Skatt på naturalytelser til frivillige

Skatt på naturalytelser til frivillige

Frivillighet Norge mener at frivillige organisasjoner skal ha en høyere grense for lønns- og trekkoppgaveplikt enn kommersielle aktører. Det er derfor helt naturlig at det er ulike regler for de som ikke driver frivillig, men har profitt som formål. Les hvorfor her.

Publisert   | Sist oppdatert 

Nye regler for skatt på naturalytelser til frivillige har vært omtalt i media og av politikere i de siste ukene. Vi vil forklare reglene som gjelder for frivillige organisasjoner og hvorfor det er naturlig og viktig at frivillige organisasjoner har gunstigere regler enn kommersielle aktører.

Finansminister Siv Jensen svarte 14.1. på et spørsmål i Stortinget om skattelegging av motytelser for dugnadsarbeid. Svaret hennes kan leses her.

Dette handler om at når en person mottar ytelser som ikke er nødvendige for utøvelsen av den frivillige innsatsen, kan det oppstå spørsmål om rapporterings- og skatteplikt. Her gjelder en nedre grense for hva som utløser disse pliktene. For frivillige og ideelle organisasjoner er grensen for ytelsens verdi 10 000 kroner per år. For for eksempel kommersielle festivalarrangører er grensen 1000 kroner, i likhet med det som gjelder for andre arbeidsgivere.

Kan forebygge svart arbeid

Frivillig arbeid er per definisjon ulønnet arbeid, og hvis man mottar motytelser som har økonomisk verdi så gjør man ikke lenger «frivillig arbeid». Dette gjelder uavhengig av om en festival kaller deg for «frivillig». Når personer som gjør ulønnet arbeid mottar motytelser som har økonomisk verdi regnes det som en inntekt og innberettes etter gjeldende skatteregler. Dette er både viktig for å forebygge svart arbeid og utnyttelse av enkeltpersoner og for å opprettholde tilliten til frivilligheten som en seriøs samfunnsaktør.

Frivillighet Norge mener at det er viktig og riktig at frivillige organisasjoner har en høyere grense for lønns- og trekkoppgaveplikt enn kommersielle aktører. Dette handler både om å skjerme de frivillige aktørene for byråkrati og om å begrense kommersielle aktører sin mulighet til å utnytte unge engasjerte mennesker gjennom å ta ut fortjeneste basert på deres gratis arbeidsinnsats. Når arrangøren er en frivillig organisasjon går «overskuddet» av arbeidsinnsatsen til fellesskapet (organisasjonen) og ikke privat fortjeneste. Frivillige organisasjoner er nærmiljøaktører som har større mål enn å skape økonomisk overskudd. Det er derfor helt naturlig at det er ulike regler for de som har profitt som formål og de som driver på frivillig, non-profit basis.

Les mer om hva skatteetaten skriver om dugnad her.

Oppdatering: Frivillighet Norge har sendt innspill til Kulturdepartementet om hvordan denne saken kan løses