Ny veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger

Ny veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger

Kulturdepartementet har lansert andre utgave av veilederen for forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Publisert   | Sist oppdatert 

Den nye veilederen er en oppdatering av veilederen for tilskudd til barne- og ungdomsorganiasjoner, og det overordnede målet er at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke og rapportere på tilskudd fra staten. Veilederen kan leses på Kulturdepartementet sine hjemmesider.

Frivillighet Norge leverte et innspill til første utgave av veilederen. Her spilte vi inn at vi ønsket en definisjon av "frivillig virksomhet" og at Frivillighetsregisteret bør brukes som verktøy for avgrense målgruppen for ulike tilskuddsordninger. Vi spilte også inn at vi ønsket at det skulle være obligatorisk å følge veilederen i stedet for at den skal være veiledende som i dag. Dessuten ønsket vi at det skal skilles mellom tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner og andre tilskuddsordninger, eksempelvis til kommuner og næringsaktører.

Les mer: