Nyhetsbrev uke 42

Publisert   | Sist oppdatert 

Ny generalsekretær i Frivillighet Norge er Stian Slotterøy Johnsen

Den nye generalsekretæren i Frivillighet Norge er Stian Slotterøy Johnsen (38). - Vi er svært fornøyde med å ha fått en generalsekretær som til de grader kjenner frivilligheten og de dagsaktuelle utfordringene vi står overfor, sier styreleder i Frivillighet Norge, Sturla J. Stålsett. Les mer her

Statsbudsjettet 2016: Frivillighet Norges notat til Finanskomiteens høring

Her finner du Frivillighet Norges høringsnotat til Finanskomiteens høring 16. oktober 2015.

Statsbudsjettet 2016: Svekka rammevilkår for sivilsamfunn

I forslaget til statsbudsjett kuttar regjeringa i stønaden til sivilsamfunn med nesten 350 millionar kroner. Då svekkast rammene for det langsiktige bistandsarbeidet. Les mer her

Statsbudsjettet 2016: Ikke et budsjett for en mer uavhengig frivillighet

Kulturminister Torhild Widvey sier i en pressemelding i dag at Regjeringens budsjett skal gi frivilligheten større rom til selv å prioritere, og at dette er en storsatsning på frivilligheten. Statsbudsjettet inneholder flere gode tiltak, men vil ikke gi en mer fri og uavhengig frivillighet. Les mer her

Statsbudsjettet 2016: Rekrutteringsløft for frivilligheten

Frivillighet Norge er glad for at regjeringen anerkjenner verdien av felleskapene i frivillige organisasjoner, og vil bidra til å styrke frivilligheten. Les mer her

Ny forskning om frivilligheten presentert

Torsdag 15. oktober presenterte Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor nye forskningsrapporter. Tallene viser at Norge fortsatt er verdensmester i frivillighet, og at den frivillige innsatsen øker. Les mer her.  

Hordaland fylkeskommune med ny tilskuddsordning

Hordaland fylkeskommune har blitt et foregangsfylke på fremming av lokal frivillighetspolitikk med en banebrytende ny tilskuddsordning. Kommunene kan få støtte til å lære sin frivillighet å kjenne, skape møteplasser og samhandling. Utvikling av lokal frivillighetspolitikk kan gi Hordaland 50.000 nye frivillige, og skape synergi mellom kommune og frivillighet. Les mer her

Frivillighet Norge fyller ti år!

I år er det ti år siden Frivillighet Norge startet. Det vil vi feire! Mandag 2. november inviterer vi til jubileumsmarkering med kake, tapas og show fra komiker og artist Espen Beranek Holm. Vi vil også snakke om hvilken rolle Frivillighet Norge har spilt i å utvikle frivillighetspolitikk som nytt politisk område. Til å diskutere blant annet dette, kommer kulturminister Thorhild Widvey og tidligere statssekretær i Kulturdepartementet for Arbeiderpartiet, Halvard Ingebritsen, sammen med styreleder Sturla Stålsett og tidligere generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke. Vi vil også benytte anledningen til å markere Birgitte Brekkes innsats som generalsekretær, nå som hun har sluttet hos oss. Markeringen finner sted i Samfunnsalen, Oslo, mandag 2. november kl. 12. Arrangementet er gratis. Du kan melde deg på ved å trykke her. Begrensa plasser. 

Frivillighet Norge er i gang med en kartlegging som omhandler inkluderingsarbeidet sett fra organisasjonenes perspektiv

Formålet med kartleggingen er at det skal gi kunnskap om holdninger, praksiser og ressurssituasjonen i organisasjonene som fremmer eller hemmer inkludering av personer som statistisk sett deltar i mindre grad i foreningslivet. Vi kommer til å sende ut spørreundersøkelse i slutten av oktober og vi håper at dere som medlemsorganisasjon hjelper til med å svare på denne elektroniske spørreundersøkelsen, samt at dere videresender undersøkelsen til lokallagene deres. Resultatet av undersøkelsen vil bli brukt til å lage en anbefaling til organisasjonene om hvilke tiltak som kan gjennomføres for å inkludere flere i deres aktiviteter og medlemsmasse. Les mer om kartleggingen her.

Tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur utlyst

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut tilskuddsordningene til nasjonale minoriteter og til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur på våre nettsider. Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og søknadsskjema finnes på nettsidene. Søknadsfrist er 15. november 2015 og 1. mai 2016. Les mer her

Konferanse om inkludering i Førde 24. oktober

Konferansen er eit samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Frivillighet Norge. Målet med konferansen er å vere ein møteplass for frivillige organisasjonar. Han skal gjere innvandrarorganisasjonar og -miljø og tradisjonelle, norske organisasjonar synlege for kvarandre, og gje dei høve til å bygge nettverk og å inspirere til samarbeid. Les mer her

Takk for gode eksempler på samarbeid mellom kommuner og organisasjoner!

I forbindelse med arbeidet med nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet ba Helse- og omsorgsdepartmentet, KS og Frivillighet Norge tidligere i år om innspill. Vi ønsket gode eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Nå vil vi gjerne takke dere for gode bidrag! Eksemplene vil gjøres tilgjengelig på Helsedirektoratets hjemmeside, slik at de som ønsker det, kan få gode tips og råd. Eksemplene vil bli brukt i vårt videre arbeid. Les mer her. Strategien kan leses her.

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!