Norsk Revmatikerforbund: Fagansvarlig – interessepolitikk (Oslo)

NRF ønsker å styrke sitt interessepolitiske arbeid, ikke minst med fokus på helsepolitikk, kulturpolitikk og arbeidslivspolitikk. Til dette arbeidet søker vi nå en ny medarbeider. 

Vi ønsker at vår nye interessepolitiske medarbeider skal gjøre NRF enda tydeligere opp mot både myndigheter, helsepolitiske aktører og besluttende organer ved å overvåke, påvirke og være tilstede i viktige kanaler og på de rette arenaene.

Oppgaver i stillingen:

  • Politisk påvirkningsarbeid i et vidt perspektiv – både internt og eksternt
  • Lobbyvirksomhet
  • Formulere høringer og uttalelser
  • Interessepolitisk kompetanseheving innenfor organisasjonen

Arbeidet vil foregå i tett dialog med generalsekretær og øvrig ledelse.

Nødvendige kvalifikasjoner: 

  • Høyere utdanning innen samfunnsfag, statsvitenskap, journalistikk el.lign.
  • Kjennskap til det politiske landskapet og til hvordan påvirkningsarbeid drives i et bredt spekter
  • Erfaring fra tilsvarende arbeid, gjerne i en medlemsbasert organisasjon
  • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Erfaring fra frivillig sektor samt kjennskap til helsepolitikk generelt vil være en fordel.

Personlige egenskaper: 

Som person er det nødvendig at du er initiativrik, strukturert, flink til å knytte kontakter samt til å arbeide både selvstendig og i team. Du må evne å sette egne ideer ut i live og ikke minst kunne kommunisere godt og effektivt med både interne og eksterne interessenter. Du må også kunne identifisere deg med organisasjonens formål og ha forståelse for medlemmenes situasjon.

Vi kan tilby: 

For vår utvalgte interessepolitiske fagansvarlige tilbyr vi en fast, 100 % stilling, et godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger og mye kontakt med et bredt spekter av organisasjonens engasjerte tillitsvalgte. Ikke minst kan vi også tilby jobb i en aktiv og utviklingsorientert landsdekkende brukerorganisasjon der din innsats vil kunne påvirke og endre samfunnet – du vil utgjøre en forskjell for mange mennesker! Lønn etter avtale. Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes. Snarlig tiltredelse.

Ønsker du å søke?

Hvis dette kunne være noe for deg ber vi deg sende din søknad med CV merket «interessepolitikk» til ts@revmatiker.no innen 4. oktober 2017. For utfyllende opplysninger om stillingen eller organisasjonen, ta kontakt med generalsekretær Tone Granaas på tlf. 456 64 746 eller HR- og administrasjonssjef Torborg Storaas på tlf. 40 87 30 66.