Norsk Arkivråd: Organisasjonskonsulent

Norsk Arkivråd er landets største arkivfaglige interesseorganisasjon med medlemmer fra alle deler av landet inkludert bedrifter og organisasjoner fra både offentlig og privat sektor.

Vi arrangerer kurs, seminarer og medlemsmøter for arkivarer. Organisasjonen utgir faglige publikasjoner og et eget medlemsblad; Arkivråd.

Virksomheten i Norsk Arkivråd er basert på frivillig innsats fra tillitsvalgte over hele landet.

Ansvaret for den daglige driften har sekretariatet i Oslo, der det i dag er to ansatte. Vår organisasjonskonsulent flytter, og vi søker derfor etter en dyktig og engasjert etterfølger som liker en variert arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen:

 • Sammen med sekretariatsleder stå for den daglige driften av organisasjonen
 • Kontaktpunkt for medlemmer, og andre henvendelser
 • Oppdatere nettsiden og informere om aktiviteter i relevante kanaler
 • Medlemsadministrasjon
 • Økonomioppfølging

o kontaktpunkt mot regnskapsfører og fakturabyrå

o kontroll av regnskapsrapporter

o kontering av fakturaer og utfakturering

 • Kursadministrasjon

o bestille lokaler/hotell og ha kontakten med dem

o sende invitasjoner til kurs og seminarer

o administrere deltakelse

o administrere kursmateriell

o være til stede ved enkelte kurs

 • Støtte og tilrettelegge for de tillitsvalgtes arbeid
 • Sekretær for faste utvalg
 • Andre oppgaver kan legges til stillingen etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå er ønskelig, men lang erfaring fra tilsvarende stilling kan kompensere for manglende utdanning
 • Det er en stor fordel med erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillighet
 • Gode IT-kunnskaper herunder erfaring med nettpubliseringsverktøy og økonomisystem
 • God økonomiforståelse samt kjennskap til regnskap og budsjettarbeid

Personlige egenskaper

 • Fleksibel både i forhold til oppgaver og arbeidstid
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktig og strukturert
 • Engasjert
 • Selvdreven og initiativrik
 • Serviceinnstilt, er til stede for medlemmer og tillitsvalgte
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Varierte oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid der noe kveldsarbeid må påregnes
 • Lønn etter avtale og pensjonsordning
 • Lunsj inkludert i arbeidstiden
 • Kontorer sentralt i Oslo sentrum

Det er ønskelig med oppstart i september.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte sekretariatsleder Susannah Thorbjørnsen, på 41 50 41 36, eller e-post: susannah.thorbjornsen@arkivrad.no

Søknadsfrist: snarest og innen 22. mai.

Vi vurderer søknader fortløpende.

Søknad og CV sendes som vedlegg i en e-post til arkivrad@arkivrad.no