MA - rusfri trafikk: Kommunikasjonsrådgiver

Vil du være med å løfte rus i trafikken enda høyere i folks bevissthet? Trafikksikkerhetsorganisasjonene MA - rusfri trafikk og MA - Ungdom trenger en drivende dyktig kommunikasjonsrådgiver for to års engasjement med mulighet til forlengelse.

Hvert år blir mellom 30 og 40 personer drept på grunn av alkohol og annen rus i trafikken, og flere hundre hardt skadd. Dette arbeider vi for å forhindre. Og nå trenger vi deg med på laget. Du, som kan kommunikasjon, som er en kløpper med digitale verktøy og sosiale medier, som har kunnskap om politiske prosesser, som er opptatt av trafikksikkerhet, samt har noe erfaring med prosjektarbeid. Stillingen er nyopprettet, så du vil være med og utforme og utvikle din egen arbeidshverdag.

 

Arbeidsoppgaver: 

  • Hovedansvar for pressearbeid, hjemmesider og sosiale medier
  • Strategier for påvirkningsarbeid mot politikere og andre beslutningstakere
  • Bygge opp ny kommunikasjonsplattform for MA og MA-Ungdom
  • Ansvar for at all kommunikasjon bygger opp under våre visjoner og er i klarspråk
  • Prosjektdeltagelse

 

Se hele utlysningen på Finn.no:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=110719499