Nyhetsbrev uke 13

Publisert   | Sist oppdatert 

Åpning av nytt søknadsår i momsordninga for frivillige organisasjoner

I dag, den 1. april, ble det lagt ut søknadskjema og vedlegg for søknadsåret 2016 på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider. Tidligere år har Lotteri- og stiftelsestilsynet åpnet for søknader første uken i mai, men etter ønske fra frivilligheten fremskynder de dette med ca 1 måned. Det er ingen endringer i regelverket i år.

Kartlegging av frivilligheten i Sund, Fusa og Kvam kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres muligheter for samarbeid i Sund, Fusa og Kvam kommune på oppdrag fra de ulike kommunene. Her ønsker vi å få så god oversikt over frivilligheten i disse kommunene som mulig, og trenger deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i en eller flere av disse kommunene? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, kontaktperson, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og telefonnummer. Sendes til hanne@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 15.04.16.

Inkludering i din organisasjon?

Frivillighet Norge tilbyr workshops om inkludering i frivillige organisasjoner. I en slik workshop utfordrer vi dere til å tenke over hindringer og muligheter for et større mangfold i organisasjonen. Les mer om workshop her. Dere kan også benytte dere av informasjonsmøter om frivillighet i Norge, samarbeidsverksted for organisasjoner, kurs i organisasjonsdrift og en rekke møteplasser der vi gir inspirasjon og kunnskap om en mangfoldig frivillighet. Start med å besøke inspirasjonsbanken vår Knekk inkluderingskoden på inkluderingskoden.no. Vil du vite mer? Spør Ida Marie Holmin, ida@frivillighetnorge.no, eller Martin Gustavsen, martin@frivillighetnorge.no.

Få med deg kursrekka for små og nystartede organisasjoner for våren 2016 

Ønsker organisasjonen din å rekruttere flere medlemmer? Har du lyst til å lære mer om å gjennomføre arrangementer? Eller vil dere lære om statlige tilskuddsordninger? Da kan vårens kurs være av interesse! Se mer informasjon her

Frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten (Rogaland)

Klepp kommune, Frivillighet Norge og Rogaland fylkeskommune setter frivillighet på dagsorden den 21. april i Bryne med mål om å bli bedre på samhandling mellom offentlig og frivillig sektor. Mer informasjon og påmelding her.  

Frivillige organisasjoner kan søker om midler gjennom programmet Kreativt Europa

Det er lyst ut midler under programmet Kreativt Europa som kan være aktuelt for frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 28. april. For mer informasjon se her.

Kreftforeningen satser på frivillig.no

Kreftforeningen har bestemt seg for å bruke Frivillig.no som sin primære rekrutteringskanal. De jobber for tiden med ny rekrutteringsstrategi for frivillige og har med Frivillig.no som en viktig del av den.

– Vi mener dette vil bli den store måten å rekruttere frivillige på fremover og vi tror på synergieffekter ved at oppdragene er samlet på ett sted, sier Spesialrådgiver for frivillighet, Maria Lind Kvanmo.

– Vi liker at man kan ha forskjellige oppdrag som man kan sende til forskjellige eposter så ikke alle frivillige havner i en stor pott, og så er det et bra system som er enkelt å bruke.

Ukens utvalgte oppdrag fra frivillig.no:

Frivillige til Temakafe for alle som er berørt av kreft i Gjøvik, Kreftforeningen 

Gje bort ein sykkeltime eller to til «Vind i håret», Seljord Frivillighetssentral  

Natteravn, Kirkens bymisjon Trondheim

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!