Foreningen Norden: Administrasjonssekretær

Administrasjonssekretær

Foreningen Norden søker nå en administrasjonssekretær til en sentral rolle i den daglige driften av kontoret og kontakt med organisasjonen.

Arbeidsoppgavene vil bestå i:

• Ansvar for løpende kontordrift

• Førsteledd sentralbord og postmottak

• Oppfølging av regnskapsfører og regnskapsrutiner

• Personaladministrasjon

• Ansvarlig for medlemsregisteret

• Ansvar for arkiv og enkelte sekretæroppgaver

• Oppfølging av eiendomsdrift

• Bidra i planlegging og gjennomføring av kurs og konferanser

Vi søker en strukturert og ansvarsfull kollega med blikk for både detaljer og helhet, en medarbeider som tar ansvar for å organisere, strukturere, gjennomføre og følge opp rutinearbeid og administrative oppgaver.

Du må være selvstendig og kunne prioritere effektivt ut fra fastlagte rammer og føringer fra generalsekretæren. Vi legger vekt på gode samarbeidsevner og kunnskaper om hva som skal til for å legge til rette for effektive arbeidsprosesser.

Som administrasjonssekretær vil du være en del av et dynamisk og inkluderende arbeidsfellesskap. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver i en stilling som tidvis kan være hektisk, men der det er også rom for å forme din egen arbeidshverdag.

Stillingen krever god skriftlig formidlingsevne, serviceinnstilling, gode datakunnskaper, særlig i Office 365, forståelse for økonomi og evne til å ta initiativ. Erfaring fra lignende arbeid er en fordel.

Som administrasjonssekretær vil du få en sentral og viktig rolle i organisasjonens arbeid, både innad i administrasjonen og overfor organisasjonens øvrige ledd. Det er ønskelig med utdanning på høyskolenivå innen kontoradministrasjon, organisasjon, økonomi eller tilsvarende. Personlige egenskaper og erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Lønn: ltr. 53-60.Foreningen har en god pensjonsordning, hybrid.

Kontaktperson: generalsekretær Espen Stedje tlf. 22 51 67 68 eller organisasjonsrådgiver Rune Carlsson tlf. 22 51 67 71. Søknadsfrist: 27. januar 2019

Søknad og CV sendes til foreningen@norden.no

Foreningen Norden er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å styrke det folkelige nordiske samarbeidet for alle som bor i Norden. Foreningen fyller 100 år i 2019.

Organisasjonen har rundt 4500 medlemmer i 70 lokallag og 13 distrikt over hele landet. Foreningen Norden har også søsterforeninger i de øvrige nordiske landene.

Foreningen Nordens administrasjon holder til på Abbediengen hovedgård ved Skøyen og har seks ansatte. Administrasjonen har ansvar for den daglige driften av organisasjonen i tillegg til å forvalte prosjekter i samarbeid med bl.a. Nordisk ministerråd og flere departementer.