Nyhetsbrev uke 4

Publisert   | Sist oppdatert 

Dialogmøte om kommunal frivillighetspolitikk

Tirsdag 17. januar arrangerte Frivillighet Norge dialogmøte med KS, NAV, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, Bufdir, Husbanken, IMDi, UDI og Kulturdepartementet. Les mer her

Rapport om sivilsamfunnets bidrag under flykningsituasjonen

Frivillighet Norge har utarbeidet en rapport som undersøker sivilsamfunnetssamfunnets bidrag i flykningsituasjonen høsten 2015. Her finner du rapporten. Les rapporten i sin helhet her

Høringssvar til Stiftelsesloven

Her kan du lese Frivillighet Norges høringssvar til forslag til ny stiftelseslov.

Støtteordningen Herreløs arv

Herreløs arv er en helt ny støtteordning forvaltet av LNU. Organisasjoner kan søke om mellom 50 000 og 400 000 kr til prosjekter med frivillig aktivitet for barn og unge. Dette er en støtteordning for nasjonale og regionale organisasjoner. Herreløs arv er en veldig åpen støtteordning som inkluderer mange flere organisasjoner enn bare LNUs medlemsorganisasjoner. Første tildelingsrunde er i mars, med søknadsfrist 1. mars. Dere kan lese mer om Herreløs arv og laste ned retningslinjene på LNUs nettsider.

Presenterer rapport om sosiosponsing

Det bør være attraktivt for næringslivet å sponse alle deler av frivilligheten, mener Frivillighet Norge. 1. februar presenteres en utredning av hvordan regelverket bør endres eller tilpasses for å gi utvidet skattefradrag for næringslivet. Les mer her

1% av overskudd i næringslivet til frivilligheten 

Hva om hele næringslivet i Norge ga 1 prosent av sitt overskudd til frivillige organisasjoner? Ideen ble lansert torsdag 12. januar på frivillighetens topplederkonferanse på Sentralen i Oslo. Temaet for konferansen var hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer. Bak forslaget står grunnlegger av Norsk Revyfestival og president i Toillingforbundet, Lornts Mørkved, og konsernbanksjef for gavefondet i SpareBank 1 SMN, Eli Arnstad. Les mer her

Frivillig.no inspirerer undom!

”Innsats Campen” er en del av Østfold fylkeskommunes prosjekt FRIvillighet og ble arrangert av Ungt Entreprenørskap, Frivillighet Norge og Frivillig.no på INSPIRIA i Sarpsborg. Her ble elver fra valgfaget ”Innsats for andre” invitert til å bli bedre kjent med frivilligheten. Det viste seg at det er mange begreper og prinsipper knyttet til frivillighet som ikke nødvendigvis er kjent for nye unge frivillige. De unge ble kjent med nettsiden Frivillig.no og det store mangfoldet av frivillige organisasjoner. Det var også tema at vi alle har egenskaper som er nyttige ressurser og at vi utvikler nye ferdigheter når vi bidrar med frivillig innsats. Frivillig.no gjør gjerne flere lignende prosjekter rettet mot å inkludere ungdom i frivilligheten.

KNIF tilbyr sine innkjøpsavtaler til medlemmer i Frivillighet Norge

KNIF (Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap) tilbyr sine innkjøpsavtaler til medlemmene i Frivillighet Norge. Det vil ikke være krav om at organisasjoner skal melde seg inn i KNIF for å ta avtalene i bruk, og det er heller ingen avgift til KNIF som skal betales dersom man inngår en avtale. Oversikt over avtalene finnes her

Frivillighetskonferansen 2017 i regi av Jobbaktiv

Hvordan lykkes i samarbeidet mellom kommunen og frivillighetsapparatet? Jobbaktiv arrangerer Frivillighetskonferansen 2017 med blant andre leder i Venstre Trine Skei Grande, Generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen, Audun Flademoe fra Institutt for samfunnsforskning, Vinneren av Årets Frivillighetkommune, Morten Nilsen fra Leading Edge, Lisbeth Iversen fra "Med hjerte for Arendal" og Marianne Solbakken fra Distriktssenteret. Konferansen foregår på Thon Hotel Oslo Airport i Balder Allé på Gardermoen den 18. og 19. april. Alle medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge kan oppgi rabattkode "fn1001" frem til 1.februar, for å få rabattert deltakerpris til kr 1400 pr deltaker. Påmelding og mer informasjon her.  

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!