Nyhetsbrev uke 44

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2016

Her finner du Frivillighet Norges høringsnotat til Finanskomiteens høring 16. oktober. Her finner du vårt høringssvar til Kommunal- og forvaltningskomiteens høring 19. oktober. Her finner du vårt høringsnotat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteens høring den 20. oktober. Her finner du vårt høringsnotat til Familie- og kulturkomiteens høring høring 20. oktober. Her finner du Frivillighet Norges høringsnotat til i Helse- og omsorgskomiteens høring 27. oktober. 

Rekordhøy verdiskaping i frivillig sektor

SSBs Satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner for 2013 viser at verdiskapingen i frivillig sektor er på 174 milliarder kroner. Det er en økning på 73 milliarder fra 2010. Les mer her

Ønsker du bli sertifisert fundraiser?

Norges Innsamlingsråd startet i januar 2015 opp Norges første utdanning innen Fundraising. Resultatet er 13 sertifiserte fundraisere i Norge. Har du lyst til å være med på neste kull? Oppstart 19. januar 2016. Les mer her

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2016

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2016. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Les mer her

Velkommen til Frivillighetsprisen fag og fest 3. desember! 

Frivillighet Norge inviterer til stor markering i forbindelse med utdelingen av årets Frivillighetspris den 3. desember på Månefisken i Oslo. Prisen deles i år ut for 20. gang. Nytt av året er at prisvinneren får en gavesjekk på kr 50 000 fra Norsk tipping. Samme kveld lanseres også den nye nettportalen for rekruttering av frivillige! Vi er også svært stolte over å invitere til tre spennende fagseminarer i forkant av prisutdelingen! Fredskorpset, First House og Microsoft innleder til skreddersydd faglig påfyll og debatt om internasjonalt samarbeid, politisk kommunikasjon og digitale muligheter. Les mer her og meld deg på her

Frivillighetsportalen åpner snart for registrering!

Snart kan alle frivillige organisasjoner legge ut oppdrag og rekruttere frivillige gjennom en nasjonal frivillighetsportal! Fra og med 9. november åpner vi for at organisasjoner kan registrere seg, få oppfølging og få tilbakemelding på det de skriver, og invitasjon til å delta på kurs. 3. desember vil portalen lanseres på Frivillighetsprisen fag og fest. En link til registrering vil sendes ut med neste nyhetsbrev. For mer informasjon eller innspill er det bare å sende en mail til siriann@frivillighetnorge.no

Meld dere på Topplederkonferansen 2016!

11. januar 2016 arrangerer Frivillighet Norge Topplederkonferansen for generalsekretærer og styremedlemmer i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Tittelen på konferansen er #FriFrivillighet – Alle ønsker en fri frivillighet, men hvilke veier fører oss dit? For mer informasjon og påmelding trykk her. Vi inviterer dere til å i forkant si hva dere mener er en fri/ufri frivillighet på Twitter ved å bruke emneknaggen #FriFrivillighet.

Møteplass for inkludering i Førde

Den 24. oktober arrangerte Frivillighet Norge og Sogn og Fjordane fylkeskommune Møteplass for inkludering i Førde. Det var en stor og mangfoldig forsamling på 130 personer som hadde møtt frem på en regntung lørdag. Det ble trukket frem mange eksempler på hvordan frivillige organisasjoner kan skape inkluderende lokalsamfunn. Les mer her

Frivillighet Norge er i gang med en kartlegging som omhandler inkluderingsarbeidet sett fra organisasjonenes perspektiv

Formålet med kartleggingen er at det skal gi kunnskap om holdninger, praksiser og ressurssituasjonen i organisasjonene som fremmer eller hemmer inkludering av personer som statistisk sett deltar i mindre grad i foreningslivet. Resultatet av undersøkelsen vil bli brukt til å lage en anbefaling til organisasjonene om hvilke tiltak som kan gjennomføres for å inkludere flere i deres aktiviteter og medlemsmasse. Les mer om kartleggingen her.

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!