Nyhetsbrev uke 20

Publisert   | Sist oppdatert 

Gi innspill til Stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken 12. juni

Regjeringen har bestemt at det skal skrives en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Som en oppstart til dette arbeidet inviterer Kulturminister Linda Hofstad Helleland til det et første innspillsmøte med frivillig sektor mandag 12. juni 09.30 til 11.30 på Auditoriet i Akersgaten 59 (R5). Møtet er åpent for organisasjoner, sammenslutninger og miljøer som driver eller legger til rette for frivillig aktivitet. Følg med på Kulturdepartementets nettsider der det snart vil bli lagt ut påmeldingsskjema og mulighet for å melde inn innspill.

Frivillighet i revidert nasjonalbudsjett

Det er få nyheter for frivilligheten i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett 11. mai. - Den generelle momskompensasjonsordningen for frivilligheten er underfinansiert, slik at frivillige organisasjoner vil få en mindre andel av momsutgiftene kompensert sammenlignet med i fjor. Det er skuffende at regjeringen ikke gjør noe med dette i revidert, når de flere ganger har lovet å forbedre ordningen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Frivillighet Norges notat til høring i kommunal- og forvaltningskomiteen

Her er Frivillighet Norges notat til Høring om representantforslag om endring av vilkår for opprettelse og nedlegging av asylmottak, overlevert til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget den 16. mai 2017. Utdrag fra notatet: Det er bra at Staten har som intensjon å legge til rette for ideelle driftsoperatører. Samtidig er det urovekkende at andelen ideelle likevel går ned, og at det nå bare er 2 ideelle driftsoperatører igjen. Omlag 70% av mottakene drives i dag av kommersielle aktører. Kun omlag 9 % er ideelle. Staten må følge opp intensjonen om at vi i Norge fortsatt skal ha ideelle driftsoperatører av asylmottak med konkrete tiltak.

Må unngå illojale tilpasninger

Staten har ansvaret for å sørge for at aktørene de inngår avtaler med er reelle ideelle aktører. VG dokumenterte forrige uke hvordan Stiftelsen Fyrlykta som har levert tjenester til det offentlige, har gått med store overskudd. Millioner av kroner skal ha gått til finansiering av virksomhet i andre land. Oslo kommune har sagt nei til å inngå ny avtale med stiftelsen fordi de ikke anser Fyrlykta som en ideell aktør. - Det er helt avgjørende å unngå illojale tilpasninger til regelverket og å ha kunnskap om hvordan man skiller mellom ideelle og kommersielle aktører. I denne saken virker det som om staten ikke har fulgt godt nok med, mener generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Møte i nettverksgruppa det offentliges forhold den 13. juni

Ny dato for møte i Nettverksgruppe for det offentliges forhold er klar. Møtet skjer den 13. juni kl. 13.30-15.00 på Frivillighet Norges sekretariat, Øvre Slottsgate 2b (møterom nede til høyre). Påmelding til ida@frivillighetnorge.no innen 09.06.2017. Møtet er åpent for representanter fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. På møtet vil man blant annet snakke om Frivillighet Norges høringssvar til Brochmann-2 utvalget. Les mer her

Bli med på workshop under Arendalsuka!

Bli med på Møteplass Folkehelse onsdag 16. august kl. 15-17 på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. Temaet for møteplassen er Hvordan fremme bedre samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor for å skape bedre folkehelse? Her kan du selv delta og bidra med innspill! Helseministeren er invitert! Kommer du? Påmelding sendes til: anette@frivillighetnorge.no.

Frivillighetsfest på Arendalsuka

Frivillighet Norge vil ha følgende arrangement på Arendalsuka: Frivillighetsfest for inviterte gjester fra frivilligheten tirsdag 15. august. Hold av dato nå – endelig invitasjon sendes ut senere. Frivillighet Norge vil også ha en stand på Arendalsuka, som det vil være mulig for våre medlemsorganisasjoner å leie i 2 timer. Vet du at og når du vil ha den allerede nå? Send en epost til lise@frivillighetnorge.no med ønske om dag og tid. Til å bemanne standen søker vi også frivillige. Vi dekker reise fra Østlandet og overnatting for disse. Vet du noen som kan tenke seg å være frivillige for Frivillighet Norge? Be dem sende en epost til lise@frivillighetnorge.no (det kan gjerne være tre personer som kjenner hverandre).

Samarbeidsverksted

Lyst på nye kontakter og organisasjonsvenner? Da er Samarbeidsverkstedet noe for deg. Vi starter opp årets verksted 23.5. og fortsetter med flere samlinger utover høsten. Alle kan samarbeide – og det er alltid noe å samarbeide om! Les mer her.

Frivillighet Norge søker prosjektassistent for kommunikasjon 

I en periode fremover har vi behov for økt kapasitet. Vi ser derfor etter en fleksibel person som både kan jobbe på vårt kontor i Øvre Slottsgate i Oslo, som kan gjennomføre møter rundt omkring i landet og som kan gjøre oppgaver hjemmefra. Vi ser etter en selvstendig person med stor interesse for kommunikasjon, tekst og teknologi og som har god erfaring med sosiale medier. Det er viktig at du har stor interesse og læringslyst for frivillig sektor, at du skriver godt og er nøyaktig. Les mer her. Ta kontakt med Vanja Konradsen på mail vanja@frivillighetnorge.no hvis dette kan være av interesse for deg.

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 18

Publisert   | Sist oppdatert 

Senterpartiet: Full rettighetsbasert momskomp

Senterpartiet foreslår at full momskompensasjon for alle organisasjoner og idrettslag skal bli en rettighetsbasert ordning. Les mer her

En omvendt innsamlingsaksjon med Frivillig.no.

Frivillige organisasjoner er gode til mye. Men ikke alle er like gode til å legge ut oppdrag på Frivillig.no. Målet med en omvendt innsamlingsaksjon er å få med flere lokallag, foreninger og ennå flere nye organisasjoner, slik at folk kan finne noe å engasjere seg i der de bor. Les mer her

Frivillighetens spørretime 

Frivillighet Norge arrangerer Frivillighetens spørretime 24. mai. Her får din organisasjon muligheten til å speed-date stortingspolitikere, få lobbytips fra tidligere stortingspolitiker André Oktay Dahl og delta på workshops om temaer i grenselandet mellom politikk og kommunikasjon. Alt i løpet av 2 timer. Les mer her. Send navn på deltakere, hvilke parti dere vil speed-date og hvilke tema dere vil snakke om til mortenj@frivillighetnorge.no innen 16. mai.

Kong Harald klarte det. Gjør vi? 

Tema for årets første Forum for inkludering er språk. I 2016 ble ordet hverdagsintegrering kåret til årets nye ord. I vår har ord som etnisk bakgrunn og svenske tilstander fylt avisspaltene. Møt blant andre Språkrådet og Alexander Zlatanos Ibsen. Dato: Mandag 15. mai kl 1700. Påmelding og info her

Frivillighet Norge søker prosjektassistent for kommunikasjon 

I en periode fremover har vi behov for økt kapasitet. Vi ser derfor etter en fleksibel person som både kan jobbe på vårt kontor i Øvre Slottsgate i Oslo, som kan gjennomføre møter rundt omkring i landet og som kan gjøre oppgaver hjemmefra. Vi ser etter en selvstendig person med stor interesse for kommunikasjon, tekst og teknologi og som har god erfaring med sosiale medier. Det er viktig at du har stor interesse og læringslyst for frivillig sektor, at du skriver godt og er nøyaktig. Les mer her. Ta kontakt med Vanja Konradsen på mail vanja@frivillighetnorge.no hvis dette kan være av interesse for deg. 

Nasjonal konferanse om kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge arrangerer sammen med KS en nasjonal konferanse om kommunal frivillighetspolitikk 19 mai. Vi har satt av 16 plasser (Kun 7 ledige plasser igjen!) til våre medlemmer der man kun betaler 500 kroner for deltakelse for én person pr. organisasjon. Det er førstemann til mølla som gjelder! Ønsker dere å melde på flere personer fra samme organisasjon må disse betale ordinær pris 1625 kr. Påmelding skjer ved å trykke på denne linken. Velg Medlem av frivillighet Norge og følg anvisningen derfra. For deltaker nr. 2, 3 etc. fra din organisasjon velger man Deltaker og følger anvisningen derfra. Har du spørsmål vedrørende konferansen kan du ta kontakt med Bjørn Lindstad på bjorn@frivillighetnorge.no eller på 90979955.

Frivillighet Norge på Arendalsuka

Frivillighet Norge vil ha følgende arrangement på Arendalsuka: Frivillighetsfest for inviterte gjester fra frivilligheten tirsdag 15. august og Møteplass Folkehelse torsdag 17. august. Hold av dato nå – endelig invitasjon sendes ut senere. Frivillighet Norge vil også ha en stand på Arendalsuka, som det vil være mulig for våre medlemsorganisasjoner å leie i 2 timer. Vet du at og når du vil ha den allerede nå? Send en epost til lise@frivillighetnorge.no med ønske om dag og tid. Til å bemanne standen søker vi også frivillige. Vi dekker reise fra Østlandet og overnatting for disse. Vet du noen som kan tenke seg å være frivillige for Frivillighet Norge? Be dem sende en epost til lise@frivillighetnorge.no (det kan gjerne være tre personer som kjenner hverandre).

Møte i nettverksgruppa det offentliges forhold utsettes

Møte i nettverksgruppa det offentliges forhold utsettes på ubestemt tid. Informasjon om nytt tidspunkt kommer senere. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 16

Publisert   | Sist oppdatert 

Siste sjanse for å stille ditt spørsmål i Frivillighetsbarometeret

Frivillighet Norge utfører årlig en befolkningsundersøkelse om frivillighet kalt Frivillighetsbarometeret, i samarbeid med Kantar TNS. For 7500 kroner kan din organisasjon stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017. Kontakt Morten Johansen på mortenj@frivillighetnorge.no eller 92450548 for mer informasjon. Resultatene vil være klare før valget slik at de kan brukes i valgkampen. Frist: 30. april.  

Regjeringen starter arbeidet med en ny frivillighetsmelding

Frivillighet Norge har spilt inn at det er på tide med en ny frivillighetsmelding, og i påsken kom den gode nyheten fra Kulturministeren: En ny frivillighetsmelding kommer i 2018! – Vi gleder oss til å bidra, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Medlemsundersøkelse om organisasjonenes forhold til det offentlige

Kulturdepartementet har oppfordret Frivillighet Norge til å samle eksempler på små og store saker som berører samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor både på statlig og kommunalt plan, slik at disse sakene kan tas opp med de departementene som forvalter de ulike saksområdene. Vi ber derfor våre medlemsorganisasjoner om å svare på vår undersøkelsen av hvilke utfordringer organisasjonen har i forholdet til det offentlige. Dette kan være alt fra hvordan organisasjonen påvirkes av offentlige lover og regler og hvordan ulike former for samarbeid fungerer til evnetuell manglende tilrettelegging. Vi ønsker både store og små eksempler, både fra sentralleddene og fra underleddene. Videresend gjerne til de av deres underledd som dere mener er relevante. Frivillighet Norge vil videreformidle resultatet fra undersøkelsen til Kulturdepartementet for videre oppfølging. Svar på undersøkelsen her.

Nasjonal konferanse om kommunal frivillighetspolitikk

Frivillighet Norge arrangerer sammen med KS en nasjonal konferanse om kommunal frivillighetspolitikk 19 mai. Vi har satt av 16 plasser til våre medlemmer der man kun betaler 500 kroner for deltakelse for én person pr. organisasjon. Det er førstemann til mølla som gjelder! Ønsker dere å melde på flere personer fra samme organisasjon må disse betale ordinær pris 1625 kr. Påmelding skjer ved å trykke på denne linken. Velg Medlem av frivillighet Norge og følg anvisningen derfra. For deltaker nr. 2, 3 etc. fra din organisasjon velger man Deltaker og følger anvisningen derfra. Har du spørsmål vedrørende konferansen kan du ta kontakt med Bjørn Lindstad på bjorn@frivillighetnorge.no eller på 90979955.

Kursrekke for små og nystartede organisasjoner

Andre del av vårens kursrekke er klar og det blir workshop i rekruttering og bruk av frivillig.no, kurs i bruk av foto og økonomistyring. Se her for påmelding og mer informasjon. 

Gratis workshop i bruk av Frivillig.no

Vil din organisasjon bli bedre til å skrive gode oppdrag på Frivillig.no? Kom på gratis workshop onsdag 3. mai kl 17.00! Klikk her for mer informasjon og påmelding.

En omvendt innsamlingsaksjon med Frivillig.no

Frivillig.no skal være en nasjonal samlingsplass for den lokale frivilligheten, og vi vil ha med alle! Etter å ha fått med over 900 organisasjoner og 12.000 frivillige, ser vi fortsatt at det ikke ligger oppdrag ute i alle kommuner. Derfor har vi dratt igang en omvendt innsamlingsaksjon for å få med flere lokallag, foreninger og ennå flere nye organisasjoner, slik at folk kan finne noe å engasjere seg i der de bor. Vi får altså frivillige til å bli med og samle inn organisasjoner og oppdrag. I de to første episodene har Yousef Hadaoui, kjent fra Svart Humor på NRK, tatt med seg en gjeng og vært på besøk hos Natur og Ungdom og NOAH – for dyrs rettigheter. Bli med og tagg lokallag og organisasjoner under filmene på Facebook og Instagram.

Frivillighet Norge på Arendalsuka

Frivillighet Norge vil ha følgende arrangement på Arendalsuka: Frivillighetsfest for inviterte gjester fra frivilligheten tirsdag 15. august og Møteplass Folkehelse torsdag 17. august. Hold av dato nå – endelig invitasjon sendes ut senere. Frivillighet Norge vil også ha en stand på Arendalsuka, som det vil være mulig for våre medlemsorganisasjoner å leie i 2 timer. Vet du at og når du vil ha den allerede nå? Send en epost til lise@frivillighetnorge.no med ønske om dag og tid. Til å bemanne standen søker vi også frivillige. Vi dekker reise fra Østlandet og overnatting for disse. Vet du noen som kan tenke seg å være frivillige for Frivillighet Norge? Be dem sende en epost til lise@frivillighetnorge.no (det kan gjerne være tre personer som kjenner hverandre).

Miniseminar om frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden

Fredag 28. april arrangerer Kulturdepartementet miniseminar hvor NIBR-studien Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden lanseres. Dette er en studie av frivillige organisasjoners innsats under og i etterkant av de store ankomstene i 2015. Frivillighet Norges generalsekretær vil kommentere funnene i rapporten etter presentasjonen. Mer informasjon og påmelding her. Frist for påmelding 26.april.

Har dere lokallag i Sandnes?

Frivillighet Norge kartlegger frivilligheten i Sandnes kommune, og ønsker i den forbindelse å få inn navn på lokallag og e-postadresser til kontaktpersonen i foreningen. Hvis dere har det send det til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no.

Tysvær kommune skal utvikle en frivillighetspolitikk

I forbindelse med utviklingen av sin frivillighetspolitikk har Tysvær kommune inngått en avtale med Frivillighet Norge om å gjennomføre en undersøkelse blant alle lag og foreninger. Hensikten er å få informasjon om foreningene, hvem de samarbeider med og hvilke utfordringer, ressurser og utviklingsmuligheter de har. Undersøkelsen sendes ut på mail. De foreningene som ikke mottar mail, men som ønsker å delta, finner link til undersøkelsen på kommunens nettsider. Undersøkelsen er åpen fra 21.april til 8.mai. Frivillighet Norge ber sine medlemmer oppfordre egne underledd i Tysvær kommune om å delta i undersøkelsen.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 14

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge vil ha ny stortingsmelding om frivillighet

Mye har skjedd i norsk frivillighet siden stortingsmeldingen "Frivillighet for alle". Nå etterlyser Frivillighet Norge nytt fokus på helhetlig frivillighetspolitikk. Les mer her

Møteplass for folkehelse 2017

Velkommen til Møteplass for folkehelse 2017 om Folkehelseprogrammet og frivilligheten den 25. april på Sentralen i Oslo. Frode Kyvåg, Trine Skei Grande og Sigrid Bonde Tusvik kommer. Møteplassen er gratis med påmelding innen 19. april. Les mer her

Finansminister Siv Jensen vil skjerme frivillighetens loddsalg og basarer

Her er Frivillighet Norges høringssvar til Hvitvaskinglovsutvalgets utredning NOU 2016:27. Denne uka uttrykket Frivillighet Norge bekymring for at Hvitvaskingslovutvalgets innstilling om å implementere EUs hvitvaskingsdirektiv i Norge vil gjøre det mye vanskeligere å arrangere basar og lotteri. Nå svarer Finansdepartementet at forslaget ikke vil ramme de små organisasjonene

Eiendomsskatt for frivillige organisasjoner i Oslo

Frivillige organisasjoner som eier bygg i hovedstaden har mottatt krav om eiendomsskatt. Frivillighet Norge har sendt brev til Finansbyråd i Oslo kommune der vi ber om at frivillige organisasjoner slipper å betale eiendomsskatt. Les mer her

Ny veileder for forenkling av statlige tilskuddsordninger

Kulturdepartementet har lansert andre utgave av veilederen for forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Les mer her

Still ditt spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017

For 7500 kroner kan din organisasjon stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017. Kontakt Morten Johansen mortenj@frivillighetnorge.no, 92450548 for mer informasjon. Resultatene vil være klare før valget slik at de kan brukes i valgkampen. Frist 30. april.  

Innvielse av våre nye lokaler! 

Tirsdag 18. april kl. 14.00-15.30 ønsker vi velkommen til våre nye lokaler. Vi har nye lyse kontorer og en luftig terrasse i 5. etasje i Øvre Slottsgate 2B. Ta turen innom og slå av en prat og få informasjon om hvem og hva vi jobber med i Frivillighet Norge. Enkel servering. Send påmelding til ida@frivillighetnorge.no senest 12. april.

Dialogmøter med Helse- og omsorgsdepartementet i Stavanger, Bergen, Bodø og Hamar

Regjeringen vil skape en kvalitetsreform for eldre, med fokus på fire hovedtemaer: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp, sammenheng og gjennomføring. De neste månedene skal Helse- og omsorgsdepartementet arrangere fire regionale dialogmøter, ett for hvert av de fire hovedtemaene. les mer om steder, tidspunkt, temaer for dialogmøtene og påmelding her. Frist for påmelding er 5. mai.

God påske fra Frivillighet Norge!

Frivillighet Norge ønsker alle medlemmer og venner riktig god påske!  

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 12

Publisert   | Sist oppdatert 

– Trumps seier fører til større frivillig engasjement

– Det var unektelig et større engasjement i etterkant av Trumps seier enn under selve valgkampen. Det sa kommentator Marie Simonsen fra Dagbladet da Frivillighet Norge arrangerte generalsekretærfrokost med temaet ”Gir Donald Trump større frivillig engasjement?” den 14. mars. Les mer her

Frivillighet Norge støtter seniorprosjekt

Mental Helse har tatt initiativ til et prosjekt for å løfte fram betydningen av seniorer som en aktiv samfunnsressurs. Mental Helses prosjekt har fått navnet FRI, og organisasjonen har rekruttert ”alliansepartnere” fra både frivillighet, offentlig sektor og næringslivet. Frivillighet Norge er en av disse. Les mer her

Send oss ditt momseksempel

I forbindelse med Frivillighet Norges arbeid med momskompensasjonsaken har vi behov for eksempler fra medlemsorganisasjonene. Hva må dere betale moms på og hva kunne dere brukt pengene på dersom de ikke hadde gått til moms? Målet med eksemplene er å illustrere urettferdigheten i at frivilligheten må betale moms når næringslivet slipper. Send eksemplene til mortenj@frivillighetnorge.no.  

Still ditt spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017

For 7500 kroner kan din organisasjon stille spørsmål i Frivillighetsbarometeret 2017. Kontakt Morten Johansen mortenj@frivillighetnorge.no, 92450548 for mer informasjon. Resultatene vil være klare før valget slik at de kan brukes i valgkampen. Frist 30. april. 

Nyhet på Frivillig.no: Nå kan de frivillige velge oppgaver

Nå har Frivillig.no laget en ny funksjon spesielt med tanke på festivaler og andre arrangementer! Nå kan de frivillige velge de oppgavene i oppdraget som de er mest interessert i. På denne måten slipper man å lage mange nesten like oppdrag! Funksjonen er valgfri, så man kan også lage oppdraget uten å skru på dette.

Innvielse av våre nye lokaler! 

Tirsdag 18. april kl. 14.00-15.30 ønsker vi velkommen til våre nye lokaler. Vi har nye lyse kontorer og en luftig terrasse i 5. etasje i Øvre Slottsgate 2B. Ta turen innom og slå av en prat og få informasjon om hvem og hva vi jobber med i Frivillighet Norge. Enkel servering. Send påmelding til ida@frivillighetnorge.no senest 12. april.

Møteplass for folkehelse 2017

Velkommen til Møteplass for folkehelse 2017 om Folkehelseprogrammet og frivilligheten den 25. april kl. 09:30-14:00 i Marmorsalen på Sentralen, Oslo. Møteplassen er gratis med påmelding innen 19. april. Når du melder deg på har du anledning til å stille et spørsmål som kan inkluderes i konferansen. Dagens konferansier er Tove Gundersen, Generalsekretær i rådet for psykisk helse. Les mer her

Møte i Forum for institusjonsdrift 

Styret i Frivillighet Norge vedtok før jul å endre navn på Arbeidsgruppe institusjonsdrift til Forum for institusjonsdrift. 3. april kl. 10.00-11.30 vil forumet blant annet diskutere om ideelle aktører trenger mer kompetanse for å kunne tilpasse seg de muligheter og begrensninger endringene i lov om offentlige anskaffelser gir. I tillegg vil generalsekretær Henriette Westhrin dele Norsk Folkehjelps erfaringer med å samarbeide med det offentlige i driften av sine flyktningemottak. Møte holdes i Frivillighet Norges lokaler i Øvre slottsgate 2b. Les mer her

Høgskolen på Vestlandet lyser ut videreutdanning i frivillig arbeid

Det er utlyst en 15 studiepoengs videreutdanning i frivillig arbeid, i regi av Høgskulen på Vestlandet. Planlagt gjennomføring er høstsemesteret 2017. Studiested blir Haugesund. Det er tre samlinger på 3, 2 og 2 dager. Søknadsfrist er 15. april. Les mer her

KNIF-dagen setter frivillighetspolitikken på dagsorden.

På KNIF-dagen møtes statsminister Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (A) og Knut Arild Hareide (KrF) til debatt. Debatten vil fokusere på politikken i forhold til frivillige og religiøse organisasjoner, og flere av hovedsakene til Frivillighet Norge løftes frem. Alle medlemmene i Frivillighet Norge er velkomne til å delta på dagen, og KNIF ønsker også innspill til debatten. Dato er 26. april og sted er Scandic Airport Gardermoen. Les mer og meld deg på KNIF-dagen her. Egen link for innspill til den politiske debatten.  

Markering for europeisk samarbeid og fellesskap

Europabevegelsen markerer, sammen med flere andre organisasjoner, Romatraktatens 60-årsjubileum og slår et slag for europeisk samarbeid og fellesskap med markeringen Sammen om Europa, nei til populisme! foran Stortinget lørdag 25. mars klokken 12.30 – 13.00. Der blir det appeller ved blant annet EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen og Oslos varaordfører Khamshajiny Gunaratnam. Les mer her

Ledige kontorer i Øvre Slottsgate 2b

I Øvre Slottsgate 2b er det ledig inntil 4-5 kontorer for frivillige organisasjoner. Disse kan leies ut under ett eller enkeltvis. I tillegg til kontorplass er det fri adgang til flere møterom av forskjellig størrelse. Det er mange andre frivillige organisasjoner i huset og et svært godt faglig og sosialt miljø. Det er Norges kulturvernforbund som ordner med kontorene. Ta kontakt med jan.solberg@kulturvern.no, telefon 91648005.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 10

Publisert   | Sist oppdatert 

Oljefondet må ut av utenlandske spillselskaper

Frivillighet Norge ber Etikkrådet om å tilråde at SPU trekker seg ut av utenlandske spillselskaper som beviselig bryter norske regler ved å henvende seg til norske kunder uten å ha lisens til å drive lotteri i Norge. Her er Frivillighet Norges brev til til Etikkrådet, sendt 7. mars 2017, med kopi til Finansdepartementet og Kulturdepartementet.

Staten bør dekke de ideelle aktørers historiske pensjonskostnader 

Her er Frivillighet Norges høringsuttalelse til NOU 2016:12 Ideell opprydding. – Vi er glade for at ekspertutvalget ledet av Jon Hippe, anbefaler at staten må dekke de framtidige historiske pensjonskostnadene til de ideelle virksomhetene som har levert helse- og sosialtjenester til staten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy. 

Ny forskning: Ungdom er bedre enn sitt rykte!

Ungdom som er med i organisert fritid og engasjerer seg i frivillige organisasjoner er også mer samfunnsengasjerte og politisk aktive. En ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor tilbakeviser myten om at ungdom ikke engasjerer seg. Les mer her

Gir Donald Trump større frivillig engasjement?

Tirsdag 14.mars kl 08:30 kan du følge vår generalsekretærfrokost LIVE på Facebook. Marie Simonsen fra Dagbladet vil innlede og gi oss ny innsikt i hva som foregår i USA, samt deler refleksjoner rundt sivilsamfunnet der og her hjemme. Vi ønsker å belyse og diskutere hvordan samfunnsendringer kan påvirke befolkningens engasjement i frivillige organisasjoner, og hvilken rolle frivilligheten kan og bør spille framover. Kan vi forvente økning i nye frivillige, medlemmer og økonomiske bidrag? 

Frivillighet Norge deltar i høring om bærekraftige byer og sterke distrikter

Mandag 13. mars deltar Frivillighet Norge i høringen om Stortingmelding 18 (2016-2017): Berekraftige byar og sterke distrikt. Vårt hovedinnspill er at frivilligheten skaper gode og inkluderende lokalsamfunn. Derfor bør frivilighetspolitikk være et fast punkt i samfunnsdelen av kommuneplanen. Kommunene bør også vektlegge støtte til kompetanse i samhandling mellom frivilligheten og kommunene. Se hele høringsinnspillet her.

Delta i undersøkelse om næringslivssamarbeid!

Denne våren har Frivillighet Norge tre europeiske studenter på Handelshøyskolen i Bergen (NHH) som forsker på samarbeid mellom frivillighet og næringsliv for oss. Studentene ønsker nå å gjennomføre en begynnende undersøkelse, og vi håper at våre medlemsorganisasjoner kan svare på noen korte spørsmål. Svarfrist for undersøkelsen er 20. mars. Gå inn her for å svare. Les mer om forskningsprosjektet her

Kartlegging av frivilligheten i Hamar kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Hamar kommune. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten i Hamar som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Hamar? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til siriann@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 5.4.17.

Kurs for små og nystarta organisasjoner 

Vårens kursrekke for små og nystarta organisasjoner er i gang igjen. Første kurs er allerede 15. Mars, så gå inn her og meld deg på.

Kurs i regi av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) 

Før jul holdt NFP innlegg på vårt kurs i prosjektutvikling, de inviterer nå til kurs med tittelen ”Hvordan styrer vi (mange) små prosjekter?” og medlemmer i Frivillighet Norge får gratis inngang. Mer informasjon og påmelding finner du her

Møte i Forum for institusjonsdrift

Styret i frivillighet Norge vedtok før jul å endre navn på Arbeidsgruppe institusjonsdrift til Forum for institusjonsdrift. I dette møtet orienterer vi om den konkrete bakgrunnen for endringen og Frivillighet Norges politiske arbeidet knyttet til ideelle aktører fremover. Vi vil også drøfte våre medlemmers behov for å få belyst de viktigste endringene i det nye lovverket om offentlige anskaffelser og hvilke muligheter og begrensninger det gir. Dato for møtet er ikke satt. Ta kontakt med seniorrådgiver Bjørn Lindstad på bjorn@frivillighetnorge.no dersom din organisasjon ønsker å motta mer informasjon om dette møtet.

Få gratis workshop fra Telia 

Telia Company lanserer i mars et prosjekt der alle som jobber i Telia får muligheten til å benytte 8 timer av egen arbeidstid til å drive med frivillig arbeid som har fokus på teknologi og digitalisering. Det kan være alt fra bruk av digitale tjenester for å fremme inkludering, bruk av digital teknologi for å forbedre effektiviteten eller å håndtere risikoer knyttet til et samfunn som alltid er tilkoblet. For eksempel workshops der det diskuteres nettvett for barn og unge. Tiltaket kan være rettet mot egne medlemmer eller brukere av organisasjonenes tilbud i dag, eller dere kan få hjelp til å ta små digitale grep i egen organisasjon, som å opprette profiler i sosiale medier og lære å bruke disse. Er dette interessant for din organisasjon tar du kontakt med Christoffer Hovde i Telia på christoffer.hovde@telia.no

Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Vi tilbyr kurs i alt fra politisk påvirkning til styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten. Les mer her eller kontakt kommunikasjonsrådgiver Morten Skjæveland på mortens@frivillighetnorge.no for å bestille et kurs.

Send oss medlemsblad

Vi ønsker å tilby medlemsorganisasjonene våre å sette medlemsbladet sitt i tidsskrifthyllen i våre nye lokaler. Vi vil gjerne synliggjøre bredden av organisasjonene og hva de enkelte organisasjonene jobber med for folk som kommer innom sekretariatet. Send gjerne medlemsbladet deres til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med John Görbing-Hermstad på telefon 21567650 eller send en e-post til John, john@frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 8

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norges innspill til forskningsrådet 

De senere årene har staten pekt på frivilligheten som en del av løsningen på samfunnsutfordringer. Det trengs kunnskap om hvordan frivilligheten best kan bidra til dette, samtidig som frivillighetens mange merverdier og evne til å mobilisere bredt videreføres. Frivillighet Norge har sendt følgende innspill til Forskningsrådet om hvilke temaer vi mener det bør forskes på fremover.

Videoopptak fra seminar i inkluderende frivillig rekruttering

I forrige uke arrangerte Frivillig.no et seminar om inkluderende frivillig rekruttering. Video fra alle foredragene er samlet på om.frivillig.no, med blant andre Brit Olssøn fra Røde Kors, Synne Sætrang fra Institutt for Samfunnsforskning, Alexander Golding fra Caritas, Betül Cokluk fra A step Closer, Siriann Bekeng fra Frivillig.no og Frode Kyvåg fra Oslo kommune.

Oppretter arbeidsgruppe for samarbeid mellom næringsliv og frivillighet

Næringsliv og frivillighet kan samarbeide mer og bedre. Nå inviterer Frivillighet Norge sine medlemsorganisasjoner til å delta i en arbeidsgruppe om næringslivssamarbeid. Send nominasjon med begrunnelse til guri@frivillighetnorge.no. Frist for å nominere deres kandidat er 15. mars. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål. Les mer her

Skal forske på næringslivssamarbeid

Denne våren skal tre masterstudenter på NHH forske på samarbeid mellom frivillighet og næringsliv på oppdrag fra Frivillighet Norge. Studentene vil selv hente inn eksempler på næringslivssamarbeid, men vil gjerne høre fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner hvis de har noen prosjekter de mener det er særlig viktig å se på. Har du noen prosjekter og/eller innsikter du er villig til å dele med studentene? Ta kontakt med Angelica Bertoli på epost angelicabertoli@hotmail.it. Les mer her

4 kommuner i Vest-Agder setter frivilligheten på kartet

Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord kommune har inngått avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Mellom 13-16 mars 2017 gjennomfører Frivillighet Norge åpne kveldsseminar med lag og foreninger som ønsker delta, i alle kommunene der tema er; samspill og samarbeid mellom frivillge foreninger og kommunen. Frivillighet Norge ber sine medlemmer oppfordre egne underledd i disse kommunene om å melde seg på arrangementene. Les mer her

Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Vi tilbyr kurs i alt fra politisk påvirkning til styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten. Les mer her eller kontakt mortens@frivillighetnorge.no for å bestille et kurs.

Kartlegging av frivilligheten i Stord og Voss kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Stord kommune og Voss kommune. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten i Stord og Voss som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Stord og/eller Voss? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til martin@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 6.3.17.

Send oss medlemsblad

Vi ønsker å tilby medlemsorganisasjonene våre å sette medlemsbladet sitt i tidsskrifthyllen i våre nye lokaler. Vi vil gjerne synliggjøre bredden av organisasjonene og hva de enkelte organisasjonene jobber med for folk som kommer innom sekretariatet. Send gjerne medlemsbladet deres til Frivillighet Norge, Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Har du spørsmål om dette så ta kontakt med John Görbing-Hermstad på telefon 21567650 eller send en e-post til John, john@frivillighetnorge.no.

Frivillighet Norge på sosiale medier

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 6

Publisert   | Sist oppdatert 

Gir Donald Trump større frivillig engasjement? 

Frivillighet Norge inviterer til generalsekretærfrokost 14. mars 2017 kl 08.00-09.30. Det er urolige tider i det politiske landskapet. Vi ser at Trump får amerikanere til å sette pris på mange ting de har tatt for gitt, og som de kanskje til og med selv har vært med på å svekke. Mange frivillige organisasjoner opplever en økning i støtte i USA. Marie Simonsen fra Dagbladet vil innlede og gi oss ny innsikt i hva som foregår i USA, samt deler refleksjoner rundt sivilsamfunnet der og her hjemme. Arrangementet er gratis med krever påmelding på grunn av begrenset kapasitet. 

Innspill til statsbudsjettet for 2018 

Her er Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2018. Ved å gjennomføre Frivillighet Norges forslag vil staten bidra til å gi frivilligheten større rom og sette organisasjonene i stand til å forvalte frivilligheten i Norge på en god måte i møte med framtidas utfordringer. 

Populært seminar om inkluderende rekruttering!

Vårt seminar med tema ”inkluderende rekruttering - Har din organisasjon åpne dører for alle?” ble fort fullbooket og har lang venteliste. For de som ikke fikk plass eller uansett har lyst til å få med seg dette så streames det live på denne linken. Programmet for seminaret finner du på om.frivillig.no.

Knekk inkluderingskoden! 

Les nye artikler på inspirasjonsbanken vår om inkludering. Nour bygger broer med norskkurs, Ida fyller asylmottak med musikk og Sandwich Brothers forbereder seg på neste is-sesong. Har du et eksempel du vil sette i banken så ta kontakt med oss.   

Abelia og Microsoft seminar om digitalisering av frivillig sektor

Digitalisering er en forutsetning for produktivitet og vekst i alle bransjer. Men hvordan skal frivillige organisasjoner forberede seg på og dra nytte av denne digitaliseringen? Abelia og Microsoft har invitert statssekretær Bård Folke Fredriksen i Kulturdepartementet til et møte om digitalisering med IKT-næringen og frivillige organisasjoner. Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, vil delta i paneldebatt på seminaret. Mer info og påmelding her

Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging har fra og med 2017 overtatt ansvaret for tilskuddsordningen til tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Ordningen har tidligere år vært forvaltet av Justis- og beredskapsdepartementet. Frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke. Søknadsfristen i 2017 er 3. mars. Les mer her

Frivillighet Norge er på Arendalsuka

Arendalsuka er i år fra 14. til 20. august. Frivillighet Norge vil være til stede hele uka. I år, som i fjor, vil vi ha en stand hvor det vil være noe plass til ulike medlemsorganisasjoner. Mer informasjon kommer. Datoer for våre arrangement er:

 • Tirsdag 15. august klokka 19 – Fest for frivilligheten på Clarion Tyholmen
 • Torsdag 17. august klokka 13-15 - Møteplass Folkehelse på Clarion Tyholmen

Sett av datoer allerede nå. Mer informasjon kommer fortløpende!

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 4

Publisert   | Sist oppdatert 

Dialogmøte om kommunal frivillighetspolitikk

Tirsdag 17. januar arrangerte Frivillighet Norge dialogmøte med KS, NAV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Bufdir, Husbanken, IMDi, UDI og Kulturdepartementet. Les mer her

Rapport om sivilsamfunnets bidrag under flykningsituasjonen

Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport som undersøker sivilsamfunnetssamfunnets bidrag i flykningsituasjonen høsten 2015. Her finner du rapporten. Les rapporten i sin helhet her

Høringssvar til Stiftelsesloven

Her kan du lese Frivillighet Norges høringssvar til forslag til ny stiftelseslov.

Støtteordningen Herreløs arv

Herreløs arv er en helt ny støtteordning forvaltet av LNU. Organisasjoner kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til prosjekter med frivillig aktivitet for barn og unge. Dette er en støtteordning for nasjonale og regionale organisasjoner. Herreløs arv er en veldig åpen støtteordning som inkluderer mange flere organisasjoner enn bare LNUs medlemsorganisasjoner. Første tildelingsrunde er i mars, med søknadsfrist 1. mars. Dere kan lese mer om Herreløs arv og laste ned retningslinjene på LNUs nettsider.

Presenterer rapport om sosiosponsing

Det bør være attraktivt for næringslivet å sponse alle deler av frivilligheten, mener Frivillighet Norge. 1. februar presenteres en utredning av hvordan regelverket bør endres eller tilpasses for å gi utvidet skattefradrag for næringslivet. Les mer her

1% av overskudd i næringslivet til frivilligheten 

Hva om hele næringslivet i Norge ga 1 prosent av sitt overskudd til frivillige organisasjoner? Ideen ble lansert torsdag 12. januar på frivillighetens topplederkonferanse på Sentralen i Oslo. Temaet for konferansen var hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer. Bak forslaget står grunnlegger av Norsk Revyfestival og president i Toillingforbundet, Lornts Mørkved, og konsernbanksjef for gavefondet i SpareBank 1 SMN, Eli Arnstad. Les mer her

Frivillig.no inspirerer undom!

”Innsats Campen” er en del av Østfold fylkeskommunes prosjekt FRIvillighet og ble arrangert av Ungt Entreprenørskap, Frivillighet Norge og Frivillig.no på INSPIRIA i Sarpsborg. Her ble elver fra valgfaget ”Innsats for andre” invitert til å bli bedre kjent med frivilligheten. Det viste seg at det er mange begreper og prinsipper knyttet til frivillighet som ikke nødvendigvis er kjent for nye unge frivillige. De unge ble kjent med nettsiden Frivillig.no og det store mangfoldet av frivillige organisasjoner. Det var også tema at vi alle har egenskaper som er nyttige ressurser og at vi utvikler nye ferdigheter når vi bidrar med frivillig innsats. Frivillig.no gjør gjerne flere lignende prosjekter rettet mot å inkludere ungdom i frivilligheten.

KNIF tilbyr sine innkjøpsavtaler til medlemmer i Frivillighet Norge

KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap) tilbyr sine innkjøpsavtaler til medlemmene i Frivillighet Norge. Det vil ikke være krav om at organisasjoner skal melde seg inn i KNIF for å ta avtalene i bruk, og det er heller ingen avgift til KNIF som skal betales dersom man inngår en avtale. Oversikt over avtalene finnes her

Frivillighetskonferansen 2017 i regi av Jobbaktiv

Hvordan lykkes i samarbeidet mellom kommunen og frivillighetsapparatet? Jobbaktiv arrangerer Frivillighetskonferansen 2017 med blant andre leder i Venstre Trine Skei Grande, Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen, Audun Flademoe fra Institutt for samfunnsforskning, Vinneren av Årets Frivillighetkommune, Morten Nilsen fra Leading Edge, Lisbeth Iversen fra "Med hjerte for Arendal" og Marianne Solbakken fra Distriktssenteret. Konferansen foregår på Thon Hotel Oslo Airport i Balder Allé på Gardermoen den 18. og 19. april. Alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge kan oppgi rabattkode "fn1001" frem til 1.februar, for å få rabattert deltakerpris til kr 1400 pr deltaker. Påmelding og mer informasjon her.  

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 2

Publisert   | Sist oppdatert 

Film fra Topplederkonferansen 2017 

Topplederkonferansen 2017 ble arrangert på Sentralen i Oslo torsdag 12. januar. Tema for konferansen var ”Katedral på børsen, samarbeid mellom frivillighet og næringsliv”. Konferansens åpningsinnlegg ble holdt av kulturminister Linda Hofstad Helleland og hovedinnlegget ble holdt av Sven Mollekleiv, direktør for bærekraft i DNV GL og president i Norges Røde Kors. Les mer om TK17 her og se film av hele konferansen her

Partiene vil styrke momskompensasjonsordningen

Under partidebatten om frivillighetspolitikk på frivillighetens topplederkonferanse var det stor enighet om at støtten til frivilligheten må styrkes og at dette må gjøres gjennom frie midler. Et gjennomgående tema ble momskompensasjonsordningen. Alle partiene unntatt Høyre og FrP lover å innfri full momskompensasjon i neste regjeringsperiode. Les mer her

Frivillighetsbarometeret 2016

Frivillighet Norge utfører årlig en befolkningsundersøkelse i samarbeid med Kantar TNS. Frivillighetsbarometeret ble lansert på frivillighetens topplederkonferanse torsdag 12. januar. Årets Frivillighetsbarometer viser at to tredjedeler av befolkningen opplever det som positivt om en bedrift samarbeider med en frivillig organisasjon de er positive til. Imidlertid oppleves det som negativt om man er kritisk til organisasjonen som bedriften samarbeider med. Les mer og se hele Frivillighetsbarometeret 2016 her

Inkluderende rekruttering – Har din organisasjon åpne dører for alle?

Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker velkommen til et nytt halvdagsseminar om inkluderende rekruttering til frivillige organisasjoner torsdag 16 februar 2017 kl 09-12 (med frokost fra kl 08.30) på Sentralen i Oslo. Vi deler fakta om engasjerte frivillige og gir deg inspirasjon og nye tanker inn i 2017. Blant annet vil byrådssekretær for kultur, idrett og frivillighet, Frode Kyvåg snakke om viktigheten av inkludering i frivillighetens felleskap, og Synne Sætrang fra Institutt for Samfunnsforsking vil snakke om nye former for mobilisering av frivillige. Seminaret er gratis men krever påmelding.

Mange lot seg engasjere av Frivillig.no nyttårskampanje

Frivillig.no sin nyttårskampanje gikk i gang den 25. desember med film på reklamefrie dager, digitale boards i Oslo og videobudskap i sosiale medier. Budskapet om nyttårsforsetter nådde ut til 900.000 personer bare på Facebook i romjula. Fra 2 januar fremmet vi over 25 ulike oppdrag for organisasjoner over hele landet. Disse nådde ut til over 1.400.000 personer og ble likt eller kommentert på av over 25.000 personer, bare på en uke. Av de som besøkte Frivillig.no i perioden var 75% nye besøkende og 730 av dem meldte seg opp på et frivillig oppdrag. De nye frivillige har fordelt seg fint på mange ulike oppdrag over hele landet. Vi håper at de får svar fra organisasjonene de har meldt seg til denne uken. Husk at engasjement er ferskvare!

Arbeidsverkstad om frivilligpolitikk i Eid kommune

Har de lokallag i Eid kommune? Tips dei om at Eid kommune skal utforme ein kommunal frivilligpolitikk og inviterer lag og organisasjonar til ein arbeidsverkstad for å gje innspel. Dette skjer 25. Januar i Operahuset Nordfjord. Les meir og meld dykk på her.

Frokostmøte om pensjonistenes frivillighet

9. februar inviterer Statens seniorråd til møte om hvordan man kan rekruttere flere pensjonister til. På programmet står blant annet presenterer overraskende tall fr NyAnalyse og innlegg fra Frivillighet Norge. Les mer her

Støtteordninger

1. Støtteordningen Herreløs arv

Herreløs arv er en helt ny støtteordning hvor organisasjoner kan søke om mellom 50.000 og 400.000 kroner til prosjekter og aktiviteter retta mot barn og unge. Søknadsfrist 1. mars. Les mer her.

2. Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet.

Målet er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Målgruppen er først og fremst seniorer og eldre. Søknadsfrist 31. januar. Les mer her.

3. Støtte til integrering

Justisdepartementet har støtteordninger som frivillige organisasjoner kan søke på for å gjennomføre blant annet aktiviteter på asylmottak og informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere. Diverse søknadsfrister. Les mer her.

Nytt workshophefte

Ønsker du å utvikle organisasjonen din og å inkludere flere? Start gjerne året med en workshop om inkludering fra Frivillighet Norge. Nå har vi oppdatert workshopheftet vårt. Les om workshops og heftet her

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 50

Publisert   | Sist oppdatert 

Sterk frivillig innsats for flyktninger

Frivillighet Norge har laget en rapport om sivilsamfunnets bidrag under flyktningsituasjonen høsten 2015. Uten innsatsen til frivillige organisasjoner ville mangelen på kapasitet i mottaksapparatet vært ennå større og mulighetene for å få til god integrering ville vært dårligere. Les rapporten her

Har du meldt deg på Topplederkonferansen?

Vi har fortsatt noen ledige plasser til Topplederkonferansen 12. januar 2017. Tema er samarbeid mellom næringsliv og frivillighet, og Sven Mollekleiv, DNV GL/Røde Kors, holder hovedinnlegg om hvordan frivilligheten og næringslivet kan nå FNs bærekraftsmål sammen. Panelsamtaler med blant andre Åsne Havnelid (Norsk Tipping), Anders Lennartson (IKEA), Lornts Mørkved (Norges Toillingforbund), Eli Arnstad (Sparebank1) og Eline Melgalvis (Norsk Musikkråd). Flere eksempler på næringslivssamarbeid fra Kirkens Bymisjon, Kandu, Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Prospera. Presentasjon av nytt frivillighetsbarometer og partidebatt med representanter fra alle partiene på Stortinget. Konferansen er åpen for styreledere og generalsekretærer i alle Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og holdes på Sentralen i Oslo. Følg lenke for å lese mer og melde deg på.

Gratis innlegg, kurs og workshops i frivillig rekruttering på ditt arrangement?

Ønsker dere litt faglig input rundt frivillighet og rekruttering når din organisasjon møtes i løpet av 2017? Kjenner du til samlingsplasser for frivillige organisasjoner som det kan passe at vi kommer på besøk? Teamet til Frivillig.no driver gjerne oppsøkende virksomhet og ønsker tips til anledninger og arrangementer! Send en mail til kontakt@frivillig.no!

Har din organisasjon underledd i Tjøme eller Nøtterøy kommune?

26. januar 2017 arrangerer Frivillighet Norge en dialogkonferanse for de frivillige organisasjonene i samarbeid med Tjøme og Nøtterøy kommune. Kommunene er vertskap og har inngått en avtale med Frivillighet Norge om gjennomføringen. Tjøme og Nøtterøy skal slå seg sammen under navnet Færder kommune. Hovedmålet med konferansen er at lag og foreninger skal bli en mer synlig frivillighetspolitisk aktør i utviklingen av den nye Færder kommunes frivillighetsstrategi. Vi anbefaler våre medlemmer å oppfordre egne underledd i Tjøme eller Nøtterøy kommune til å delta på denne konferansen. Se mer informasjon her

Frivillighet Norge har flyttet

Frivillighet Norge har nå flyttet til nye lokaler. Adressen er: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. Utlån av møterom til medlemsorganisasjoner foregår som før, i de nye lokalene.

God jul fra Frivillighet Norge!

Frivillighet Norges kontor stenger 22. desember til 2. januar. Vi vil gjerne benytte anledningen til å ønske alle god jul og godt nytt år! 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 48

Publisert   | Sist oppdatert 

Fortsatt ledige plasser på Topplederkonferansen

Vi har utvidet påmeldingsfristen, og det er fortsatt ledige plasser på Topplederkonferansen 12. januar 2017, som handler om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet. Hovedinnlegg fra Sven Mollekleiv, DNV GL/Røde Kors, om hvordan frivilligheten og næringslivet kan nå FNs bærekraftsmål sammen. Panelsamtaler med blant andre Åsne Havnelid (Norsk Tipping), Anders Lennartson (IKEA), Lornts Mørkved (Norges Toillingforbund), Eli Arnstad (Sparebank1) og Eline Melgalvis (Norsk Musikkråd). Flere eksempler på næringslivssamarbeid, presentasjon av nytt frivillighetsbarometer og partidebatt med representanter fra alle partiene på Stortinget. Konferansen er åpen for styreledere og generalsekretærer i alle Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og holdes på Sentralen i Oslo. Følg lenke for å lese mer og melde deg på her.

Har dere noen frivillige som fortjener en stor takk på slutten av året?

Den 5 desember markerer vi FNs internasjonale dag for frivillighet i Sosiale medier. Vi oppfordrer alle til å fortelle hvorfor de er frivillige med mål om å inspirere flere til å bli med. Vi håper dere bruker dagen til løfte frem #frivilliginnsats i deres organisasjon. Har dere lagt ut oppdrag som dere trenger frivillige til på Frivillig.no? I uke 49 øker markedsføringen og folk vil søke etter noe å engasjere seg i der de bor.

Live-stream fra frivillighetens festkveld

På FNs internasjonale frivillighetsdag deles det ut totalt fem priser til frivillige helter og frivillighetens støttespillere på Månefisken i Oslo. Arrangementet er fulltallig, men det kommer direkte video-overføring fra prisutdelingen fra kl. 18.00-19.00 på www.frivillighetsprisen.no og på Frivillighet Norges Facebook-side. Følg gjerne med der!

Frivillighet Norge flytter

Fra og med 12. desember holder Frivillighet Norge til i nye lokaler. Adressen er: Øvre Slottsgate 2B, 0157 Oslo. All møtevirksomhet fra og med 12. desember, samt møte i nettverksgruppene det offentliges forhold og økonomiske rammevilkår den 8. desember, finner sted der. Utlån av møterom til medlemsorganisasjoner foregår ellers som før, i de nye lokalene.

Statsministeren hyllet frivilligheten

Statsminister Erna Solberg hyllet den norske frivilligheten på Frivillighet Norges årsmøte den 23. november i Oslo. Årsmøtet behandlet forslag til vedtektsendringer og resolusjoner om momskompensasjon og behovet for en fri og uavhengig frivillighet. 2 faste styremedlemmer og 3 varamedlemmer var på valg. Les mer her.

Resolusjoner vedtatt på årsmøte

Frivillighet Norges årsmøtet vedtok 23. november resolusjoner om momskompensasjon og behovet for en fri og uavhengig frivillighet. Les resolusjonene her: Fjern momsbyrden for frivilligheten! og En fri frivillighet.

Hvor inkluderende er vi?

Forum for inkludering 13. desember: Det er vanskeligere for innvandrere å få jobb enn befolkningen forøvrig. Forskning viser at det foregår forskjellsbehandling. Frivillige organisasjoner ønsker å rekruttere bredt. Kan vi lære noe av erfaringene i arbeidslivet for å gi alle mulighet til å delta i frivilligheten? Vi har invitert Jon Rogstad, forskningsleder og professor ved Fafo til å fortelle om hva forskningen viser. Les mer om program og påmelding her.

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 46

Publisert   | Sist oppdatert 

Finalistene i Frivillighetsprisen

Her er de ti finalistene i Frivillighetsprisen 2016. Du inviteres nå til å stemme fram din favoritt via SMS. En SMS-stemme koster 1 krone og vi godtar kun en stemme per mobilnummer. Stemmerunden avsluttes søndag 27. november. Deretter velger juryen én vinner blant de tre finalistene med flest SMS-stemmer. Vinneren vil motta 50.000 kroner fra Norsk Tipping til sitt formål. 

Har du meldt deg på Topplederkonferansen?

Det er fortsatt ledige plasser på Topplederkonferansen 12. januar 2017, som handler om samarbeid mellom næringsliv og frivillighet. Hovedinnlegg fra Sven Mollekleiv, DNV GL/Røde Kors, om hvordan frivilligheten og næringslivet kan nå FNs bærekraftsmål sammen. Panelsamtaler med blant andre Åsne Havnelid (Norsk Tipping), Anders Lennartson (IKEA), Lornts Mørkved (Norges Toillingforbund), Eli Arnstad (Sparebank1) og Eline Melgalvis (Norsk Musikkråd). Flere eksempler på næringslivssamarbeid, presentasjon av nytt frivillighetsbarometer og partidebatt med representanter fra alle partiene på Stortinget. Konferansen er åpen for styreledere og generalsekretærer i alle Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner og holdes på Sentralen i Oslo. Følg lenke for å lese mer og melde deg på.

Årsmøtet: Erna Solberg kommer - kommer du?

Frivillighet Norges årsmøte arrangeres 23. november klokka 16-19 på Håndverkeren Kurs- og konferansenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo. Det er fremdeles mulig å etteranmelde seg dersom din organisasjon ønsker å delta på årsmøtet. Årsmøtet skal behandle forslag til vedtektsendringer, og resolusjoner om momskompensasjon og behovet for en fri og uavhengig frivillighet. Statsminister Erna Solberg vil holde hilsningstale. Send en e-post til mortenj@frivillighetnorge.no for å etteranmelde din organisasjon!

Tips: Frivillig.no har mer etterspørsel enn tilbud!

Vi oppfordrer alle organisasjoner til å legge ut oppdrag som søker etter frivillige på Frivillig.no, før 1.desember. Første uka av desember blir det stort trykk med kampanje i sosiale medier og dette fører til mange nye frivillige! I november får vi daglig 42 meldinger fra folk som vil bli frivillige, men bare 3 nye oppdrag fra organisasjoner! Har dere plass til flere frivillige? Da er det på tide å åpne døra ved å legge ut oppdrag på frivillig.no, for folk vil inn!

Frivillige organisasjoner og kommuner i lokalt integreringsarbeid

28. november inviterer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Frivillighet Norge til konferanse om samspill og samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Les mer om program og påmelding her. Påmeldingsfrist i dag.

Frokostseminar om frivillighet og flyktninger

Hvilken rolle spilte sivilsamfunnet – innenfor etablerte organisasjoner, i sosiale medier, og gjennom nye initiativer? Dette er noen av temaene som står på agendaen når Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor inviterer til frokostseminar den 24. november kl. 08.45–11.30 (enkel frokost fra kl. 08.30). Sted: Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31, Oslo. Les mer og meld deg på her innen 22. november.

Egmont gir bort 100 000 kroner i julegave

Egmont gir hvert år julegaven fra bedriften videre til et prosjekt eller en organisasjon som jobber for barn og unge. Fortell Egmont hvilken/hvilket organisasjon/prosjekt som fortjener denne gaven og hvorfor. Sykehusbarn fikk gaven i 2013, Sykehusklovnene i 2014 og Norsk Folkehjelp i 2015. Alle forslag vil bli vurdert og frister er 23. november 2016. Les mer her.

Videreutdanning i frivillig arbeid 

Høgskolen Stord/Haugesund, som fra 1. januar 2017 går over i Høyskolen på Vestlandet, starter våren 2017 videreutdanning i frivillig arbeid. Videreutdanningen i Frivillig arbeid retter seg mot personer som ønsker å bli bedre rustet til å drive og lede frivillig arbeid med god kvalitet. Les mer her

Frivillige organisasjoner og kommuner i lokalt integreringsarbeid

28. november inviterer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Frivillighet Norge til konferanse om samspill og samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Les mer om program og påmelding her.

Frivillighet Norge flytter!

Fra og med 12. desember 2016 holder vi til Øvre Slottsgate 2B, og besøkes her. Det betyr at våre lokaler i St. Olavs gate 25 er til leie. Om din organisasjon skulle være interessert i å leie lokalene i St. Olavs gate, kan dere kontakte Oslo Turnforening, eller gå inn på denne annonsen. Praksis med utlån av møterom til medlemsorganisasjoner fortsetter som før i de nye lokalene i Øvre Slottsgate. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 44

Publisert   | Sist oppdatert 

Video fra kommunikasjonsseminar med Frivillig.no

Over 100 personer deltok på kommunikasjonsseminar med Frivillig.no tirsdag 1. november. Tema var synlighet og rekruttering til frivillige organisasjoner. Tilbakemeldingene var svært gode både på foredragsholdere og på formen på seminaret, som ble filmet i sin helhet. Video fra hele seminaret finner du her. Denne uken har Frivillig.no også lansert den første finalisten til «Årets nykommer» som er Veronika fra SOS-barnebyer i Sandefjord. Filmen ser du her. På mandag 7. november kommer finalist nr. 2 på Frivillig.no sin Facebook-side.

Nominer til «Næringslivets Frivillighetspris» 

Prisen «Næringslivets Frivillighetspris» skal synliggjøre betydningen av gode samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og frivillig sektor. Prisen skal gå til en norsk bedrift, som i samarbeid med en frivillig organisasjon har bidratt til å utvikle samfunnet og gjort en forskjell i enkeltmenneskers liv. Nominasjoner sendes til Bransjekonsulent i Virke, Marianne Iqbal, på e-post marianne.iqbal@virke.no. Fristen for nominasjon er 11 november. Prisen deles ut på Frivillighetsprisen fag & fest den 5. desember. Mer informasjon her.

Topplederkonferansen 2017: Katedral på børsen 

På Topplederkonferansen 2017 spør vi hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer. Hvem definerer hvilke behov samfunnet har, hva måles disse prosjektene på og hvor får de troverdigheten sin fra? Kan frivillige organisasjoner se næringslivet som noe mer enn en pengebinge, og ser næringslivet verdien av frivillighetens kompetanse, erfaring og samfunnsbyggende rolle? Topplederkonferansen finner sted 12. januar 2017 på Sentralen i Oslo sentrum. For mer informasjon og påmelding ser her

Difi-veileder og representantforslag om ideelle aktører

Direktoratet for informasjon og IKT (Difi) er i gang med å lage en veileder for offentlige innkjøpere av helse og sosiale tjenester. Frivillighet Norge sitter i en referansegruppe som skal komme med innspill som sikrer at offentlige innkjøpere kan velge ideelle aktører som samarbeidspartner eller i anbudsprosesser. Arbeidet med veilederen skal være ferdig i januar 2017. Frivillighet Norges innspill finner du lese her. Her finner du også Frivillighet Norges innspill til representantforslag om ideelle aktører i omsorgssektoren fra stortingsrepresentantene Gerd Eli Berge, Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe.

Frivillige organisasjoner og kommuner i lokalt integreringsarbeid

28. november inviterer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Frivillighet Norge til konferanse om samspill og samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Les mer om program og påmelding her.

Hvor inkluderende er vi?

Forum for inkludering 13. desember: Det er vanskeligere for innvandrere å få jobb enn befolkningen forøvrig. Forskning viser at det foregår forskjellsbehandling. Frivillige organisasjoner ønsker å rekruttere bredt. Kan vi lære noe av erfaringene i arbeidslivet for å gi alle mulighet til å delta i frivilligheten? Vi har invitert Jon Rogstad, forskningsleder og professor ved Fafo til å fortelle om hva forskningen viser. Les mer om program og påmelding her.

Hordaland – i tet på frivillighetspolitikk

Hordalandskommunene har blitt et foregangsfylke på frivillighetspolitikk. Etter fylkeskommunen lanserte en ny og banebrytende tilskuddsordning i 2015 har kommunene snudd seg rundt på rekordtid og skapt utrolige synergieffekter. Les mer her

Kurs for medlemsorganisasjoner

Frem mot jul arrangerer Frivillighet Norge 3 kurs for våre medlemsorganisasjoner og andre. Først ut er kurs i ny MVA-oppgave og andre MVA-relaterte nyheter, dette blir gjennomført 17.november og du finner mer informasjon her. 30. november er det prosjektutvikling som er tema, mer informasjon finner du her. Vi avslutter med kurset Kjenn sektoren din, mer informasjon om det finner du her.

Invitasjon til nettverksbygging med organisasjoner fra Romania 

Arrangementet "News from Romania" finner sted i Oslo den 9. november. Norske organisasjoner som er interesserte i samarbeid i Romania er inviterte til å delta. Les mer og meld deg på her.

Frivillighet Norge flytter!

Fra og med 12. desember 2016 holder vi til Øvre Slottsgate 2B, og besøkes her. Det betyr at våre lokaler i St. Olavs gate 25 er til leie. Om din organisasjon skulle være interessert i å leie lokalene i St. Olavs gate, kan dere kontakte Oslo Turnforening, eller gå inn på denne annonsen. Praksis med utlån av møterom til medlemsorganisasjoner fortsetter som før i de nye lokalene i Øvre Slottsgate.

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 42

Publisert   | Sist oppdatert 

Statsbudsjettet 2017

Frivillighet Norge jobber videre med statsbudsjettet for 2017. Vi har blant annet vært på høring i Finanskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Les mer her.

Det frivillige arbeidet i Norge tilsvarer nå nesten 150 000 årsverk

I SSBs satellittregnskap for frivillige organisasjoner som ble offentliggjort 20. oktober kommer det frem at omfanget på den frivillige innsatsen er større enn noensinne. Les mer her

Nominer til «Årets frivillighetskommune»

KS og Frivillighet Norge lyser sammen ut prisen «Årets frivillighetskommune». Fristen for å nominere er 31.oktober 2016 og prisen vil bli delt ut på Frivillighetsprisen fag & fest på Månefisken i Oslo den 5.desember. Både privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige aktør og frivilligheten kan foreslå kommuner. Mer informasjon her.

Nominer til «Næringslivets Frivillighetspris» 

Prisen «Næringslivets Frivillighetspris» skal synliggjøre betydningen av gode samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og frivillig sektor. Prisen skal gå til en norsk bedrift, som i samarbeid med en frivillig organisasjon har bidratt til å utvikle samfunnet og gjort en forskjell i enkeltmenneskers liv. Nominasjoner sendes til Bransjekonsulent i Virke, Marianne Iqbal, på e-post marianne.iqbal@virke.no. Fristen for nominasjon er 11 november. Prisen deles ut på Frivillighetsprisen fag & fest den 5. desember. Mer informasjon her

Årets Nykommer og Frivillig.no

1. November lanseres de nominerte til prisen «Årets Nykommer i Frivilligheten» med videoportretter i sosiale medier. De nominerte er fra Bergen, Sandefjord og Oslo. Filmene og Frivillig.no vil bli promotert mye de påfølgende to ukene. Vi oppfordrer alle organisasjoner til å legge ut oppdrag som søker etter frivillige på Frivillig.no, før 1.november. I perioden september/oktober har vi fått inn 35 meldinger fra folk som vil bli frivillige, hver dag! Trenger dere flere frivillige? Da er det tiden for å si det høyt.

Siste sjanse for påmelding til kommunikasjonsseminar

Nå er det over 100 påmeldte til seminaret Kommunikasjon for frivillige organisasjoner. Blir du med? Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker å skape større rom for frivilligheten og har som mål å invitere flere nye inn i frivillige organisasjoner. Forstår andre hva organisasjonen din står for og hvordan de kan bidra? Hvordan kan du få ditt budskap ut til de rette menneskene gjennom sentrale og lokale ledd og gjennom sosiale medier? Vi ønsker velkommen til et kommunikasjonsseminar om synlighet og rekruttering til frivillige organisasjoner den 1. november på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo. Mer info og påmelding her

Rogaland fylkeskommune satser stort på frivillighetspolitikk i fylket

Rogaland fylkeskommune har lyst ut restmidler fra 2016 som kommuner i Rogaland kan bruke til å utvikle en frivillighetspolitikk. 380 000 kroner er satt av med søknadsfrist 1. november. Rogaland fylkeskommune er således en av få foregangsfylker i landet som satser på kommunal frivillighetspolitikk. Les mer her

Tilskuddsordning retur- og tilbakevendingstiltak

UDI forvalter en tilskuddsordning der frivillige og andre ideelle organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kan få støtte til å drive med retur- og tilbakevendingstiltak. Også privatpersoner kan søke hvis de ikke har noen fortjeneste på prosjektet. Det er fortsatt mulig å søke om støtte til retur- og tilbakevendingstiltak. UDI har per dags dato 1.3 mill. kr igjen av tilskuddspotten for 2016, og er interessert i søknader fra potensielle aktører. Finn mer informasjon om ordningen her

Ledig kontorplass på Frivillighetshuset

Det er ledig kontorplasser på Frivillighetshuset på Tøyen. Dette er veldig egnede lokaler til frivillige organisasjoner. Les mer her.  

Konferanse om utsatte barn og unge og deltakelse

Regjeringen, frivillige organisasjoner og KS signerte i juni Fritidserklæringen. Fritidserklæringen slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 7. november inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til konferanse hvor vi vil gi inspirasjon til lokalt arbeid for inkludering og initiativer som sørger for at flere barn får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Se mer informasjon og påmelding her

Kursrekke for små og nystartede organisasjoner

Siste halvdel av kursrekken for små og nystartede organisasjoner er nå i gang og du kan melde deg på og ser mer informasjon her. Tema resten av høsten er Ledelse i organisasjoner, Bruk av gratis IT-tjenester, Økonomi og Sosiale medier.

TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen går av stabelen på søndag. Røde Kors har TV-aksjonen i år. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Frivillighet Norge oppfordrer alle til å stille som bøssebærere. Se hvordan her

Topplederkonferansen 2017: Katedral på børsen 

På Topplederkonferansen 2017 spør vi hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer. Hvem definerer hvilke behov samfunnet har, hva måles disse prosjektene på og hvor får de troverdigheten sin fra? Kan frivillige organisasjoner se næringslivet som noe mer enn en pengebinge, og ser næringslivet verdien av frivillighetens kompetanse, erfaring og samfunnsbyggende rolle? Topplederkonferansen finner sted 12. januar 2017 på Sentralen i Oslo sentrum. For mer informasjon og påmelding ser her

Frivillighetsprisen fag & fest

Velkommen til frivillighetens festkveld på Månefisken i Oslo den 5. desember! I år utdeles fem priser:

 1. Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut Frivillighetsprisen 2016.
 2. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deler ut pris til Årets frivillighetskommune.
 3. Administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen deler ut Næringslivets frivillighetspris til en bedrift som har samarbeidet godt med en frivillig organisasjon.
 4. Styreleder i ExtraStiftelsen Tone Granaas deler ut Helseprisen til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
 5. Vinneren av Frivillighetsprisen 2015 Aasmund Robert Vik deler ut pris til Årets nykommer i frivilligheten, på vegne av Frivillig.no.

I forkant av prisutdelingene blir det seks fagseminarer. Mer info og påmelding på www.frivillighetsprisen.no. Påmeldingsfristen er 1. november. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 40

Publisert   | Sist oppdatert 

Manglende frivillighetssatsning i Statsbudsjettet for 2017

I går la regjeringen fram Statsbudsjettet for 2017. Budsjettet betyr dårligere økonomi for den lokale frivilligheten. Les våre kommentarer her og her. Se også Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsens kommentarer i Dagbladet her og hør han i intervju med Kulturnytt her

Partiprogramutkast 2017-2021

Frivillighet Norge har samlet det stortingspartiene har skrevet om frivillighet og sivilsamfunn i sine utkast til partiprigram for perioden 2017-2021. Les sammendraget her. Artikkelen oppdateres når AP lanserer sitt utkast til program.  

Ny rapport om ung frivillighet

Mandag 3. oktober la LNU fram rapporten Ung frivillighet 2016, som blant annet viser at barne- og ungdomsfrivilligheten har vokst med 13 000 nye medlemmer det siste året. Les mer her

TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen går av stabelen den 23. oktober. Røde Kors har TV-aksjonen i år. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Frivillighet Norge oppfordrer alle til å stille som bøssebærere. Se hvordan her

Inkludering i frivillig sektor

Står inkludering på dagsorden hos dere? Kom videre med en workshop fra Frivillighet Norge om inkludering i frivillige organisasjoner. Vi har også informasjonsmøter om frivillighet som passer for de som er nye i landet. Her kan du lese mer og bestille workshops eller informasjonsmøter. 

Kartlegging av frivilligheten i Klepp kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Klepp kommune på oppdrag fra kommunen. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten i Klepp som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Klepp? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til hanne@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 21.10.16.

Topplederkonferansen 2017: Katedral på børsen 

På Topplederkonferansen 2017 spør vi hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer. Hvem definerer hvilke behov samfunnet har, hva måles disse prosjektene på og hvor får de troverdigheten sin fra? Kan frivillige organisasjoner se næringslivet som noe mer enn en pengebinge, og ser næringslivet verdien av frivillighetens kompetanse, erfaring og samfunnsbyggende rolle? Topplederkonferansen finner sted 12. januar 2017 på Sentralen i Oslo sentrum. For mer informasjon og påmelding ser her

Frivillighetsprisen fag & fest

Velkommen til frivillighetens festkveld på Månefisken i Oslo den 5. desember! I år utdeles fem priser:

 1. Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut Frivillighetsprisen 2016.
 2. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deler ut pris til Årets frivillighetskommune.
 3. Administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen deler ut Næringslivets frivillighetspris til en bedrift som har samarbeidet godt med en frivillig organisasjon.
 4. Styreleder i ExtraStiftelsen Tone Granaas deler ut Helseprisen til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
 5. Vinneren av Frivillighetsprisen 2015 Aasmund Robert Vik deler ut pris til Årets nykommer i frivilligheten, på vegne av Frivillig.no.

I forkant av prisutdelingene blir det seks fagseminarer. Mer info og påmelding på www.frivillighetsprisen.no

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!

Nyhetsbrev uke 38

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighetsprisen fag & fest

Frivillighet Norge ønsker velkommen til frivillighetens festkveld på Månefisken i Oslo den 5. desember! I år utdeles hele fem priser: Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut Frivillighetsprisen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deler ut pris til Årets frivillighetskommune, administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen deler ut Næringslivets frivillighetspris til en bedrift som har samarbeidet godt med en frivillig organisasjon, styreleder i ExtraStiftelsen Tone Granaas deler ut Helseprisen til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon og vinneren av Frivillighetsprisen 2015 Aasmund Robert Vik deler ut pris til Årets nykommer i frivilligheten, på vegne av Frivillig.no. I forkant av prisutdelingene blir det seks fagseminarer. Les mer her

Frivillighet Norges årsmøte

Frivillighet Norges årsmøte arrangeres 23. november kl. 16:00 på Håndverkeren kurs- og konferansesenter. Forslagsfrist for organisasjonene er seks uker før årsmøtet. Hver medlemsorganisasjon kan møte med én representant med tale- og stemmerett. For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett. Dersom organisasjonen representeres ved andre enn disse, må det sendes fullmakt sammen med påmeldingen. Frister og påmeldingsinformasjon finner dere her.  

Kommunikasjonsseminar for frivillige organisasjoner 

Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker å skape større rom for frivilligheten og har som mål å invitere flere nye inn i frivillige organisasjoner. Forstår andre hva organisasjonen din står for og hvordan de kan bidra? Hvordan kan du få ditt budskap ut til de rette menneskene gjennom sentrale og lokale ledd og gjennom sosiale medier? Vi ønsker velkommen til et kommunikasjonsseminar om synlighet og rekruttering til frivillige organisasjoner den 1. november på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo. Les mer her

Medlemsmøte med Volontärbyrån

Frivillig.no vokser fortere enn svenskene, og Volontärbyrån kommer på besøk for å høre om hva vi gjør og snakke om hvordan de jobber. Derfor inviterer vi våre medlemsorganisasjoner til å delta på en samling den 11 oktober kl. 14-16 i Frivillighet Norges lokaler. Vi utveksler erfaringer knyttet til rekruttering av frivillige og deler gode tips. Les mer her

Frivillighet Norges brev til Nærings-og fiskeridepartementet om ideelle aktører

Det nye anskaffelsesregelverket er nå vedtatt. Etter ønske fra Stortinget har regjeringen tatt initiativ til å gjennomføre en utredning av det juridiske handlingsrommet, som berører ideelle aktører på helse og sosialfeltet, i de nye reglene. Frivillighet Norge har skrevet et brev Nærings-og fiskeridepartementet med innspill i saken. I tillegg gir vi innspill til hvordan regelverket må følges opp av gode veiledere rettet mot offentlige innkjøpere. Les brevet her

Positive signaler i møte med regjeringen om samarbeidsavtalen for ideell sektor

Frivillighet Norge, Ideelt nettverk, Virke og KS bedrift hadde dialogmøte med regjeringen og KS 8. september. Les mer her

Norges første skeive tilbud på seniorsenter er etablert

Torsdag 15. september lanserte FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Oslo og Akershus (FRI OA), og Kirkens Bymisjon Norges første skeive dagtilbud på Kampen Omsorg +. Initiativtakeren Aasmund Robert Vik mottok Frivillighetsprisen i 2015, og prispengene ble brukt til å starte tilbudet. Les mer her

Askøy kommune videreutvikler sin frivillighetspolitikk

Askøy kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Les mer her

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Regjeringen avholder sin nasjonale integreringskonferanse den 18.oktober på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, i Oslo. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Mer informasjon og påmelding her. Frist for påmelding er 30. september. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!