Nyhetsbrev uke 38

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge feirer ti år!

Vi inviterer våre medlemsorganisasjoner, politikere og andre til å feire jubileet sammen med oss. Samme dag vil vi avholde Frivillighet Norges årsmøte. Vi vil også holde en avslutningsmarkering for Frivillighet Norges avtroppende generalsekretær, Birgitte Brekke. Feiringen vil foregå i forkant av årsmøtet som begynner klokken 15. Ved spørsmål om arrangement og/eller påmelding, kan du kontakte Hanne Linn Skogvang på post@frivillighetnorge.no. Les mer her

Husk å nominere til Frivillighetsprisen!

Vi har åpnet for nominasjoner til Frivillighetsprisen 2015. Nytt for året er at vinneren får 50.000 kroner til sitt formål av Norsk Tipping. Nominer her før fristen 1. oktober. Det kom i dag ut et nytt avsnitt i nominasjonskampanjen. Det handler om Havva som er frivillig turleder i DNT Drammen og omegn. Se det her og del gjerne!

Årsavgiften for Frivillighetsregisteret fjernes

Kulturminister Thorhild Widwey offentliggjorde i et møte med LNU i forrige uke at avgiften organisasjonene må betale for å være registrert i Frivillighetsregisteret blir fjernet. Opprinnelig kostet det 250 kroner å registrere en organisasjon og 135 kroner i årlig avgift for å stå i registeret. Regjeringen fjernet registreringsavgiften i fjor, fra neste år blir årsavgiften fjernet. Frivillighet Norge har lenge krevd at det må bli gratis for lokale lag og foreninger å stå i Frivillighetsregisteret, og det er veldig positivt at Regjeringen nå fjerner årsavgiften helt.

Nå er det mulig å melde seg på Topplederkonferansen 2016!

11. januar 2016 arrangerer Frivillighet Norge Topplederkonferansen for generalsekretærer og styremedlemmer i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Tittelen på konferansen er #FriFrivillighet – Alle ønsker en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit? For mer informasjon og påmelding trykk les her.

Møte i arbeidsgruppen Institusjonsdrift

25. september er det møte i arbeidsgruppen Institusjonsdrift i Frivillighet Norge for å diskutere strategi for å formidle ideelle aktørers betydning i helse og velferdsfeltet til aktuelle lokalpolitikere. Årsaken er at flere av de store byene får et nytt politisk regime etter kommunevalget, og i disse dager starter forhandlingene om politiske plattformer som kan bli førende for den neste fireårsperioden. Les mer her

Frivillighet Norge søker person til kartleggingsarbeid

Frivillighet Norge har fått støtte fra Kulturdepartementet til en kartlegging knyttet til inkludering sett fra organisasjonenes perspektiv. Kartleggingen skal gi kunnskap om holdninger, praksiser og ressurssituasjonen i organisasjonene som fremmer eller hemmer inkludering av personer som statistisk sett deltar i mindre grad i foreningslivet. Frivillighet Norge søker derfor etter en person som kan arbeide med dette. Se mer her

Frivillighetspolitikk på agendaen i Hordaland 15 oktober 

Frivillighet Norge inviterer sammen med KS Hordaland og Fylkesmannen til Høstkonferanse i Bergen. Høstkonferansen vil legge opp til en grundig presentasjon av statsbudsjettet og konsekvenser for kommunene, samt ta for seg potensialet for synergi med en bedre frivillighetspolitikk. Les mer her

Konferanse om inkludering i Førde 24. oktober

Konferansen er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Frivillighet Norge. Målet med konferansen er å vere ein møteplass for frivillige organisasjonar. Han skal gjere innvandrarorganisasjonar og -miljø og tradisjonelle, norske organisasjonar synlege for kvarandre, og gje dei høve til å bygge nettverk og å inspirere til samarbeid. Les mer her

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!