Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen

Frivillighet Norge deler hvert år ut Frivillighetsprisen. Prisen blir utdelt for å gi frivilligheten et ansikt, for å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats og for å fremme frivillig engasjement.

Om prisen

Hvert år, på FNs internasjonale frivillighetsdag den 5. desember, deles Frivillighetsprisen ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg. Vinneren av prisen får også 50.000 kroner til sitt formål fra Norsk Tipping. Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Hvem får prisen?

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.       

Den 5. desember 2016 ble Frivillighetsprisen delt ut for 22. gang. Prisen gikk til Kai Henning Stensrud fra Idrettslaget Kolbukameratene. Samme kveld delte Frivillighet Norge ut priser til Årets Frivillighetskommune i samarbeid med KS, Næringslivets Frivillighetspris i samarbeid med Virke, Årets Nykommer i frivilligheten i samarbeid med Frivillig.no og Helseprisen i samarbeid med ExtraStiftelsen. Se høydepunkter fra kvelden under.

Kontaktperson for Frivillighetsprisen er Morten Skjæveland (mortens@frivillighetnorge.no)

 

Frivillighetsprisen