Norske Kvinners Sanitetsforening: Prosjektleder organisasjon og medlemsrekruttering

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er med 41.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Vi ønsker å bidra til et trygt og inkluderende samfunn gjennom frivillig innsats på helse- og sosialområdet, med særlig fokus på kvinner og barn. N.K.S. er en landsdekkende organisasjon med sterk forankring i lokalmiljøet gjennom rundt 650 lokalforeninger og er livssynsnøytralt og partipolitisk uavhengig. Sekretariatet har 32 ansatte.

 

Prosjektleder organisasjon og medlemsrekruttering - 1,5 års prosjektstilling

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er inne i en spennende fase med fokus på vekst og utvikling i hele organisasjonen. Våre 41 000 medlemmer er selve grunnfjellet i vårt frivillige arbeid og gir oss muskler når vi er ute og kjemper for våre hjertesaker.

Gjennom et 5-års prosjekt har vi de siste årene klart å snu en negativ medlemsutvikling og søker nå en engasjert og ambisiøs medarbeider som kan lede dette arbeidet videre mot nye høyder og ut prosjektperioden i 2020. Det viktigste delen av rekrutteringsjobben gjøres lokalt i våre lokale foreninger og du er en person som trives med å bistå og inspirere medlemmene til å få enda flere med på laget. I tillegg vil du lede markeds- og rekrutteringstiltak som er styrt fra sekretariatet.

 Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for koordineringen av prosjektet Snu Trenden for organisasjonsutvikling og medlemsrekruttering
 • Ansvarlig for fremdrift av vedtatt handlingsplan for prosjektet
 • Utvikling av relevante verktøy og materiell til våre medlemmer, lokalforeninger og virksomheter i det å skape synlighet og verve nye medlemmer
 • Opplæring og inspirasjon av tillitsvalgte og medlemmer
 • Koordinere nasjonale rekrutteringstiltak som vervekampanjer
 • Videreutvikling av kundereisene for våre ulike medlemskategorier
 • Analyse, monitorering og justering av tiltak underveis
 • Rådgivning/oppfølging innad i organisasjonen

 

Kvalifikasjoner

 • Analytisk og med god markedsforståelse
 • Evne til å holde fremdrift
 • Svært god relasjonskompetanse
 • Evne til å inspirere frivillige
 • Erfaring fra markedsrettet arbeid og/eller rekrutteringsarbeid
 • Erfaring fra det å jobbe i en frivillig organisasjon er en fordel

 

Egenskaper

 • Idérik og resultatorientert 
 • Positiv og engasjert
 •  Selvgående og løsningsorientert
 • Trives med å jobbe med frivillige

 

Utdanning/erfaring

 • Høyere utdanning eks. innen markedsføring eller økonomi
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra medlemsverving, rekruttering, organisasjonsbygging eller lignende er en fordel
 • Personlighet egnethet vil vektlegges

  

Vi kan tilby: 

Du blir en del av en spennende organisasjon i kommunikasjons- og markedsavdelingen. Avdelingen har også ansvar for organisasjonsutvikling og -opplæring. Lønn etter avtale. Noe kvelds- og helgearbeid samt noe reisevirksomhet må påregnes 

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Kommunikasjons- og markedssjef Liv Hukset Wang på tlf. 91 32 77 87. For mer informasjon se www.sanitetskvinnene.no. Søknadsfrist 26. mars.

Søk på stillingen.