Nyhetsbrev uke 38

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighetsprisen fag & fest

Frivillighet Norge ønsker velkommen til frivillighetens festkveld på Månefisken i Oslo den 5. desember! I år utdeles hele fem priser: Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut Frivillighetsprisen, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deler ut pris til Årets frivillighetskommune, administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen deler ut Næringslivets frivillighetspris til en bedrift som har samarbeidet godt med en frivillig organisasjon, styreleder i ExtraStiftelsen Tone Granaas deler ut Helseprisen til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon og vinneren av Frivillighetsprisen 2015 Aasmund Robert Vik deler ut pris til Årets nykommer i frivilligheten, på vegne av Frivillig.no. I forkant av prisutdelingene blir det seks fagseminarer. Les mer her

Frivillighet Norges årsmøte

Frivillighet Norges årsmøte arrangeres 23. november kl. 16:00 på Håndverkeren kurs- og konferansesenter. Forslagsfrist for organisasjonene er seks uker før årsmøtet. Hver medlemsorganisasjon kan møte med én representant med tale- og stemmerett. For å kunne stemme under Frivillighet Norges årsmøte kreves fullmakt til å representere organisasjonen. Styreledere og generalsekretærer/daglige ledere har automatisk fullmakt til å forvalte organisasjonens tale- og stemmerett. Dersom organisasjonen representeres ved andre enn disse, må det sendes fullmakt sammen med påmeldingen. Frister og påmeldingsinformasjon finner dere her.  

Kommunikasjonsseminar for frivillige organisasjoner 

Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker å skape større rom for frivilligheten og har som mål å invitere flere nye inn i frivillige organisasjoner. Forstår andre hva organisasjonen din står for og hvordan de kan bidra? Hvordan kan du få ditt budskap ut til de rette menneskene gjennom sentrale og lokale ledd og gjennom sosiale medier? Vi ønsker velkommen til et kommunikasjonsseminar om synlighet og rekruttering til frivillige organisasjoner den 1. november på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo. Les mer her

Medlemsmøte med Volontärbyrån

Frivillig.no vokser fortere enn svenskene, og Volontärbyrån kommer på besøk for å høre om hva vi gjør og snakke om hvordan de jobber. Derfor inviterer vi våre medlemsorganisasjoner til å delta på en samling den 11 oktober kl. 14-16 i Frivillighet Norges lokaler. Vi utveksler erfaringer knyttet til rekruttering av frivillige og deler gode tips. Les mer her

Frivillighet Norges brev til Nærings-og fiskeridepartementet om ideelle aktører

Det nye anskaffelsesregelverket er nå vedtatt. Etter ønske fra Stortinget har regjeringen tatt initiativ til å gjennomføre en utredning av det juridiske handlingsrommet, som berører ideelle aktører på helse og sosialfeltet, i de nye reglene. Frivillighet Norge har skrevet et brev Nærings-og fiskeridepartementet med innspill i saken. I tillegg gir vi innspill til hvordan regelverket må følges opp av gode veiledere rettet mot offentlige innkjøpere. Les brevet her

Positive signaler i møte med regjeringen om samarbeidsavtalen for ideell sektor

Frivillighet Norge, Ideelt nettverk, Virke og KS bedrift hadde dialogmøte med regjeringen og KS 8. september. Les mer her

Norges første skeive tilbud på seniorsenter er etablert

Torsdag 15. september lanserte FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, avdeling Oslo og Akershus (FRI OA), og Kirkens Bymisjon Norges første skeive dagtilbud på Kampen Omsorg +. Initiativtakeren Aasmund Robert Vik mottok Frivillighetsprisen i 2015, og prispengene ble brukt til å starte tilbudet. Les mer her

Askøy kommune videreutvikler sin frivillighetspolitikk

Askøy kommune har inngått en avtale med Frivillighet Norge om å bidra med kompetanse i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Les mer her

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Regjeringen avholder sin nasjonale integreringskonferanse den 18.oktober på Radisson BLU Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, i Oslo. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Mer informasjon og påmelding her. Frist for påmelding er 30. september. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!