Hvorfor bli med i Frivillighet Norge?

Hvorfor bli med i Frivillighet Norge?

Alle spør oss om frivillighet. Sørg for at vi kjenner dere!

Bli med og ta del i

 • arenaer for nettverksbygging med andre organisasjoner!
 • styreopplæring, medietrening og andre kurs!
 • utvikling av frivillighetspolitikken!
 • Topplederkonferansen i januar!
 • inkludering i frivillig sektor!
 • Frivillighetsprisen!

Som medlem kan dere også få

 • råd om organisasjonsdrift og myndighetskontakt
 • mulighet til å synliggjøre organisasjonen overfor politikere og andre på våre arrangementer
 • mulighet til å låne Frivillighet Norges møterom sentralt i Oslo

Frivillighet Norge

 • jobber overordnet for å styrke hele frivillig sektor
 • kjenner sivilsamfunnet svært godt
 • har tillit og innflytelse i sivilsamfunnet
 • koordinerer og driver samarbeid
 • har et omfattende nettverk, i Norge og internasjonalt

Nettverksgruppene er vårt politiske verksted, der medlemsorganisasjoner kan være med og utvikle frivillighetens standpunkt. Medlemskap gir den frivillighetspolitiske stemmen klang og styrke!                       

Medlemsundersøkelsen fra mars 2013 viser at over 90 % er medlem hos oss fordi de vil stå side om side med resten av frivilligheten. Vel 80 % mener Frivillighet Norge er viktig som bransjeforum og skaper gode arenaer for å møte andre organisasjoner.

Frivillighet Norge har fått medier, samfunnet og politikeres øyne opp for at vi har en viktig frivillighetstradisjon å være stolte av!