Nyhetsbrev uke 42

Publisert   | Sist oppdatert 

Statsbudsjettet 2017

Frivillighet Norge jobber videre med statsbudsjettet for 2017. Vi har blant annet vært på høring i Finanskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen. Les mer her.

Det frivillige arbeidet i Norge tilsvarer nå nesten 150 000 årsverk

I SSBs satellittregnskap for frivillige organisasjoner som ble offentliggjort 20. oktober kommer det frem at omfanget på den frivillige innsatsen er større enn noensinne. Les mer her

Nominer til «Årets frivillighetskommune»

KS og Frivillighet Norge lyser sammen ut prisen «Årets frivillighetskommune». Fristen for å nominere er 31.oktober 2016 og prisen vil bli delt ut på Frivillighetsprisen fag & fest på Månefisken i Oslo den 5.desember. Både privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige aktør og frivilligheten kan foreslå kommuner. Mer informasjon her.

Nominer til «Næringslivets Frivillighetspris» 

Prisen «Næringslivets Frivillighetspris» skal synliggjøre betydningen av gode samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og frivillig sektor. Prisen skal gå til en norsk bedrift, som i samarbeid med en frivillig organisasjon har bidratt til å utvikle samfunnet og gjort en forskjell i enkeltmenneskers liv. Nominasjoner sendes til Bransjekonsulent i Virke, Marianne Iqbal, på e-post marianne.iqbal@virke.no. Fristen for nominasjon er 11 november. Prisen deles ut på Frivillighetsprisen fag & fest den 5. desember. Mer informasjon her

Årets Nykommer og Frivillig.no

1. November lanseres de nominerte til prisen «Årets Nykommer i Frivilligheten» med videoportretter i sosiale medier. De nominerte er fra Bergen, Sandefjord og Oslo. Filmene og Frivillig.no vil bli promotert mye de påfølgende to ukene. Vi oppfordrer alle organisasjoner til å legge ut oppdrag som søker etter frivillige på Frivillig.no, før 1.november. I perioden september/oktober har vi fått inn 35 meldinger fra folk som vil bli frivillige, hver dag! Trenger dere flere frivillige? Da er det tiden for å si det høyt.

Siste sjanse for påmelding til kommunikasjonsseminar

Nå er det over 100 påmeldte til seminaret Kommunikasjon for frivillige organisasjoner. Blir du med? Frivillighet Norge og Frivillig.no ønsker å skape større rom for frivilligheten og har som mål å invitere flere nye inn i frivillige organisasjoner. Forstår andre hva organisasjonen din står for og hvordan de kan bidra? Hvordan kan du få ditt budskap ut til de rette menneskene gjennom sentrale og lokale ledd og gjennom sosiale medier? Vi ønsker velkommen til et kommunikasjonsseminar om synlighet og rekruttering til frivillige organisasjoner den 1. november på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Oslo. Mer info og påmelding her

Rogaland fylkeskommune satser stort på frivillighetspolitikk i fylket

Rogaland fylkeskommune har lyst ut restmidler fra 2016 som kommuner i Rogaland kan bruke til å utvikle en frivillighetspolitikk. 380 000 kroner er satt av med søknadsfrist 1. november. Rogaland fylkeskommune er således en av få foregangsfylker i landet som satser på kommunal frivillighetspolitikk. Les mer her

Tilskuddsordning retur- og tilbakevendingstiltak

UDI forvalter en tilskuddsordning der frivillige og andre ideelle organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner kan få støtte til å drive med retur- og tilbakevendingstiltak. Også privatpersoner kan søke hvis de ikke har noen fortjeneste på prosjektet. Det er fortsatt mulig å søke om støtte til retur- og tilbakevendingstiltak. UDI har per dags dato 1.3 mill. kr igjen av tilskuddspotten for 2016, og er interessert i søknader fra potensielle aktører. Finn mer informasjon om ordningen her

Ledig kontorplass på Frivillighetshuset

Det er ledig kontorplasser på Frivillighetshuset på Tøyen. Dette er veldig egnede lokaler til frivillige organisasjoner. Les mer her.  

Konferanse om utsatte barn og unge og deltakelse

Regjeringen, frivillige organisasjoner og KS signerte i juni Fritidserklæringen. Fritidserklæringen slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 7. november inviterer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til konferanse hvor vi vil gi inspirasjon til lokalt arbeid for inkludering og initiativer som sørger for at flere barn får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Se mer informasjon og påmelding her

Kursrekke for små og nystartede organisasjoner

Siste halvdel av kursrekken for små og nystartede organisasjoner er nå i gang og du kan melde deg på og ser mer informasjon her. Tema resten av høsten er Ledelse i organisasjoner, Bruk av gratis IT-tjenester, Økonomi og Sosiale medier.

TV-aksjonen 2016

TV-aksjonen går av stabelen på søndag. Røde Kors har TV-aksjonen i år. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. Frivillighet Norge oppfordrer alle til å stille som bøssebærere. Se hvordan her

Topplederkonferansen 2017: Katedral på børsen 

På Topplederkonferansen 2017 spør vi hvordan næringsliv og frivillighet kan samarbeide best mulig for å løse våre største samfunnsutfordringer. Hvem definerer hvilke behov samfunnet har, hva måles disse prosjektene på og hvor får de troverdigheten sin fra? Kan frivillige organisasjoner se næringslivet som noe mer enn en pengebinge, og ser næringslivet verdien av frivillighetens kompetanse, erfaring og samfunnsbyggende rolle? Topplederkonferansen finner sted 12. januar 2017 på Sentralen i Oslo sentrum. For mer informasjon og påmelding ser her

Frivillighetsprisen fag & fest

Velkommen til frivillighetens festkveld på Månefisken i Oslo den 5. desember! I år utdeles fem priser:

  1. Kulturminister Linda Hofstad Helleland deler ut Frivillighetsprisen 2016.
  2. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen deler ut pris til Årets frivillighetskommune.
  3. Administrerende direktør i Virke Vibeke Hammer Madsen deler ut Næringslivets frivillighetspris til en bedrift som har samarbeidet godt med en frivillig organisasjon.
  4. Styreleder i ExtraStiftelsen Tone Granaas deler ut Helseprisen til et helseprosjekt i regi av en frivillig helseorganisasjon.
  5. Vinneren av Frivillighetsprisen 2015 Aasmund Robert Vik deler ut pris til Årets nykommer i frivilligheten, på vegne av Frivillig.no.

I forkant av prisutdelingene blir det seks fagseminarer. Mer info og påmelding på www.frivillighetsprisen.no. Påmeldingsfristen er 1. november. 

Frivillighet Norge på sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Frivillig.no på Facebook: www.facebook.com/frivillig.no

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivillige over hele landet!