Høringssvar til forslag til endringer i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

Høringssvar til forslag til endringer i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

Publisert   | Sist oppdatert 

Høringssvaret til forslag til endringer i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er organisatorisk behandlet i Frivillighet Norge.
Frivillighet Norge er positive til at Kulturdepartementet har tatt initiativ til å gjøre forbedringer i ordningen.
 Les mer » om - Høringssvar til forslag til endringer i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

Flest menn i frivilligheten? Vi spør alle – og kvinnene svarer ja!

Flest menn i frivilligheten? Vi spør alle – og kvinnene svarer ja!

Publisert   | Sist oppdatert 

Det å spørre folk er fortsatt den viktigste rekrutteringskanalen for frivilligheten, og når man spør folk blir det gjerne til at man spør noen man kjenner eller noen som ligner litt på en selv. Dette kan bidra til å opprettholde homogene, lite mangfoldige miljøer som kan virke lukkede. Les mer » om - Flest menn i frivilligheten? Vi spør alle – og kvinnene svarer ja!