Nyhetsbrev uke 11

Publisert   | Sist oppdatert 

Styreprinsipper for frivilligheten er vedtatt

Torsdag 10. mars vedtok Medlemsmøtet i Frivillighet Norge anbefalinger for godt styresett. Det var et enstemming vedtak. Les mer om medlemsmøte og se anbefalingene her

Inkludering i din organisasjon?

Frivillighet Norge tilbyr workshops om inkludering i frivillige organisasjoner. I en slik workshop utfordrer vi dere til å tenke over hindringer og muligheter for et større mangfold i organisasjonen. Les mer om workshop her. Dere kan også benytte dere av informasjonsmøter om frivillighet i Norge, samarbeidsverksted for organisasjoner, kurs i organisasjonsdrift og en rekke møteplasser der vi gir inspirasjon og kunnskap om en mangfoldig frivillighet. Start med å besøke inspirasjonsbanken vår Knekk inkluderingskoden på inkluderingskoden.no. Vil du vite mer? Spør Ida Marie Holmin, ida@frivillighetnorge.no, eller Martin Gustavsen, martin@frivillighetnorge.no.

100 dager med frivillig.no

3.desember 2015 lanserte vi nettportalen frivillig.no. 100 dager etterpå har vi fått inn over 200 registrerte organisasjoner og 825 interessemeldinger fra frivillige. Sammenlignet med lignende portaler i utlandet er vi allerede en suksess, og vi har såvidt begynt. Frivillig.no fortsetter å vokse og i løpet av våren vil den få betraktelig mer oppmerksomhet, når vi ruller ut vår markedsføringskampanje. Ukens utvalgte oppdrag på frivillig.no kommer fra Stabæk Fotball, Narvik Røde Kors og Folkeakademiet Rogaland.  

Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

Frivillighet Norge er representert i en nasjonal ressursgruppe i utviklingen av en strategi som skal sikre bedre koordinering av tiltak for vanskeligstilte på boligmarkedet. Frivillighet Norge er invitert i å sitte i ressursgruppen for å ivareta frivillighetspolitiske og frivillighetsfaglige perspektiver. Fem departementer er ansvarlig for strategien. Det er nå kommet en rapport som belyser frivillige og ideelle organisasjoners historiske rolle i det boligsosiale arbeidet. Les rapporten her. Frivillighet Norge har ikke vært involvert i utarbeidelsen av rapporten. Vil du vite mer? Spør Bjørn Lindstad, bjorn@frivillighetnorge.no.

Få med deg kursrekka for små og nystartede organisasjoner for våren 2016 

Ønsker organisasjonen din å rekruttere flere medlemmer? Har du lyst til å lære mer om å gjennomføre arrangementer? Eller vil dere lære om statlige tilskuddsordninger? Da kan vårens kurs være av interesse! Se mer informasjon her

Husk tilskuddet til integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

Stortinget har bevilget 29,5 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen skal stimulere til integreringsfremmende aktiviteter for beboere i asylmottak. Les mer her. Søknadsfrist: 30.3.2016.

Frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten (Rogaland)

Klepp kommune, Frivillighet Norge og Rogaland fylkeskommune setter frivillighet på dagsorden med mål om å bli bedre på samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Mer informasjon og påmelding her.  

Møt organisasjon fra Romania den 29. mars

Vi inviterer til åpent møte den 29. mars fra kl.14-15 med den rumenske organisasjonen Pro Vobis, som er et ressurssenter for frivillige organisasjoner. De ønsker å lære om den norske frivilligheten og fortelle om rammebetingelser for frivillige organisasjoner i Romania, hvordan de jobber med å rekruttere frivillige og fortelle om sin deltakelse i European Volunteer Center (CEV). Ta kontakt med Morten Skjæveland, per e-post mortens@frivillighetnorge.no, hvis dere ønsker å møte Pro Vobis. 

Frivillige organisasjoner kan søker om midler gjennom programmet Kreativt Europa

Det er lyst ut midler under programmet Kreativt Europa som kan være aktuelt for frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 28. april. For mer informasjon se her.

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!