Plattform for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner videreføres

Publisert   | Sist oppdatert 

Torsdag 4. april signerte KS og Frivillighet Norge en ny plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Formålet er å styrke samarbeidet mellom frivilligheten og kommunene, og å slå fast noen viktige pilarer som et slikt samarbeid bør baseres på. Les mer » om - Plattform for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner videreføres