Brev til kulturminister Anniken Huitfeldt 20. januar 2010

Publisert   | Sist oppdatert 

Kulturdepartementet (KUD)

Att: Anniken Huitfeldt                                                                                                 20. januar 2010

Takk for deltakelsen på Frivillighet Norges Topplederkonferanse 11.01.2010

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner satt stor pris på statsrådens personlige og engasjerte tale på vår Topplederkonferanse, og ikke minst det klare budskapet om at Regjeringen skal holde løftene i forhold til gjennomføringen av momsordningen og trappe den opp til 1, 2 milliarder kr. Det var også en svært god nyhet for organisasjonene som driver ulike institusjoner innenfor barnvern, helse- og sosialfeltet å høre statsråden budskap om at Regjeringen vil lempe på reglene for de frivillige aktørene i anbudsrundene.

Frivillighet Norge takker statsråden for deltakelsen på Topplederkonferansen 11. 01. 2010 og ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Med vennlig hilsen

Sven Mollekleiv

Styreleder

Birgitte Brekke

generalsekretær