Nyhetsbrev uke 34

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge på Arendalsuka

Under Arendalsuka i år hadde Frivillighet Norge samtaler med blant annet Erna Solberg, Sylvi Listhaug, Jonas Gahr Støre og Linda Cathrine Hofstad Helleland. Frivillighet Norge har lånt ut standen sin til Caritas, Sex og Politikk, Reform - ressurssenter for menn, Kirkens sos, Norges Musikkorps Forbund, Foreningen for søvnsykdommer, Home-Start Familiekontakten, Humanistforbundet og Norsk Bridgeforbund. Frivillighet Norge arrangerte også Møteplass Folkehelse i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet hvor statssekretær Lisbeth Normann var blant innlederne. I samarbeid med Norsk Tipping arrangerte Frivillighet Norge frivillighetsfest hvor blant annet Bertine Zetlitz opptrådte og kulturministeren holdt innlegg. Les mer her

Husk fristen for nominasjon til Frivillighetsprisen 1. september 

Kjenner du en lokal helt som fortjener oppmerksomhet? Frivillighetsprisens mål er å sette fokus på det arbeidet noen mennesker legger ned for andre, men også å skape engasjement rundt frivillig arbeid, og fremme organisasjonene bak de nominerte. Foreslå din kandidat til den nasjonale Frivillighetsprisen 2016 på www.frivillighetsprisen.no innen 1. september. Vinneren får 50 000 kroner til sitt formål fra Norsk Tipping. Prisen vil ble delt ut på Frivillighetsprisen fag & fest mandag den 5. desember på Månefisken i Oslo. 

Ser etter gode samarbeid mellom næringslivet og frivilligheten

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Frivillighet Norge ønsker å fremme eksempler på godt samarbeid mellom næringslivet og frivillig sektor. Prisen «Næringslivets Frivillighetspris» skal synliggjøre betydningen av gode samarbeidsprosjekter for å bringe frivillighet og næringsliv sammen. Prisen deles ut av Administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen, under Frivillighetsprisen fag & fest den 5. desember. Les mer her.

Årets nykommer i frivilligheten

I forbindelse med Frivillighetsprisen fag & fest den 5. desember ønsker i Frivillig.no å feire nye frivillige som har deltatt i frivillige organisasjoner for første gang i 2016. De gode eksemplene er det dere i organisasjonene selv som nominerer basert på frivillige som har meldt seg via frivillig.no. Nominasjonsperioden vil være frem til midten av september. Vi lager film om 3 utvalgte finalister og en jury kårer en utvalgt nykommer som mottar prisen den 5. desember. Nominasjoner gjør dere her frem til 15 september. Les mer her.

Inviter frivillig.no til din organisasjon!

Vi som jobber med Frivillig.no reiser landet rundt og holder gratis foredrag, workshops og innlegg om rekruttering til frivillighet! Har dere planlagt en samling for din organisasjon eller sammen med andre frivillige organisasjoner i løpet av høsten eller vinteren? Inviter oss gjerne med på neste arrangement! 

Husk fristen for å søke om momskompensasjon 1. september

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016. Fristen for å søke er 1. september. Les mer her

NOU 2016: 12 - Ideell opprydding — Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

Ekspertutvalget ledet av Dr. philos Jon Hippe anbefaler at staten dekker framtidige historiske pensjonskostnader til ideelle aktører på helse- og sosialtjenester som har utført lovpålagte oppgaver innen helse- og sosialtjenestefeltet på vegne av staten. Les mer her

Midler til innsats for at barn som lever i inntektsfattige familier skal få delta i fritidsaktiviteter

Kulturdepartementet utlyser 10 mill. kroner til felles innsats som skal bidra til at barn og unge får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes økonomi. Les mer her.  

10 bud til ny integreringspolitikk fra opposisjonen

Onsdag 10. august la sentrum venstre-partiene, sentrale forskere og Tankesmien Agenda fram 10 bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk. Les mer her

Lokale utviklingsverksteder

Gjennom lokale utviklingsverksteder kan kommunene invitere frivillige organisasjoner og næringsliv til å delta i integreringsarbeidet. Les mer her

Kartlegging av frivilligheten i Karmøy kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og deres samarbeidsmuligheter i Karmøy på oppdrag fra Karmøy kommune. Vi ønsker å få så god oversikt over frivilligheten her som mulig, og ber om deres hjelp. Har din organisasjon et lokallag som har aktivitet/er organisert i Karmøy? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, gyldig e-postadresse (helst organisasjonens e-post) og om tilgjengelig, kontaktperson og telefonnummer. Sendes til hanne@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 08.09.16.

Vil du samarbeide?

Kom på Samarbeidsverkstedet vårt 1. september. Bare fantasien setter grenser for hva organisasjoner kan samarbeide om. Frivillighet Norge følger dere opp med tips og samlinger utover høsten. Les mer her og se videoen om hvordan vi hadde i fjor. Meld deg på her i dag! 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!