Nyhetsbrev uke 1

Publisert   | Sist oppdatert 

Topplederkonferansen 2016 på mandag 

Temaet for konferansen er #FriFrivillighet. Til konferansen kommer Erna Solberg, Rigmor Aasrud, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Geir Jørgen Bekkevold, Ola Elvestuen, Bård Vegard Solhjell, Rasmus Hansson og Ib Thomsen. Dessuten kommer Sturla Stålsett, Lars Frederik Svendsen og en britisk kapasitet på feltet: Caroline Slocock fra Civil Exchange, UK. Konferansen vil bli streamet på Frivillighet Norges hjemmesider, og høydepunkter vil bli lagt ut på vår Vimeo-profil i etterkant.

Frivillige melder seg på frivillig.no!

Siden lansering 3. desember har 207 frivillige meldt seg og 150 organisasjoner registrert seg på frivillig.no - Bli med dere også! For mer informasjon eller hjelp til å bruke portalen best mulig så kontakt siriann@frivillighetnorge.no. Folk kan nå gå inn på nettsiden, filtrere på sted og interesser, og finne ut hva de kan bidra med i sitt nærmiljø. Nettsiden er gratis å bruke for både organisasjoner og folk.

Frivillighet Norges historie 

Fra momskamp til ny frivillighetsportal - Frivillighet Norge har hatt noen begivenhetsrike ti første år. Frivillighet Norge har gått fra idé om samling, til en veletablert paraplyorganisasjon for frivilligheten med over 300 medlemsorganisasjoner av alle størrelser. Alt fra de store og profesjonelt drevne innsamlingsorganisasjonene, til små organisasjoner drevet av barn og unge søker ly under paraplyen. Hvilke seire står igjen, og hvilken retning går frivilligheten? Les mer her

Stortingsmelding om pengespillpolitikken

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om pengespillpolitikken. I meldingen vil regjeringen komme med sin anbefaling om fremtidig reguleringsmodell for pengespill i Norge, og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde en ansvarlig spillpolitikk. I den forbindelse inviterer kulturminister Linda Hofstad Helleland til innspillsseminar 21. januar 2016. Frivillighet Norge deltar på seminaret. Les mer her. Påmelding til innspillsseminar her innen 15.01.16.

Tilskuddordningen «Aktivitet for seniorer og eldre» kunngjort

Tilskuddordningen «Aktivitet for seniorer og eldre» for 2016 er kunngjort på Helsedirektoratets hjemmeside. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, gjennom å skape aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap. Søknadsfristen er 1. februar 2016. Les mer her

Frivillighet Norge på sosiale medier 

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!