Nyhetsbrev uke 15

Publisert   | Sist oppdatert 

Forskjell på sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner

– Vi må finne en måte å samhandle på som gjør at vi får det beste tilbudet ut til våre innbyggere, sa KS' styreleder, Gunn Marit Helgesen, da KS lanserte rapporten "Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger" 8. april. – Hvis kommunene skal få til gode samarbeid med både sosiale entreprenører og frivilligheten, og ikke minst hvis disse skal jobbe godt sammen for å løse samfunnsutfordringer, bør det bygges på en forståelse av hvem som bidrar med hva, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her

Frivilligheten både kan og vil ta større del i integreringen, men hvordan få det til?

Møteplass for folkehelse 2016 med tema integrering ble arrangert 5. april av Frivillighet Norge, KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og Beredskapsdepartementet. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Hanne C. S. Iversen, uttrykte flere ganger tydelig at frivilligheten er avgjørende for integreringen og viste til integreringsmeldingen som kommer om en måned. - Vi ønsker en dialog med Regjeringen om hvilke tiltak som trengs for å styrke frivillighetens bidrag, sa generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Les mer her.

Styredag hos Bergen Internasjonale Kultursenter 11. mai

Frivillighet Norge arrangerer styredag hos Bergen Internasjonale Kultursenter 11. mai fra 17.00-20.00. Mer informasjon om program og påmeldingslenke vil bli lagt ut på Frivillighet Norges nettside ila. neste uke. De medlemsorganisasjonene som har lokallag i Bergen eller fylkeslag i Hordaland bes om å informere sine underledd om tilbudet.

Frivillige organisasjoner kan søker om midler gjennom programmet Kreativt Europa

Det er lyst ut midler under programmet Kreativt Europa som kan være aktuelt for frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 28. april. For mer informasjon se her.

"Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv" 12. mai i Oslo

Er du interessert i et flerkulturelt friluftsliv? Norsk Friluftsliv inviterer til konferansen "Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016" torsdag 12. mai i Oslo. Arrangementet er gratis. Påmeldingsfrist: 30. april. Les mer her

Inkludering i din organisasjon?

Frivillighet Norge tilbyr workshops om inkludering i frivillige organisasjoner. I en slik workshop utfordrer vi dere til å tenke over hindringer og muligheter for et større mangfold i organisasjonen. Les mer om workshop her. Dere kan også benytte dere av informasjonsmøter om frivillighet i Norge, samarbeidsverksted for organisasjoner, kurs i organisasjonsdrift og en rekke møteplasser der vi gir inspirasjon og kunnskap om en mangfoldig frivillighet. Start med å besøke inspirasjonsbanken vår Knekk inkluderingskoden på inkluderingskoden.no. Vil du vite mer? Spør Ida Marie Holmin, ida@frivillighetnorge.no, eller Martin Gustavsen, martin@frivillighetnorge.no.

Bestill kurs fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Vi tilbyr kurs i organisasjonsutvikling, politisk påvirkning, økonomi, styrearbeid og styreprinsippene, kurs i søknadsskriving, Frivillig.no og rekruttering av frivillige, koordinere og motivere frivillige, inkluderingsarbeid, samarbeid mellom kommuner og frivilligheten, sosiale medier og kommunikasjonskampanjer, samarbeid mellom næringsliv, frivilligheten og foredrag om frivilligheten i Norge og fakta om frivilligheten (Frivillighetsbarometeret). For mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Morten Skjæveland, per e-post: mortens@frivillighetnorge.no.

Søk på Reklame For Alvor 

Søk på Reklame For Alvor (reklamebransjens dugnad for en ideell sak). Alle landsdekkende organisasjoner eller grupperinger som arbeider ideelt for et humanitært eller samfunnsorientert formål kan søke om å bli tildelt kampanjen. Under RfA bidrar reklamebyråer, mediebransjen og produksjonsmiljøer med et enormt antall medieeksponeringer og arbeidstimer. Søknadsfrist: 20. mai. Les mer her

Fundraising Skillshare 2.-3. juni

Meld deg på ProFundos Fundraising Skillshare som i år arrangeres 2.-3. juni i Dyreparken i Kristiansand. Deltakeravgift: 2500 kroner. Påmelding på www.profundo.no eller kurs@profundo.no Påmeldingsfrist: 30. april.

Ny stedsmodul i Frivillig.no

Nå kan du legge inn ett oppdrag én gang og registrere det mange steder i landet. Dette er supert for de som har behov for frivillige til like aktiviteter i mange lokallag rundt om i landet. Nasjonalforeningen for folkehelsen søker f.eks etter aktivitetsvenner for demente på 87 forskjellige steder i landet, og kan da ha ulike kontaktpersoner for de ulike stedene. På denne måten får man vist frem lokal aktivitet samtidig som det er enkelt å holde styr på for organisasjonen.

Ukens utvalgte oppdrag på frivillig.no på flere steder i landet:

Gjør noe hyggelig sammen med en som har demens med Nasjonalforeningen for folkehelsen?

Lære norsk til asylsøkere med Caritas Norge i Oslo, Bergen eller Stavanger? 

Bli med som aktivitetsambassadør for Kreftforeningen i Hedemark eller Oppland?  

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!