Nyhetsbrev uke 36

Publisert   | Sist oppdatert 

Facebook-samarbeid i frivilligheten

I dag startet en Facebook-videokampanje bestående av videoportretter med 7 frivillige fra helt ulike organisasjoner, og en animasjon med nøkkeltall fra den norske frivilligheten. Kampanjens mål er å synliggjøre ulike former for frivillighet og ulike former for motivasjon for å delta, samt å samle kandidater til Frivillighetsprisen 2015. Unikt for kampanjen er at den skal spres utelukkende på organisasjonenes Facebook-sider. Det er premiere på mandag kl. 13, men du kan allerede se animasjonen her.

Nasjonal frivillighetsportal på vei

Vi er i gang med å bygge en nasjonal rekrutteringsportal for frivillige, ikke helt ulik det svenskene har i Volontärbyrån og britene har i Do-it.org, og som finnes lokalt noen steder også i Norge. Målet er å gjøre det lettere for de frivillige å finne organisasjonene og for organisasjonene å finne frivillige. For å sørge for at det gjøres på en god måte har vi et bredt utvalg av folk fra medlemsorganisasjonene i en referansegruppe, og har fokus på å møte både organisasjonenes behov og de frivilliges behov. Arbeidet er hovedsakelig finansiert av Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen, og er i en tidlig fase. Alle innspill mottas med takk hos prosjektleder daniel@frivillighetnorge.no.

Høring om straffegjennomføring i Nederland

Frivillighet Norge har sendt høringssvar til utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland. Justis- og beredskapsdepartementet har valgt bort i fra spørsmålene Frivillighet Norge reiste i forbindelse med forrige høringsrunde om soning i Nederland. Frivillighet Norge har derfor lagt ved samme høringssvar på nytt. Les mer her

Ny rapport om betingelser for frivillig innsats.

I en ny rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn kartlegges betingelsene for frivillig innsats. Rapporten kommer med mange nye og spennende funn. Les mer her

Siste frist for #frivilliginnsats

Det har kommet inn masse flotte bilder på Instagram under emneknaggen #frivilliginnsats. Nå jobber vi med en kalender som skal deles ut til landets ordførere etter kommunevalget. Det er med andre helt siste frist for å laste opp bilder til kalenderen. Bruk hashtaggen for å vise hva din organisasjon eller ditt lokalmiljø gjør. Les mer her

Forslag på kandidater til valgkomité

Frivillighet Norges styre vil ha forslag på kandidater til valgkomité som skal velges på årsmøtet i november. Det er 5 medlemmer i valgkomiteen inkludert lederen. De velges for ett år av gangen. Forslag på kandidater til valgkomitéen kan sendes til post@frivillighetnorge.no innen 20. September.

Kursrekka for høsten 2015

Frivillighet Norge erfarer at etterspørselen etter kurs er stor blant de som er ferske i organisasjonslivet. Planlegger organisasjonen din å bruke sosiale medier som verktøy i sitt arbeid? Har du lyst til å lære mer om å gjennomføre arrangementer? Eller vil du bli bedre rustet til å møte media? Da kan høstens kurs være av interesse!

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!