Nyhetsbrev uke 3

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighetsbarometeret 2015 

Frivillighetsbarometeret 2015 viser stor oppslutning om en fri frivillighet. Se hele undersøkelsen her. Frivillighetsbarometeret skal presenteres på et møte i Nettverksgruppe for forskning på frivilligheten i løpet av våren. Det er mulig for organisasjonene å stille egne spørsmål i undersøkelsen i fremtiden. Dersom dere ønsker mer informasjon om dette, eller har andre spørsmål til barometeret, kan dere kontakte politisk rådgiver i Frivillighet Norge, Morten Johansen, per e-post: mortenj@frivillighetnorge.no.

Videoer fra Topplederkonferansen 2016 

Her kan du se videoer fra Topplederkonferansen 2016! Temaet for konferansen var ‪#‎FriFrivillighet‬ - Alle ønsker seg en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit? Til konferansen kom statsminister Erna Solberg, Rigmor Aasrud, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Geir Jørgen Bekkevold, Ola Elvestuen, Bård Vegar Solhjell, Rasmus Hansson og Laila Reiertsen. Dessuten deltok styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett, filosof Lars Frederik Svendsen og en britisk kapasitet på feltet: Caroline Slocock fra Civil Exchange, UK. Politisk journalist Aslak Bonde var debattleder.

Stortingsmelding om pengespillpolitikken

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om pengespillpolitikken. I meldingen vil regjeringen komme med sin anbefaling om fremtidig reguleringsmodell for pengespill i Norge, og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde en ansvarlig spillpolitikk. Stortingsmeldingen kommer til høsten. Les mer her.   

Styredag og medlemsmøte for Frivillighet Norge

10. mars inviterer Frivillighet Norge styremedlemmer og ansatte i frivillige organisasjoner til styredag i Oslo. Opplegg og program for dagen vil bli presentert senere. Den samme dagen arrangeres og Frivillighet Norges medlemsmøte hvor Anbefalinger for godt styresett i frivilligheten skal vedtas.

Bestill kurs og foredrag fra Frivillighet Norge

Frivillighet Norge er Norges viktigste kompetansebank for frivillig sektor. Vi tilbyr kurs og foredrag om blant annet organisasjonsarbeid, økonomi, styrearbeid, Frivillig.no og rekruttering av frivillige, inkluderingsarbeid, samarbeid med kommuner og sosiale medier. For mer informasjon ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, Morten Skjæveland, per e-post: mortens@frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge ønsker informasjon fra medlemmer som driver, eller har drevet, avklarings- og oppfølgingstjenester

Fra 1. januar 2015 satte regjeringen avklarings- og oppfølgingstjenester ut på anbud. I den tidligere ordningen var de ideelle aktørene i direkte dialog med anbudsgiverne og inngikk løpende avtaler. Frivillighet Norge har mottatt informasjon som kan tyde på at færre ideelle aktører tilbyr denne type tiltak enn tidligere, etter at den nye ordningen trådte i kraft. Frivillighet Norge ønsker i nær fremtid å gjennomføre en kartlegging blant de av våre medlemmer som har drevet, eller driver, ulike former for avklarings- og oppfølgingstjenester i samarbeid med NAV. Vi ønsker derfor å motta følgende informasjon fra disse. Send navn på kontaktperson og tiltaket/tiltakene, hva slags type avklarings- og oppfølgingstjenester dere driver i dag, eventuelt hadde tidligere, til seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Bjørn Linstad, på e-post: bjorn@frivillighetnorge.no.

Blindeforbundet ønsker mer utleie av senter i Hurdal

Blindeforbundet ønsker mer utleie av Hurdal syn- og mestringssenter. Senteret ligger idyllisk til, 35 km nord for Oslo lufthavn Gardermoen. På senteret er det svømmebasseng som holder 30 grader, flere moderne møterom med plass fra 5 til 90 personer og en sal med plass inntil 200 personer, treningsrom, 72 overnattingsrom og bar med alle rettigheter. Uteområdet har aktivitetsløyper, sansesti med skulpturer og en flott tømmergamme med plass til 60 personer. Kontakt Blindeforbundet i dag per e-post, booking-hurdal@blindeforbundet.no, eller telefon, 63 98 80 00/98, for et tilbud.

Frivillighet Norge på sosiale medier 

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!