Statsbudsjettet 2014: Arbeidsgruppe om pensjon

Statsbudsjettet 2014: Arbeidsgruppe om pensjon

Fornyingsdepartementet skal se på pensjonsutfordringene for ideelle aktører

Publisert   | Sist oppdatert 

Det siste året er det avsagt flere dommer for at det offentlige må være med å bære pensjonskostnader som ideelle aktører sitter igjen med som følge av samarbeid med det offentlige. Det må utvikles en politikk for hvordan ideelle aktørers historiske pensjonskostnader skal hånderes.

Selv om ryktene tilsier at fornyingsdepartementet skal gå inn i kommunalministerens portefølje håper vi at saken fortsatt får prioritet.