Frivillighet Norge: Rådgiver

Kan du inspirere flere til å rekruttere nye frivillige?

Ledig 1 års vikariat som rådgiver i 100 % stilling fra januar 2018.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Vårt sekretariat består av 12 medarbeidere og ligger sentralt i Øvre Slottsgate 2 i Oslo.

Frivillig.no gjennomfører en kampanje for å inspirere flere frivillige organisasjoner til å rekruttere flere nye frivillige. Det er i dag over 1200 registrerte organisasjoner og så langt har det kommet inn over 20.000 interessemeldinger fra folk i hele landet som ønsker å bli frivillige.

Nå ser vi etter en selvstendig rådgiver med stor interesse for formidling, veiledning og frivillige organisasjoner.

Frivillig.no holder rundt 80 foredrag og kurs rundt i Norge hvert år og du vil være ansvarlig for en stor del av disse. Du gjør avtaler, oppdaterer faglig innhold og reiser rundt og gjennomfører. Deltakerne er frivillige lag og foreninger samt kommuneansatte som samarbeider med frivilligheten. Du vil også få ansvar for kontakten med frivillige organisasjoner som benytter Frivillig.no. Du vil besvare spørsmål fra organisasjoner på epost og telefon og du tar aktivt kontakt med nye organisasjoner. Det må regnes med mye reising. I dette vikariatet vil du være en del av Frivillighet Norge-sekretariatet og kan få oppgaver knyttet til ulike arrangementer og prosjekter i Frivillighet Norge. 

Dine arbeidsoppgaver:

• Planlegge og booke kurs, konferanser og workshops rundt i Norge

• Oppdatere og utvikle innhold og materiell til kurs og foredrag

• Kontakte, bistå og veilede organisasjoner i rekruttering og bruk av Frivillig.no

• Oversikt over epost og kontakt gjennom Frivillig.no

• Arbeid med følgeforskning og kontakt med vår ressursgruppe for Frivillig.no

Du har relevant høyere utdanning, erfaring fra frivillige organisasjoner og god ordenssans. Det er viktig at du har interesse for frivillig sektor, gode kommunikasjonsevner og at du inspirerer andre.

Ta kontakt snarest med vanja@frivillighetnorge.no hvis dette kan være av interesse for deg. Stillingen skal tiltres 2/1-2018.