Hva mener befolkningen om din hjertesak? – Still spørsmålet i Frivillighetsbarometeret

Hva mener befolkningen om din hjertesak? – Still spørsmålet i Frivillighetsbarometeret

Har din organisasjon et spørsmål dere gjerne vil stille til Norges befolkning? Gjennom Frivillighetsbarometeret kan frivillige organisasjoner få svar på spørsmål fra 2000 respondenter blant et representativt utvalg av befolkningen for en lav kostnad.

Publisert   | Sist oppdatert 

Hva mener befolkningen om din hjertesak? – Still spørsmålet i Frivillighetsbarometeret

Har din organisasjon et spørsmål dere gjerne vil stille til Norges befolkning? Gjennom Frivillighetsbarometeret kan frivillige organisasjoner få svar på spørsmål fra 2000 respondenter blant et representativt utvalg av befolkningen for en lav kostnad.

Hva er Frivillighetsbarometeret?

Frivillighetsbarometeret er en årlig webpanelundersøkelse som utføres av Kantar TNS i samarbeid med Frivillighet Norge. Kantar TNS har lang erfaring med å utføre befolkningsundersøkelser, noe som sikrer den nødvendige profesjonaliteten som kreves for at resultatene skal ha troverdighet hos tredjeparter.

Hvordan kan min organisasjon delta?

I Frivillighetsbarometeret stiller Frivillighet Norge en rekke generelle spørsmål om frivillig arbeid. I den siste delen av barometeret åpner vi for at frivillige organisasjoner kan stille egne spørsmål. Disse spørsmålene, og svarene, eies av organisasjonen som stiller spørsmålet. Frivillighet Norge bistår i utformingen av spørsmål samt i fortolkningen av svaret i lys av bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og lignende.

Hva kan vi bruke resultatene til?

Resultatene kan brukes på flere måter:

· Sette dagsorden med egne saker.

· Empirisk støtte for egne påstander i møte med politikere.

· Lette innsalg til medier, spesielt hvis man kommer frem til oppsiktsvekkende resultater.

· Utvikling av egen organisasjon. Ved å kartlegge kjennskap til egen organisasjon i befolkningen og tolke svaret i lys av forskjellige aldersgrupper kan man for eksempel få et godt grunnlag for ny rekrutteringsstrategi, eller for målretting av innsamlingsaksjoner.

Hva koster det å stille egne spørsmål?

Prisen pr. spørsmål er 7.500 kroner inkl. mva. for Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. For andre er prisen 10.000 kroner pr. spørsmål.

Hvordan har det gått i tidligere år?

Fra Frivillighetsbarometeret ble gjennomført første gang i 2014 har over 20 organisasjoner deltatt med egne spørsmål.

En av disse organisasjonene var Natur og Ungdom. Daværende leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, sa følgende om deres erfaringer med å stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret:

- Frivillighetsbarometeret var viktig for oss i arbeidet med å sette fokus på miljøpolitiske saker. Vi brukte det til å finne ut at et flertall i befolkningen var imot deponering av gruveavfall i norske fjorder.

Vil dere delta i Frivillighetsbarometeret eller ønsker mer informasjon?

Meld deres interesse til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no, senest 30. april.