Nyhetsbrev uke 40

Publisert   | Sist oppdatert 

Takk for nominasjonene til Frivillighetsprisen!

Frivillighet Norge har fått inn 215 nominasjoner til Frivillighetsprisen 2015. Tusen takk! Nå starter arbeidet med utvelgelse. Vi gleder oss til å bli kjent med de mange fantastiske frivillige ildsjelene dere har gjort oss klar over. Vinneren blir kåret på et festarrangement om ettermiddagen 3. desember. For mer informasjon om Frivillighetsprisen se her

Påminnelse: Årsmøte og tiårsjubileum

Vi inviterer våre medlemsorganisasjoner, politikere og andre til å feire jubileet sammen med oss den 2. november kl. 12 på Samfunnssalen i Oslo. Samme dag vil vi avholde Frivillighet Norges årsmøte. Vi vil også holde en avslutningsmarkering for Frivillighet Norges avtroppende generalsekretær, Birgitte Brekke. Feiringen vil foregå i forkant av årsmøtet som begynner klokken 15. Ved spørsmål om arrangement og/eller påmelding, kan du kontakte Hanne Linn Skogvang på post@frivillighetnorge.no. Les mer her

Invitasjon til delta på debattskole

Den Polyteknisk Forening inviterer Frivillighet Norges medlemmer til å delta på debattskole hvor formålet er å løfte frem nye stemmer i samfunnsdebatten. De har allerede mange påmeldte, men har stadig litt plass til overs, og vi vil derfor gjerne tilby noen plasser til halv pris til medlemmer i Frivillighet Norge. Søknadsfristen har egentlig gått ut, men send din påmelding til generalsekretær i Polyteknisk Forening Anne Cathrine Gjærde på acg@polyteknisk.no så lar det seg nok ordne.  

Tips oss om deres mangfoldsprosjekter

Har dere et mangfoldsprosjekt? Gjør som Stiftelsen organdonasjon (Flerspråklig informasjon om organdonasjon) og tips oss. Vi sprer ordet om det på facebooksiden vår Gi lyd om mangfoldig frivillighet. Frivillighet Norge driver prosjektet Inkludering i frivillig sektor. Det har som mål å øke mangfoldet i frivilligheten. Vi tilbyr informasjonsmøter om frivillighet og workshops. Vi kommer gjerne på besøk til din organisasjon. Les mer her.

Meld dere på Topplederkonferansen 2016!

11. januar 2016 arrangerer Frivillighet Norge Topplederkonferansen for generalsekretærer og styremedlemmer i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Tittelen på konferansen er #FriFrivillighet – Alle ønsker en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit? For mer informasjon og påmelding trykk les her.

Frivillighetspolitikk på agendaen i Hordaland 15 oktober 

Frivillighet Norge inviterer sammen med KS Hordaland og Fylkesmannen til Høstkonferanse i Bergen. Høstkonferansen vil legge opp til en grundig presentasjon av statsbudsjettet og konsekvenser for kommunene, samt ta for seg potensialet for synergi med en bedre frivillighetspolitikk. Les mer her

Konferanse om inkludering i Førde 24. oktober

Konferansen er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Frivillighet Norge. Målet med konferansen er å vere ein møteplass for frivillige organisasjonar. Han skal gjere innvandrarorganisasjonar og -miljø og tradisjonelle, norske organisasjonar synlege for kvarandre, og gje dei høve til å bygge nettverk og å inspirere til samarbeid. Les mer her

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!