Nyhetsbrev uke 5

Publisert   | Sist oppdatert 

Innspill til statsbudsjettet 2017

Den 4. februar ble Frivillighet Norges innspill til statsbudsjettet for 2017 sendt til Finansdepartementet, Kulturdepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet. Les mer

Innspill til partiprogrammene

Partiprogrammene for stortingsperioden 2017-2021 er nå under utarbeidelse. I den forbindelse har Frivillighet Norge sendt innspill til utforming av partiprogrammene til Høyre, FRP, KRF, Venstre, AP, SP, SV og MDG. Les mer 

Definisjoner av tellende medlem og tellende lokallag  

Vi har sendt ut en intern høring på forslag til definisjoner til tellende medlem og tellende lokallag. Kontakt mortenj@frivillighetnorge.no hvis dere er i en medlemsorganisasjon, men ikke har mottatt den.

Ny rapport om ideelle aktører

Rapporten Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap viser at ideelle tjenesteytere i størst grad gir valgmuligheter med et innhold som skiller seg fra det offentlige og kommersielle tilbudet. Les våre kommentarer på rapporten her. Få også med deg generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsens innlegg Bjellen er hengt på katten i Vårt land her.  

Innspill til stortingsmelding om inkluderingspolitikk

Frivillighet Norge sendte den 18. januar dette innspill til stortingsmelding om inkludringspolitikk

Innspill til Fritidsavtalen

Her er Frivillighet Norges innspill til Fritidsavtalen som ble sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet den 4. februar 2016.  

Frivillighet Norge på Kommunalpolitisk toppmøte om utenforskap

Utenforskap er et problem ingen kommune kan løse alene. For å forhindre at folk faller utenfor kreves det rause felleskap som inkluderer og støtter. Frivillige organisasjoner skaper slike felleskap. Frivillighet Norge og KS arbeider derfor for at kommunen og lokale frivillige organisasjoner inngår en tettere dialog og samarbeid for å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk. Vi tilbyr kommuner bistand til å utvikle en kommunal frivillighetspolitikk og vi har nylig lansert Frivillig.no, en nettportal for rekruttering av frivillige til organisasjoner og lokallag over hele landet. Hvis du ønsker å ta en prat med oss om frivillighet i din kommune under toppmøtet, send mail til bjorn@frivillighetnorge.no eller siriann@frivillighetnorge.no.

UDIs tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak

UDI fordeler i 2016 inntil 60 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottak. Søknadsfristen er 1. mars. Les mer her.  

Organisasjonshåndboka på engelsk

Frivillighet Norges populære organisasjonshåndbok finnes nå også på engelsk. Du kan laste ned PDF-versjon av norskspråkelig og engelskspråkelig organisasjonshåndbok her.   

Internasjonalt seminar i Portugal

26. februar arrangeres det internasjonale seminaret Spread for change, som blant annet handler om ledelse og administrasjon av frivillige. Seminaret søker norske deltakere og dekker utgifter til reise. Les mer her.

Forespørsel om lokallag i Askøy kommune

Frivillighet Norge er i gang med å kartlegge frivillige organisasjoner og samarbeidspotensiale i Askøy kommune i Hordaland, på oppdrag fra kommunen. Det er viktig at vi får kartlagt alle frivillige organisasjoner –og her trenger vi deres hjelp. Har dere et lokallag som er organisert i Askøy kommune? Kan dere i så fall sende oss organisasjonsnavn, kontaktperson, gyldig e-postadresse (helst organisasjons e-post) og telefonnummer. Sendes til hanne@frivillighetnorge.no. Frist for innsendelse: 15.02.16. Tusen takk for hjelpen! 

Innsamlingsrådets kurs og Norsk fundraisingutdannelse

Norsk fundraisingsutdannelse leveres i samarbeid mellom Norges Innsamlingsråd og ProFundo. Utdannelsen gir studiepoeng gjennom samarbeidet med Plymouth University og studentene får godkjenning som sertifiserte fundraisere av European Fundraising Association. Les mer her. Søknadsfristen er 15. april 2016. Følg også med på Innsamlingsrådets kurs her

Frivillighet Norge på sosiale medier 

For relevante nyheter om frivillighet og oppdateringer fra Frivillighet Norge, følg www.twitter.com/frivillighet

For relevante nyheter om inkludering i frivilligheten og oppdateringer fra Frivillighet Norges inkluderingsprosjekt, følg www.twitter.com/inkludering

Frivillighet Norge på Facebook: www.facebook.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Instagram: http://instagram.com/frivillighetnorge

Frivillighet Norge på Vimeo: https://vimeo.com/channels/664074

Del bilder med #frivilliginnsats for å synliggjøre frivilligheten!