dersom de i det hele tatt skal være i stand å delta i den nye momskompensasjonsordningen i 2010 

Frivillighet Norge vil også understreke at de synspunktene vi har uttrykt muntlig og skriftlig i prosessen er enstemmig vedtatt av våre medlemsorganisasjoner etter omfattende interne prosesser. Frivillighet Norges medlemsorgansiasjoner mener derfor at det ikke er behov for at departementet gjennomfører en høringsrunde, som vil forsinke saken ytterligere, før ordningen lanseres.

Med hilsen

Sven Mollekleiv

styreleder

Birgitte Brekke

generalsekretær