Nyhetsbrev uke 48

Publisert   | Sist oppdatert 

De ti frivillighetspolitiske bud

Frivillighet Norge sendte denne uken ut "De ti frivillighetspolitiske bud" til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge. Over 300 organisasjoner har stilt seg bak budene. Alle kommuner har en næringslivspolitikk, men kun 13 % har en helhetlig frivillighetspolitikk. Potensialet for synergi er enormt – og frivilligheten ønsker mer samarbeid, være seg om integrering av flyktninger, lokalsamfunnsutvikling eller folkehelse. For å lykkes, mener frivilligheten i Norge at kommunene må få til en bedre frivillighetspolitikk. Frivilligheten håper våre "ti bud" vil hjelpe kommunene i gang. Les mer her

Frivillighetsprisen fag og fest på Månefisken

Husk å melde dere på Frivillighetsprisen fag og fest på Månefisken den 3. desember. Deltakelse er gratis! Bli med på spennende fagsesjoner med Fredskorpset (FK Norway) om internasjonal frivillighet, med First House om langsiktig påvirkningsarbeid, eller med Microsoft om hvordan organisasjoner kan jobbe smartere og samtidig spare mye kostnader på IT! Kulturminister Thorhild Widvey deler ut den nasjonale Frivillighetsprisen, Norsk Tipping gir vinneren sjekk på 50.000 kroner og vi lanserer Frivillig.no. Vi byr på bobler og tapas buffet! Dere kan gjerne komme flere fra samme organisasjon! Påmelding her. Les mer her

Stem på din favoritt til å vinne Frivillighetsprisen!

Juryen har nå valgt ut 10 semifinalister til Frivillighetsprisen 2015. Nå avholder vi en mellomrunde med SMS-avstemming frem til og med mandag 30. november. Publikum stemmer de 10 semifinalistene ned til 3 finalister. Juryen velger så en vinner blant de 3 som får Frivillighetsprisen 2015 og 50 000 kroner til sitt formål fra Norsk Tipping. Vinneren blir presentert på Frivillighetsprisen fag og fest den 3. desember. Trykk her for mer informasjon om semifinalistene og hvordan man stemmer. 

Høringssvar til KUD: Utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Frivillighet Norge sendte torsdag 26. november et høringssvar vedrørende utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill. Les høringssvaret her

Budsjettforlik: steg i riktig retning for frivilligheten

I budsjettforliket mellom H, FrP, V og KrF reverseres store deler av de opprinnelige kuttene i bistandsmidlene som går til det sivile samfunn. Det bevilges 30 millioner kroner til "integreringsprosjekter i mottak i regi av frivillige organisasjoner". Grensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner heves til 25.000 kroner, men egen grense for bedrifter er ikke fulgt opp. I tillegg heves grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 55.000 kroner per ansatt og 550.000 kroner per organisasjon. Det endres ikke på regjeringens forslag til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Les mer her

Hvor inkluderende er din organisasjon? 

Er du leder eller generalsekretær for ditt lokallag, forening eller organisasjon? Finn ut hvor inkluderende dere er ved å svare på denne undersøkelsen. Vi vil bruke resultatene til å gi både myndighetene og frivillige organisasjoner anbefalinger om hvordan vi kan gi flere muligheter til å delta. Trykk her for mer informasjon om undersøkelsen. Svarfristen utvides til 30. november.

Undersøkelse blant foreningene i Skedsmo kommune

Frivillighet Norge bistår Skedsmo kommune i utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk. I den sammenheng skal Frivillighet Norge gjennomføre en undersøkelse blant lag og foreninger i desember. I undersøkelsen spør vi blant annet om forhold knyttet til foreningenes ressurser, utfordringer, samarbeid med kommunen og utviklingsmuligheter. For å nå ut til flest mulig foreninger er det fint om Frivillighet Norges medlemmer, som har underledd i Skedsmo kommune, sender oss navn på kontaktperson, telefonnummer og mailadresse til sine underledd til john@frivillighetnorge.no innen 3. desember.

The European Refugee Situation and the role of Civil Society

Tirsdag 8. desember avholder Norsk Folkehjelp konferanse om den europeiske flyktningsituasjonen og sivilsamfunnets rolle på Litteraturhuset i Oslo. Konferansen starter kl. 9.30 og varer til 13.30. Dørene åpnes kl. 9.00. Programmet inkluderer innledere fra Prio, Sonconsult, European Council for Refugees and Exiles (ECRE), Leger uten grenser og sivilsamfunnsorganisasjoner fra Italia og Hellas. Konferansen er gratis, og det serveres en enkel lunsj. Påmelding til lmensner@npaid.org innen 4. desember. Trykk her for mer informasjon. 

Workshop i Frivillighet, rekruttering og Frivillig.no!

I samarbeid med Oslo kommune arrangerer Frivillighet Norge workshop i Frivillighet, rekruttering og Frivillig.no! Alle organisasjoner som ønsker å lære mer om dagens frivillighet og hvordan de kan bruke Frivillig.no er hjertelig velkomne. Vi setter opp samme workshop flere ganger, så det holder å delta på én. Alle workshopene holdes i Velferdsetatens lokaler i Storgata 51. Tidspunkt og link til påmelding: Påmelding – Tirsdag 1.12. kl 1000-1200, Påmelding – Tirsdag 1.12. kl 1300-1445, Påmelding – Onsdag 2.12. kl 0900-1030, Påmelding – Onsdag 9.12. kl 0900-1100 og Påmelding – Onsdag 9.12. kl 1500-1645

Vær med og utform Morgendagens aktivitetssenter

Pensjonistforbundet og Norges Røde Kors inviterer til inspirasjonsmøte om Morgendagens aktivitetssenter. Prosjektgruppen Morgendagens aktivitetssenter inviterer til brunchmøte med et ønske om å inspirere til engasjement og glød slik at Morgendagens aktivitetssenter kan realiseres. Målet er at alle lokalsamfunn skal arbeide for å etablere Morgendagens aktivitetssenter hvor livskvalitet, frivillighet og kultur står i fokus. Brunchmøtet vil finne sted hos Norges Røde Kors i Hausmannsgate 7, Oslo, 8.januar 2016 klokken 10.30. Kontakt Tone Bye, Tone.Bye@pensjonistforbundet.no, hvis du har spørsmål. 

Frivillighet Norge i sosiale medier

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!