Hørselshemmedes Landsforbund: Ungdoms- og organisasjonskonsulent

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede, og en av landets største interessepolitiske organisasjoner for funksjonshemmede. HLF har drøye 65 000 medlemmer. Vårt mål er å bedre hverdagen til landets hørselshemmede. HLFs sekretariat har 27 ansatte, og holder til i moderne lokaler på Brynseng i Oslo. Du finner mer informasjon på www.hlf.no.

Ungdoms- og organisasjonskonsulent.

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) har ledig 6 måneders vikariat som ungdoms- og organisasjonskonsulent (januar–juli). Konsulenten skal hovedsakelig drive vår ungdomsorganisasjon HLFU. Stillingen ligger under organisasjonsavdelingen, og det rapporteres til organisasjonssjef. Ungdoms- og organisasjonskonsulenten skal jobbe tett i sammen med HLFUs styre.

HLFU er en interesseorganisasjon for ungdom med hørselshemming. Stillingen innebærer hovedsakelig drift og administrasjon av HLFUs virksomhet som bla innebærer:

• Planlegge og gjennomføre HLFUs kurs og sosiale treff.

• Foredragsvirksomhet

• Interessepolitikk

• Synlighetsarbeid

• Inntektsskapende arbeid og Prosjektarbeid

• Organisasjonsarbeid

• Studiearbeid

HLFU har som mål å skape et samfunn der unge hørselshemmede har samme muligheter som alle andre. Viktige saker for HLFU er å bla rettigheter under høyere utdanning, informasjon som bidrar til større kunnskap og forståelse for hørselshemming og forebygging av hørselsskader. 

Vi ser etter en person som har:

• Relevant utdannelse på høyskolenivå

• Noe organisasjonserfaring

• Noe prosjekterfaring

• Noe erfaring fra studiearbeid

• Gode skriftlig fremstillingsevne

• Evne til å arbeide selvstendig samt arbeide i team

Vi ønsker helst en person med noe erfaring, men vil også vurdere nyutdannende søkere. Stillingen er ledig fra 1. januar 2018 og det er en 100% stilling. 

For stillingen tilbyr vi:

Selvstendig stilling med god mulighet til å påvirke egen arbeidsdag, godt arbeidsmiljø.

Lønn etter avtale. Kollektiv pensjonsforsikring. HLF er en IA-bedrift..

Noe reising må på påregnes.

HLF ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vil derfor spesielt oppfordre funksjonshemmede til å søke. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organisasjonssjef Roar Råken, mobil 41 30 32 43. Skriftlig søknad med CV sendes pr e-post til raaken@hlf.no.