Frivillighet Norge: Korttidsoppdrag

Frivillighet Norge har de siste årene gjennomført ulike former for undersøkelser i mange kommuner om frivillig sektor lokalt. Undersøkelsene har gitt store mengder data som det er behov for å kategorisere og strukturere på en helhetlig måte. Vi søker etter en person som kan hjelpe oss med dette og lurer på om noen blant våre medlemmer kjenner til personer som kan ta denne type oppdrag. Tidsperspektivet for oppdraget er 2-3 uker i august/september 2018. Lønn etter avtale.Ta kontakt med:

Siri Holm Lønseth på siri@frivillighetnorge.no eller på 41906999

Bjørn Lindstad på bjorn@frivillighetnorge.no eller på 90979955