Landsforeningen uventet barnedød: Organisasjonsrådgiver

Landsforeningen uventet barnedød søker

Organisasjonsrådgiver

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) har ambisjon om å være landets viktigste frivillige ressurs ved dødsfall som inntreffer i svangerskapet og i sped- og småbarnsalder. Foruten å tilby støtte og omsorg til rammede familier, prioriteres forskning og forebyggingstiltak som kan forhindre barnedødsfall. Vi ønsker at vår nye medarbeider tar en aktiv del i utviklingen av LUBs aktiviteter, prosjekter og tilbud.

Om stillingen:

• Planlegge, gjennomføre og koordinere prosjekter, herunder utarbeide prosjektskisser og søknader om midler

• Veilede og følge opp eksterne søkere/prosjektledere (forsknings-, helse- og omsorgsprosjekter)

• Innholdsproduksjon og formidling gjennom foreningens blad, nettsider og sosiale medier

• Bidra i koordineringen av foreningens sorgstøttetilbud, som innbefatter oppfølging og kontakt med familier som har mistet barn og foreningens frivillige

 

Kvalifikasjoner:

• Universitets- eller høyskoleutdannelse, gjerne samfunnsfaglig eller helsefaglig

• Interesse for og gjerne erfaring med prosjektarbeid i en frivillig organisasjon

• Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

• Fortrolig med standard dataverktøy og sosiale medier

• Gjerne en x-faktor; ferdigheter eller kompetanse du mener LUB vil kunne dra nytte av

 

Personlige egenskaper

Som person ønsker vi at du er initiativrik og løsningsorientert. Du er fleksibel og trives med en kombinasjon av rutineoppgaver og utviklings- og prosjektarbeid. For å løse våre oppgaver trenger vi en god lagspiller, som samtidig evner å arbeide strukturert og selvstendig. Du vil møte mennesker som har mistet barn, så vi trenger deg som har gode empatiske og mellommenneskelige egenskaper. Du må ellers kunne identifisere deg med organisasjonens formål. Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi kan tilby

• Meningsfullt og variert arbeid i en aktiv frivillig organisasjon

• Gode muligheter for å påvirke utviklingen av foreningens tilbud

• 100 % fast stilling. Fleksibel arbeidstid. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes

• Lønn etter avtale, pensjonsavtale og godt arbeidsmiljø

• Snarlig tiltredelse

 

Om Landsforeningen uventet barnedød

Landsdekkende medlemsorganisasjon med virksomhet innen områdene forskning, forebygging, formidling, sorgstøtte og fellesskap. Foreningen har et nettverk av frivillige og et kontor sentralt i Oslo med fem ansatte.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til generalsekretær Trond Mathiesen, tlf. 22545200/95733273 eller fagsjef Trine Giving Kalstad, tlf. 22545200/95106088. Se også www.lub.no.

Søknadsfrist 8. november. Søknad med CV sendes post@lub.no 

FINN-kode: 106344217