Norsk Forening for Fartøyvern: Rådgiver

Norsk Forening for Fartøyvern har ledig stilling som rådgiver. Rådgiver er plassert under generalsekretær og har oppgaver innenfor informasjon, politisk påvirkning, medlemsrettet og administrativt arbeid.

 

Rådgiver jobber blant annet med

  • sette fartøyvern og kulturminnevern på dagsorden i samfunnet
  • saksbehandling for styret, utvalg og arbeidsgrupper
  • arrangere møter, kurs og konferanser
  • publisering av informasjon på nett og sosiale medier

Se hele utlysningen på Finn.no:

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=111250016