Nyhetsbrev uke 25

Publisert   | Sist oppdatert 

13 millioner til utprøving av fattigdomstiltak på frivillighetsfeltet

Kulturdepartementet utlyser i en pressemelding datert 22. juni midler til større satsinger i frivillige organisasjoner. Formålet er å prøve ut nye metoder slik at flere barn og unge kan delta i organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. Søknadsfristen er 15. august 2015. Les mer her

Ny samarbeidsavtale mellom regjeringen, KS og ideelle organisasjoner

Frivillighet Norge har signert samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KS og ideelle organisasjoner om leveranser av helse- og sosialtjenester. Ideelle virksomheters posisjon innen helse og velferdsfeltet styrkes i ny samarbeidsavtale. Les mer her

Anbefalinger for godt styresett i frivillige styrer

Frivillighet Norge kommer med anbefalinger for godt styresett i frivillige styrer. Her finner du prinsipper for godt styresett. Høringsfristen for prinsippene er satt til 20. august, og prinsippene vil deretter bli endelig behandlet av Styret i Frivillighet Norge. Medlemsorganisasjoner bes om å sende inn forslag til konkrete endringer til Birgitte Brekke på birgitte@frivillighetnorge.no innen fristen.

Ideologidebatt mellom Civita og Agenda

Frivillighet Norge prøver å legge til rette for en ideologisk refleksjon om frivillighetens plass i samfunnet og frivillighetens frihet. Tirsdag den 16. juni inviterte Frivillighet Norge derfor til ideologidebatt om sivilsamfunnet mellom Civita og Agenda. Les mer om debatten her

Frivillighetens spørretime 2015

Mandag den 15. juni arrangerte Frivillighet Norge Frivillighetens spørretime. Rundt 30 frivillige organisasjoner benyttet seg av muligheten til å stille partiene på Stortinget spørsmål som opptar dem. Les mer her.  

Rekrutter flere!

Frivillighet Norge tilbyr workshops om inkludering i frivillige organisasjoner. Vi hjelper dere med å lage en strategi for hvordan dere kan øke mangfoldet i egen organisasjon. Les mer og bestill en inkluderingsworkshop her.

Gjør som Lier kommune - Sats på frivilligheten!

Lier kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å videreutvikle sin frivillighetspolitikk i løpet av 2015. Frivillighet Norge oppfordrer alle kommuner som ønsker å etablere eller utvikle sin frivillighetspolitikk om å ta kontakt. Les mer her

Frivillighet Norge på Arendalsuka

Frivillighet Norge jobber for større rom for frivilligheten under Arendalsuka. Vi tilbyr våre medlemmer standplass, arrangerer politiske konferanser og inviterer til fest ved valgkampåpningen mandag 17. august. Les mer her

God sommer fra Frivillighet Norge! 

Frivillighet Norge ønsker alle en riktig god sommer! Sekretariatet er stengt 15.-17., 20., 23.-24., 30.-31. juli og 3. august. Nyhetsbrevet tar en pause frem til august. 

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!