AFS Norge Internasjonal Utveksling: Prosjektassistent

AFS NORGE INTERNASJONAL UTVEKSLING SØKER PROGRAMASSISTENT

Vikariat til 31. desember 2018 – med mulighet for forlengelse

Tiltredelse snarest

Ønsker du å arbeide med mennesker, rådgiving og interkulturell læring? Har du lyst til å arbeide i et spennende verdibasert miljø med sterke internasjonale bånd og stolte tradisjoner? Er du utadvendt, empatisk og har erfaring fra organisasjonsarbeid?

AFS Norge Internasjonal Utveksling er en ideell, frivillig organisasjon som tilbyr interkulturell læring og global kompetanse gjennom utveksling, kurs og undervisningsopplegg. I 70 år har våre frivillige lagt til rette for at mennesker skal få utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. AFS er verdens eldste utvekslingsorganisasjon, og har ingen religiøs eller partipolitisk tilknytning. Organisasjonen tilbyr ulike utvekslingsprogrammer i 100 land verden over, tilrettelagt av AFS-nettverkets 60 partnerland.

Stillingen er et vikariat og vil inngå i en programavdeling som tilrettelegger for mottak av om lag 140 utvekslingselever til Norge og 200 utvekslingselever fra Norge. Stillingen rapporterer til programsjef. Arbeidet skjer i samarbeid med våre internasjonale partnerorganisasjoner og frivillige i AFS Norge.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet omfatter mellom annet:

Rådgivning, oppfølging og støtte til utenlandske utvekslingselever, vertsfamilier og skoler i Norge, samt norske utvekslingselever i utlandet og deres foreldre, gjennom utvekslingsåret, - og da særlig i forbindelse med kulturforståelse, tilpasning, sykdom og andre utfordringer og uforutsette ting som kan oppstå.

Sikre skoleplass for de utenlandske utvekslingselevene i Norge.

Bistå i forbindelse med planlegging og gjennomføring av leirer for utvekslingselever.

Registrering i vår database.

Stillingen inngår i AFS Norges vakttelefonordning og organisasjonens beredskapsplane.

Programassistenten tar del i andre oppgaver i programavdelingen etter behov.

 

Kvalifikasjoner:

Stillingen innebærer direkte kontakt på telefon og e-post med våre vertsfamilier, vertselever, sendefamilier, partnerland, skoler og frivillige. Dette krever gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging.

 

Videre ønsker vi at du har:

Relevant erfaring og utdanning; gjerne innenfor psykologi, pedagogikk eller barne- og ungdomsarbeid.

Erfaring fra kommunikasjon-, rådgiving, eller konflikthåndtering.

Har gode muntlige- og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Grunnleggende IT-kunnskaper.

Gjerne kjennskap til og erfaring fra arbeid i AFS eller andre frivillige organisasjoner.

 

Personlige egenskaper:

 AFS Norge er en arbeidsplass hvor man løser mange, varierte, og til tider kompliserte oppgaver, gjerne på kort tid. Dette betyr enkelte perioder med høyt tempo og krever at du:

Er rolig og trygg i krevende situasjoner/samtaler.

Har stor arbeidskapasitet og er fleksibel.

Jobber effektivt og strukturert og har evne til å prioritere og ta initiativ.

Har forståelse for kulturelle forskjeller.

Er utadvendt og har gode samarbeidsevner og godt humør.

 

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale.

Et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø.

Verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk.

Gode pensjon – og forsikringsordninger.

Betalt lunsjpause og trening i arbeidstiden.

 

Tiltredelse snarest.

Arbeidet utføres på vårt kontor på Carl Berner i Oslo som er organisasjonens sekretariat. Det er en flat struktur der 13 ansatte og 5 praktikanter samarbeider tett om de ulike oppgavene rundt utvekslingselever til/fra Norge. Arbeidets mengde vil variere i løpet av året, og vil i perioder kreve stor arbeidskapasitet. Det må tidvis påregnes å jobbe kvelder og helger.

Ytterligere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til programsjef Siri Bolstad på 22 31 79 00 eller siri.bolstad@afs.org

Skriftlig søknad og CV sendes innen 24. juni 2018 til programsjef, Siri Bolstad på siri.bolstad@afs.org. Merk: «Søknad programassistent».

 

Intervju vil finne sted fortløpende og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.