NOU 2016: 12 - Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

NOU 2016: 12 - Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

Publisert   | Sist oppdatert 

Ekspertutvalget ledet av Dr. philos Jon Hippe anbefaler at staten dekker framtidige historiske pensjonskostnader til ideelle aktører på helse- og sosialtjenester som har utført lovpålagte oppgaver innen helse- og sosialtjenestefeltet på vegne av staten. Les mer » om - NOU 2016: 12 - Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader