Nyhetsbrev uke 46

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivilligheten ønsker pott på 100 millioner kroner for å inkludere flyktninger

Frivillighet Norges årsmøte vedtok den 2. november at Frivillighet Norge skal arbeide for at det opprettes en statlig pott på 100 millioner kroner som organisasjonene skal kunne søke på for å skape mer frivillig aktivitet for å inkludere flyktninger i frivilligheten. Les mer her og les generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, sin kronikk om dette på NRK Ytring her

Hvor inkluderende er din organisasjon? 

Er du leder eller generalsekretær for ditt lokallag, forening eller organisasjon? Finn ut hvor inkluderende dere er ved å svare på denne undersøkelsen. Vi vil bruke resultatene til å gi både myndighetene og frivillige organisasjoner anbefalinger om hvordan vi kan gi flere muligheter til å delta. Trykk her for mer informasjon om undersøkelsen. 

Frivillig.no er åpen for registrering!

Den nye, nasjonale frivillighetsportalen Frivillig.no lanseres 3. desember. Men allerede nå er det mulig å registrere sin organisasjon og legge ut oppdrag på beta.frivillig.no! Dette er en midlertidig side for de som ønsker å registrere seg før lansering. Alt innholdet blir overført automatisk til Frivillig.no når vi lanserer. Fordelen er at din organisasjon vil være synlig allerede når den første nysgjerrige klikker seg inn i desember!

Helsedirektoratets tilskudd til frivillig rusmiddelforebyggende arbeid 2016 

Helsedirektoratet har lyst ut to tilskuddsordninger for frivillig rusmiddelforebyggende arbeid 2016, begge med søknadsfrist 15. desember 2015. Se Driftstilskudd (nasjonal grunnstøtte) til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner og Frivillig rusmiddelforebyggende innsats. Tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillig innsats for å redusere forbruk av rusmidler og skader forårsaket av rusmidler. 

Har din organisasjon underledd i Lørenskog og Skedsmo?

I samarbeid med Frivillighet Norge inviterer Lørenskog og Skedsmo kommune alle foreningene til innspillmøter. Begge kommunene skal utvikle en kommunal frivillighetspolitikk og ønsker dialog med den lokale frivilligheten. Det er derfor viktig at flest mulig organisasjoner bidrar i med innspill til kommunene. Arrangementet i Lørenskog kommune er 17. november kl. 1800 i Storstua i Lørenskog hus. Du kan melde deg på arrangementet i Lørenskog her. Arrangementet i Skedsmo kommune er 25. november kl. 18.00 i kommunestyresalen. Du kan melde deg på arrangementet i Skedsmo her. Frivillighet Norge bistår kommunene med det faglige opplegget på møtene. Ved spørsmål ta kontakt med Bjørn Lindstad i Frivillighet Norge på bjorn@frivillighetnorge.no.

Samarbeid om måltider og matordninger i skolen - eksempler søkes

Som oppfølging av Folkehelsemeldingen (Meld. St 19 (2014-2015)) Mestring og muligheter skal Helse- og omsorgsdepartementet vurdere muligheter for samarbeid mellom det offentlige, frivillige og/eller private aktører relatert til måltider og matordninger i skolen. Departementet er kjent med at flere skoler og kommuner har ulike måltidsordninger, og det er ønskelig å samle eksempler der det er samarbeid med frivillige aktører. Kjenner du til eksempler håper vi du tar kontakt med Mona Bjelland, prosjektleder for utredningen, på mona.bjelland@hod.dep.no.

Møte i Nettverksgruppen forskning om frivillighet 24. november 

Den 24. november er det møte i Nettverksgruppen forskning om frivillighet fra kl. 14.00-15.30 i Frivillighet Norges sekretariat, St. Olavs gate 25. På dagsorden er presentasjon av Satellittregnskapet for frivillig sektor, og privat finansiering av frivillig sektor. Møte er åpent for representanter fra Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner. Påmelding til Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no, innen 23. november.  

Bli med på Frivillighetsprisen fag og fest 3. desember! 

Den 3. desember arrangerer Frivillighet Norge Frivillighetsprisen fag og fest på Månefisken i Oslo. Det blir det fest med utdeling av den nasjonale Frivillighetsprisen og sjekk på 50 000 kroner, samt lansering av Frivillig.no som er en nasjonal portal for rekruttering av frivillige. I forkant blir det avholdt tre parallelle fagseminarer, et om digitale muligheter med Microsoft, et om politisk kommunikasjon med First House og et om internasjonalt samarbeid med Fredskorpset. Deltakelse koster 250 kroner. Meld deg på her.  

Program klart for Topplederkonferansen 2016!

"Bäst arrangerade traditionella organisationskonferens jag varit på", uttalte Andreas Ericsson, virksomhetsleder i TechSoup og Ideella jobb i Sverige, om Topplederkonferansen 2015. I 2016 kommer blant annet statsminister Erna Solberg, Director of Civil Exchange Caroline Slocock og filosof Lars Fredrik Svendsen for å gjøre konferansen enda bedre. Påmelding og fullt program her

Husk KS sin frivillighetskonferanse 2. desember 

KS arrangerer frivillighetskonferanse den 2. desember 2015 i KS Agenda Møtesenter, Oslo. Dette er en konferanse om frivillighetspolitikk og utenforskap. Det siste året har det kommet en rekke nye initiativ fra nasjonalt hold om lokal frivillighet. Hva slags støtte tilbyr egentlig regjeringen, KS og Frivillighet Norge? Hovedstyret i KS vedtok 12.desember 2014 å oppfordre kommunene til å vedta en kommunal frivillighetspolitikk og KS har fornyet samarbeidsplattformen med Frivillighet Norge. Konferansen vil gi kunnskap om ny politikk på feltet. Meld deg på her

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!